Sluit

Sluit

Strategy & Transformation

Nooit alleen een rapport. Altijd de vervolgstap.

Portretten medewerkers edit 4

Martijn Moerkerk

Get yourdone

Strategy Realization

Vanuit onze Strategie & Transformatiepraktijk helpen wij organisaties met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor complexe managementvraagstukken en helpen we met het realiseren van transformaties en doelstellingen. Daarbij onderscheiden wij ons door een vraagstuk niet alleen strategisch te benaderen, maar ook praktisch tot uitvoering te brengen. Zo realiseren we de geformuleerde strategische doelen.
In de praktijk, niet alleen op papier.

Transformatie Realisatie

Motor voor de verandering

Wij nemen verantwoordelijkheid voor resultaat. Daarbij fungeren we als tijdelijke ‘motor van de verandering’, waarbij we de organisatie stimuleren met externe denkkracht, drive en realisatiekracht. ​Zo gaan we door tot het resultaat behaald is.
We creëren effectieve, multidisciplinaire teams van en met de organisatie, en haken de juiste expertise aan op het juiste moment. Transities kunnen en willen wij niet alleen doen. Wij geloven in het maken van de verbinding met de mensen met wie we werken, op alle niveaus. ​​Doordat we samen met de organisatie werken aan het eindresultaat, verankeren we de verandering op een duurzame manier.

Gericht op resultaat

Onze mensen staan bekend om hun vermogen om te realiseren. Het zijn slimme doeners met oog voor hun omgeving. Ondernemende professionals, die kritisch meedenken en doen wat nodig is. Door aan het roer of in de modder te gaan staan, in verbinding met anderen en gericht op het resultaat.
Wat wij doen voor organisaties

Business transformaties worden geïnitieerd door drie triggers:

Het streven om de organisatie te vernieuwen en/of groei te versnellen

Wat moeten we doen om succesvol te zijn in de toekomst? Bedrijven moeten zich continu onderscheiden en waarde leveren aan klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij. Het businessmodel kan nu relevant zijn, maar over vijf jaar niet meer door snel veranderende marktomstandigheden, zoals technologische innovaties, ketendisruptie, toenemende kostendruk, en klantwensen die verschuiven. Om als organisatie relevant en winstgevend te blijven, geloven wij in tijdige herziening van bedrijfsactiviteiten en investeringen, en het ontwikkelen van het veranderend vermogen. Wij ondersteunen bij het maken van strategische keuzes met behulp van onze tools en methodieken, en bij de realisatie van de daaruit volgende initiatieven. Daarnaast kunnen we bedrijven helpen strategisch wendbaarder te worden door strategie en executie als continu adaptief proces te verankeren in het bedrijf. Dit vergt behalve een strategische blik op de markt ook een kritische kijk op de interne organisatie. Zo zorgen we voor een passende transformatieagenda van waaruit we duurzame verandering realiseren en bouwen aan nieuwe capabilities.

Het streven om een efficiënte en effectievere organisatie te worden

Hoe kunnen we onze prestaties structureel verbeteren of effectiever opereren? Resultaatsverbetering is te realiseren op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door de kostenstructuur van de organisatie beter in lijn te brengen met de beoogde strategie. Of door het ontwerpen van een passend target operating model en het vervolgens neerzetten en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur, inclusief processen en systemen. Ook kunnen we kijken naar de organisatie-effectiviteit en samen bepalen wat beter kan, om de bestaande middelen zo goed mogelijk in te zetten. Deze transformaties kunnen we begeleiden van begin tot eind. We formuleren de richting in lijn zijn met de strategische ambities, vertalen dit met een gerichte aanpak naar concrete doelstellingen en zorgen voor de daadwerkelijke executie.

De noodzaak om te integreren/af te scheiden na een fusie/overname/carve-out

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een strategische koerswijziging, reorganisatie, fusie of afsplitsing? Als – bijvoorbeeld – de keuze is gemaakt om over te gaan tot een overname (of juist carve out) komt er veel op de organisatie af. Daarom vereisen integratie- (en separatie)vraagstukken een zorgvuldige aanpak om het gewenste resultaat te bereiken en de beoogde waarde te realiseren. Dat begint bij het formuleren van een gerichte strategische aanpak voor het komende traject. Het opstellen van een heldere roadmap om de transitie tot een goed eind te brengen is vervolgens een belangrijke stap. De uitvoer hiervan d.m.v. onze bewezen programma-aanpak zorgt voor de uiteindelijke realisatie.

Geen vuistdikke rapporten, maar verbinden van theorie en praktijk

Deel deze oplossing via...

LinkedIn