• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom

Executive Management

Boer & Croon profileert zich als managementbureau voor Nederland. De focus ligt op executive management: bestuurs- en directieposities, en bij grote organisaties één niveau daaronder. Wij leveren managers voor een langere periode (vast dienstverband) en voor specifieke opdrachten (contractmanagement). Door ons grote netwerk en onze langjarige ervaring met interim management kunnen wij snelle oplossingen bieden en een keus uit kwalitatief goede kandidaten die zorgvuldig zijn geselecteerd en gescreend. Ook leveren wij bestuurders voor toezichthoudende functies. De kandidaten die wij voorstellen komen uit ons netwerk of vinden wij door executive search.
Opdrachtgevers kunnen associés die lid zijn van één van onze communities via onderstaande button rechtstreeks benaderen.

ZOEK EEN MANAGER

Young Executive Management

Daarnaast hebben wij talentvolle young executives die snel inzetbaar zijn in uiteenlopende situaties en organisaties. Deze zorgvuldig geselecteerde afgestudeerde academici zijn voor een aantal jaar aan ons verbonden in een management development programma. Zij zijn actief in projecten of in de lijn en zijn gewild om organisaties van onderaf in beweging te krijgen.
Zowel opdrachtgevers op zoek naar tijdelijk jong talent, als kandidaten die zich oriënteren om Young Executive te worden vinden hieronder meer informatie.

KANDIDATEN OPDRACHTGEVERS

Expertisegebieden

Tot slot hebben wij ook specifieke expertisegebieden. Dat zijn onder meer herstructuring en recovery, governance en managementstructuur, samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en bestuursconflicten. Bekijk voor meer informatie en een overzicht de pagina over onze expertise gebieden.

EXPERTISEGEBIEDEN MEER OVER BOER & CROON

Artsen zonder Grenzen

Q8

Rabobank

Tata Steel IJmuiden

General manager Veiligheid & Beveiliging– Alex de Bonth
Sector: Handel & Industrie

Het management van Tata Steel IJmuiden heeft ten aanzien van arbeids- en procesveiligheid de doelstelling om wereldwijd benchmark in de industrie te worden. Alex de Bonth heeft een profiel dat past om dit veranderingsproces in een sterk decentrale organisatie als Tata IJmuiden te implementeren. Als ad interim general manager Veiligheid & Beveiliging leidt Alex de afdeling door een lastige periode. De opgestelde strategie vormt de basis voor een nieuw veiligheids- en gezondheidsverbeteringsproces. Het aantal ongevallen met verzuim neemt af en de geïntroduceerde ‘leading en lagging’ prestatie-indicatoren gaan vooruit. Opdrachtgever is bij de afronding zeer tevreden. De opdracht is op verzoek van opdrachtgever twee keer verlengd.

Unilever

Verandermanagement, Ton Westenenk
Sector: Handel & Industrie

Bij Unilever heeft Ton als Information Excellence Manager verbeterplannen ontworpen en geïmplementeerd ter ondersteuning van Unilevers’ duurzaamheidsstrategie; Unilever Sustainable Living Plan. Hij acteerde als schakel tussen de business en hoofdkantoor (IT en Finance teams) en stuurde operatie teams en aan om de verbeteringen optimaal te implementeren. Ton had een zelfstandige en vrije rol, waardoor hij veel partijen binnen Unilever bij elkaar heeft kunnen brengen en mooie resultaten heeft kunnen neerzetten. Zijn project bij Unilever was uitdagend, ontzettend leerzaam en direct ondersteunend aan het wereld kenbaar maken van Unilevers’ duurzaamheids ambities.

FloraHolland

Arkin

Interim bestuurder AMC de Meren - Jaap Purmer
Sector: Healthcare

Arkin is ontstaan uit een fusie tussen GGZ-instellingen JellinekMentrum en AMC de Meren. Voor de fusie gaat het financieel niet goed met AMC de Meren en benadert de Raad van Toezicht BoerCroon met het verzoek om een interim-bestuurder. Jaap Purmer is de aangewezen kandidaat. Zijn affiniteit met de zorgsector en zijn ervaring in het bedrijfsleven blijken een goede combinatie. Hij concludeert dat het financiële probleem van AMC de Meren samenhangt met hoe mensen in hun werk zitten. Er komt aandacht voor de mensgerichte en opleidingskant. Als Jaap net gestart is, komt de fusie in een stroomversnelling. Jaap functioneert als schakel tussen de Raden van Bestuur en weet door zijn aanpak bij de fusiepartner de zorgen over AMC de Meren weg te nemen. "Wat mij opviel was de slagkracht waarmee Jaap te werk ging" aldus opdrachtgever.

Philips

Startupbootcamp

Operations Manager - Nienke Maas
Sector: Technology

Startupbootcamp is een wereldwijd mentor-gedreven accelerator programma dat bijdraagt aan versnelde groei en financiering van startende ondernemingen in de online en technologie sector. In de afgelopen drie jaar is Boer & Croon als partner van Startupbootcamp nauw betrokken geweest bij de acceleratie van 30 startende ondernemingen.

