Sluit

Strategy & Transformation

Van strategie tot executie, de boost voor elke organisatie.

Jort

Jort Binnerts


Get yourdone

Strategy Realization

Wij onderscheiden ons niet alleen met talent, maar vooral ook met lef. Aanpakkers, uitgesproken persoonlijkheden met een visie. Slimme doeners met oog voor hun omgeving. Ondernemende professionals, die kritisch meedenken en doen wat nodig is. Wij boeken resultaat. Door aan het roer of juist in de modder te gaan staan. Zo verbeteren, veranderen en vernieuwen wij, samen met onze klanten. Zo blijft een verandering niet steken bij ambities, maar komt deze echt van de grond. We get it done!

Consultancy

Met onze Strategy & Transformation solution ondersteunen wij organisaties met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor complexe managementvraagstukken en helpen we met het verwezenlijken van transformaties en het bereiken van doelstellingen.

Tijdelijk versterken we het management en betrokken teams. Wat het vraagstuk ook is, we zorgen dat het wordt vertaald naar een operationele aanpak die iedereen begrijpt. Wij benaderen een vraagstuk niet alleen strategisch, maar brengen het ook praktisch tot uitvoering.

We stropen onze mouwen op en nemen verantwoordelijkheid voor het proces en het project. Het resultaat? Een succesvolle realisatie van de gestelde strategische doelstellingen, structurele groei en verbeterde resultaten.

Onze expertise

Zes triggers die een herijking van de strategie en een businesstransformatie noodzakelijk maken.

Realiseren van dynamische groei na een opschaling

Iedere organisatie komt op een punt waarop er ingrijpende wijzigingen nodig zijn om de ingezette groei te blijven doorzetten.

Of gewoon omdat aandeelhouders en andere stakeholders betere resultaten verwachten. Boer & Croon helpt organisaties in hun groeifase met een herijking van de strategie, het verleggen van de focus, het professionaliseren van systemen en processen en digitalisering. 

Verandermanagement bij stagnerende winstgevendheid

Als de prestaties van een onderneming tegenvallen is vaak een transformatie nodig om de winstgevendheid een boost te geven.

Meestal zijn er door het management en andere stakeholders reeds knelpunten gesignaleerd en zijn er al initiatieven gestart voor onder andere omzetverbetering en kostenoptimalisatie. Als de huidige organisatiestructuur niet geschikt blijkt om deze verbeterinitiatieven aan te sturen zijn veranderingen noodzakelijk in die structuur, inclusief de processen en systemen. Ook moet bekeken worden of de bedrijfsstrategie aanpassingen behoeft.

Boer & Croon helpt de strategische vernieuwing te ontwikkelen en te implementeren om zo duurzaam de prestaties te verbeteren. Deze transformaties begeleiden we van begin tot eind. Hiermee kan de organisatie ook in de toekomst relevant en concurrerend blijven.

De transitie naar een duurzame toekomst

De overgang naar een duurzame economie gaat gepaard met strategische uitdagingen, maar ook met nieuwe kansen.

De energietransitie maakt flinke investeringen in nieuwe technologie noodzakelijk en heeft zijn weerslag op supply chains en productiemethoden. Boer & Croon inventariseert de risico's en maakt samen met jouw organisatie de plannen om de gevolgen te beperken.

Ook het realiseren van ESG-doelen zal zijn stempel op de bedrijfsvoering gaan zetten. Ons Strategy & Transformations-team helpt organisaties om deze te operationaliseren en de benodigde transformatie in de teams en processen te realiseren.

Nieuwe businessmodellen & marktspelers

Wat moeten we doen om succesvol te zijn in de toekomst?

Het businessmodel kan nu relevant zijn, maar over vijf jaar niet meer door snel veranderende marktomstandigheden, zoals technologische innovaties, ketendisruptie, toenemende kostendruk, en klantwensen die verschuiven. Tegelijk met nieuwe businessmodellen krijg je te maken met nieuwe marktspelers en veranderende spelregels.

Wij geloven in tijdige herziening van bedrijfsactiviteiten en investeringen, en het ontwikkelen van het veranderend vermogen. We helpen bedrijven wendbaarder te worden door strategie en executie als continu adaptief proces te verankeren in het bedrijf. Dit vergt een strategische blik op de markt en een kritische kijk op de interne organisatie. Zo zorgen we voor een passende transformatieagenda van waaruit we duurzame verandering realiseren en inspelen op nieuwe marktkansen.

Integratie en transitie na een M&A traject

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een strategische koerswijziging, reorganisatie, fusie of afsplitsing?

Als – bijvoorbeeld – de keuze is gemaakt om over te gaan tot een overname (of juist carve out) komt er veel op de organisatie af. Daarom vereisen integratie- (en separatie)vraagstukken een zorgvuldige aanpak om het gewenste resultaat te bereiken en de beoogde waarde te realiseren. Dat begint bij het formuleren van een gerichte strategische aanpak voor het komende traject. Het opstellen van een heldere roadmap om de transitie tot een goed eind te brengen is een belangrijke volgende stap. Met behulp van onze bewezen programma-aanpak zorgen wij voor de uiteindelijke realisatie.

Structureel personeelstekort

In vrijwel iedere branche, zowel in de private als in de (semi-)publieke sector, is sprake van een tekort aan kundige medewerkers.

Aan de hand van onze programma-aanpak met focus op operating model redesign, helpen wij onze klanten het huidige personeel nog efficiënter in te zetten. Ook bieden wij alternatieven en oplossingen voor personeelsproblemen. Door digitalisering, het implementeren van efficiëntere processen en systemen zorgen wij ervoor dat er beter gepresteerd kan worden met minder personeel.
Portretten September 2023 56
Eveline staand MG4060 2
Freek Dag4 MG6307klein
Fre üde ürique Dag4 MG7047klein
Hans HR zit 1
Jort
Foto broek
Portretten medewerkers edit 4
Max Hunfeld
Olivier dag5 MG7621klein
Robin2
Sterre Dag6 MG8638klein
Steven 1
Nicholas dag3 MG6134klein

Interim-Management

Onze pool van interim-COO's en -CEO's bestaat zonder uitzondering uit zwaargewichten: prettige en leuke mensen om mee samen te werken, met minimaal tien jaar ervaring in een eindverantwoordelijke functie. Zij vinden aansluiting bij jouw organisatie of bedrijf en maken van binnenuit positieve impact. Onze interim-managers zijn inzetbaar binnen o.a. de volgende interim-functies:

  • Interim-COO en -CEO
  • Interim-(programma)manager
  • Interim-project- en productiecoördinator

Heb je een acuut probleem of sta je aan de vooravond van een transformatie, strategische koerswijziging, reorganisatie, fusie, afsplitsing of een stevig veranderprogramma in een operationele setting? Onze CEO/COO community is de geschikte partner voor al je vraagstukken.

Meer informatie over Interim-Management

Executive Search

Wij bieden oplossingen voor de vaste invulling van senior posities. Executive Search ondersteunt het proces van continue optimalisatie van transformaties door het vinden van bijvoorbeeld een passende COO, CEO of CFO.

Voor meer informatie over executive search

Deel deze oplossing via...

LinkedIn

Meer Informatie?