Sluit

Privacy statement

Boer & Croon verwerkt persoonsgegevens van kandidaten, sollicitanten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

Boer & Croon verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures, het matchen en plaatsen van sollicitanten, het opbouwen van (kennis)netwerken e.d. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële en actuele kandidaten voor een functie en van zakelijke relaties bij Boer & Croon betreffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, emails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, salarisgegevens en door consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Boer & Croon of die van een derde partij.

In dit kader kunnen persoonsgegevens gedeeld worden binnen alle Boer & Croon organisaties, waaronder YESS International Consultants.


Gebruik verzamelde gegevens

Boer & Croon kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om kandidaten te informeren over en uit te nodigen voorevenementen,
  • om kandidaten te informeren over actuele posities,
  • om kandidaten nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
  • om kandidaten te feliciteren met een nieuwe functie,
  • om kandidaten te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
  • om relaties met kandidaten te onderhouden,
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Jos Zandhuis, 020 -3014000.


Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer klanten, relaties of een kandidaat zich inschrijft bij Boer & Croon is dat de start van een, over het algemeen langdurige relatie. Dit zorgt er voor dat Persoonsgegevens langere tijd beschikbaar moeten zijn.

Boer & Croon gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de Persoonsgegevens te wissen of wanneer Boer & Croon besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.


Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van Boer & Croon dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Boer & Croon maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.


Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.


Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Boer & Croon deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Boer & Croon uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld. Het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal na uitvoering worden geregistreerd in een zogenoemde ‘bel-me-niet’ register.


Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker.


Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Op die manier verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren. U kunt deze ook weigeren te accepteren, wat mogelijk impact heeft op uw gebruikerservaring.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Boer & Croon

Piet Heinkade 95a

020 – 301 4000

info@boercroon.nl