Nienke Maas was als operations manager verantwoordelijk voor de opzet, planning en inhoudelijke invulling van het Startupbootcamp programma in 2014. Hierin participeerden 11 startende ondernemingen uit 5 landen. Daarnaast bestond de opdracht uit de aansturing en begeleiding van het Startupbootcamp team op het gebied van design, marketing & communicatie en operations management, de algehele organisatie, controle en planning van Startupbootcamp evenementen en verdere professionalisering van het programma.

Met een zeer succesvolle Demo Day waarbij de startende ondernemingen op inspirerende wijze hun product en/of dienst aan zo’n 350 investeerders, (potentiële) klanten en partners presenteerden, is de opdracht van Nienke afgesloten.

Eneco

Gas advies – Sybe Visser
Sector: Energy & Utilities

Eneco gaat een groot gascontract sluiten met een internationale gasleverancier. Bij afronding van de interne besluitvorming is vanuit de Raad van Bestuur behoefte aan een ‘second opinion’. Een associé van Boer & Croon met langjarige ervaring in de gas-wereld wordt gevraagd advies uit te brengen. Hij maakt met het onderhandelingsteam een analyse en 'challenge' van de concepten.
Tijdens deze studie is de rol van de adviseur vooral om nieuwe perspectieven in de onderhandelingen in te brengen. Deze adviezen resulteren onder andere in een doorbraak voor dit grote internationale gascontract.

VUmc

Raet

Techniek Talent nu

Project Manager - Pako de Lange

Techniektalent is een bedrijf dat als doel heeft: “Meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.” Verschillende projecten worden ondernomen om zoveel mogelijk mensen op een positieve manier in contact te laten komen met de wereld van de techniek. Voor twee projecten en twee interne bedrijfsactiviteiten heeft Pako de te nemen stappen en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Op basis van diverse gesprekken met verschillende werknemers heeft hij in een maand tijd voor vier opdrachtgevers procesbeschrijvingen gemaakt en advies gegeven over waar en op welke manier het proces verbeterd kon worden. Een leuke en uitdagende opdracht vanwege het vele contact dat hij had met verschillende werknemers en de korte duur waarin hij de opdracht moest afronden. Zoals een collega van TechniekTalent.nu het noemde: “Een echte hit-and-run klus”.

AkzoNobel

Portaal

Haga Ziekenhuis

ABN AMRO

UCC Coffee Benelux

Provincie Utrecht

Van Gansewinkel

ING

Lubbers Transport Group

Business change - Karel van Eechoud
Sector: Handel & Industrie

Lubbers Transport Group is een internationale, gespecialiseerde transportonderneming met 12 vestigingen in acht Europese landen. Door toenemende complexiteit, veranderende klantwensen en internationale groei-ambities is het voor Lubbers van belang om snel de bestaande IT-systemen (zogenaamde transport en fleet management systemen) te vervangen door moderne “hard en software” en de huidige werkprocessen onder de loep te nemen.
Karel is gevraagd om de huidige bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te herschrijven, gebaseerd op de nieuwe IT-systemen. Daarnaast is het van belang dat alle medewerkers opgeleid worden in het gebruik van de systemen. Daarom is Karel tevens verantwoordelijk geweest voor het opleveren van werkinstructies en een opleidingsprogramma voor alle Europese medewerkers. Tenslotte heeft hij nog bij kunnen dragen aan het verbeteren van de huidige werkprocessen en het implementeren van de nieuwe software.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Stork

DylanGroup

APG

Rijksuniversiteit Groningen

KPN

Allshare

Provincie Drenthe

Alliander

NS

Hanzehogeschool Groningen

Noord Nederlands Orkest

HZPC

Connexxion

Provincie Groningen

Dunlop

Gemeente Almere

Rode Kruis Nederland

Intermetzo

NAM

Hogeschool Inholland

DUO

BP

Combi-Ster

Gemeente Amsterdam

NHL Hogeschool

Centrum Veilig Wonen

Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

Elkien

NOC * NSF

Kwartiermaker Olympische Spelen 2028 – Gerben Eggink
Sector: Technology, Media & Services

NOC*NSF was op zoek naar een kwartiermaker die de Olympische droom vertaalt naar een Olympisch Plan 2028. Een opdracht die Gerben Eggink, associé van Boer & Croon op het lijf is geschreven. Onder zijn leiding werd een breed bestuurlijk draagvlak voor het Olympisch Plan gecreëerd en kreeg de bestuurlijke structuur en het facilitair bedrijf vorm in “Olympisch Vuur - alliantie Olympisch Plan 2028”. Uitvoeringsplannen zijn inmiddels in volle gang. Daarmee is de opdracht succesvol afgerond en gaat Olympisch Vuur een volgende fase in.

ZilverenKruis

Woonconcept

MN

Gemeente Westland

Provincie Noord-Holland

Sublime FM

RIWAL

Holmatro

NDC Mediagroep

Groningen Seaports

Bollegraaf

DGO Express

FLYNTH

Zeeland Seaports

Central Industry Group