Sluit

Public

Hart voor de publieke zaak.

Website ben

Ben van der Hee


Get yourdone

Public Solution

Wij maken het verschil in het publieke domein. Met onze ervaring, kennis en drive maken wij organisaties efficiënter, toegankelijker, doorzichtiger en slagvaardiger. Ons team van oud-topambtenaren, ervaren managers en toptalent brengt organisaties in beweging, door snel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de publieke sector. Zo realiseren wij maatschappelijke meerwaarde. We get it done!

Transformatieconsultancy

In het publieke domein komen onze maatschappelijke belangen samen. In deze sector zijn organisaties voortdurend in beweging, vaak in een context tussen politiek en bestuur. Denk hierbij aan regionale- en rijksoverheden, onderwijs, goede doelenorganisaties, culturele instellingen en (semi)publieke ondernemingen.

De rol van de overheid in de samenleving wordt steeds groter en complexer: de laatste decennia is het beroep op de overheid toegenomen. Daar komen maatschappelijke vraagstukken uit voort, waar niet altijd een eenduidig antwoord op te formuleren is. Denk aan vragen als 'hoe zet ik de burger centraal in mijn dienstverlening, zodat deze zich gezien en gehoord voel', 'hoe kan ik mijn transparantie en service vergroten met digitale mogelijkheden?' of ‘Hoe richt ik mijn werkprocessen in op de Omgevingswet’?

Voor (semi)publieke organisaties wordt het steeds lastiger om te blijven voldoen aan de veranderende verwachtingen van burgers, bedrijven en politiek.​

Het in beweging brengen van organisaties: dát is onze expertise. Onze kracht is het verbinden van theorie en praktijk en het snel behalen van resultaten. We doen dat samen in teams met de medewerkers van de organisatie. Zij moeten immers met de resultaten aan de slag en zijn vaak de echte experts. Samen analyseren we knelpunten, sturen we het project en boeken we resultaten. Dit doen we met bewezen leiders en jong talent, die worden gedreven door het leveren van duurzame, maatschappelijke meerwaarde.


'We wonen in één van de gelukkigste landen ter wereld. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor verbetering in publieke voorzieningen waar iedereen mee te maken krijgt. Daarom werk ik in het publieke domein: om problemen op te lossen die iedereen raken'.

STIJN VAN HOOFF, MANAGER PUBLIC

Onze expertises

In het publieke domein richt Boer & Croon zich op drie inhoudelijke thema's. 

Organisatieontwikkeling

Doelen veranderen en nieuwe samenwerkingen en vaardigheden zijn nodig.

Organisaties groeien en bewegen continu. Mensen moeten hierin worden meegenomen en zich aanpassen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. Wij faciliteren organisaties om hun mensen effectief mee te nemen in verandering die beklijft. Door verandertrajecten in te richten met een heldere strategie en structuur, waarin er aandacht is voor leiderschapsontwikkeling, cultuur en (verander)communicatie.

Wanneer mensen optimaal worden ingezet en hun talenten kunnen benutten, voelen zij zich meer verbonden aan de organisatie en dragen ze meer bij. En dat zorgt voor betere resultaten.

Leiderschap en management betekenen in de praktijk lang niet altijd hetzelfde. Toch zijn beide essentieel voor het betrekken van mensen, het behalen van resultaten en het doorvoeren van verandering. Wij helpen organisaties in het ontwikkelen van de managers en leiders van de toekomst. Door te faciliteren of door zelf de (voorbeeld)rol van interim-leidinggevende te vervullen. In deze rol zijn wij nieuwsgierig en energiek. We brengen een maatwerkaanpak voor de organisatie en het team. We zijn sociaal, slim én krijgen zaken daadwerkelijk voor elkaar. Samen met de organisatie creëren we duurzaam resultaat en we gaan pas weg als de organisatie zelf verder kan.

Digitalisering

Optimaliseren van de dienstverlening

Boer & Croon richt zich op het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van digitale dienstverlening en processen in het publieke domein. Dit betekent dat we streven naar het verminderen van handmatige handelingen en het optimaliseren van bestaande digitale systemen. Door het inzetten van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en automatisering, kunnen we bijvoorbeeld de afhandeling van vergunningen versnellen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. ​​​​​​​
Automatisering en digitalisering biedt verlichting om het beleid efficiënter en doelmatiger in te richten. Tegelijkertijd zien we dat de groei, de motivatie en de kunde van mensen de belangrijkste factoren blijven in het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Het één gaat dus ook niet zonder het ander. Digitalisering is een middel om de dienstverlening binnen de publieke sector te optimaliseren.

Crisismanagement

Een urgent probleem of vraag met een tijdelijk karakter heeft mogelijk permanente impact.

Crisismanagement vereist kennis, kunde, vertrouwen en leiderschap: Het beheer van crises vereist niet alleen expertise en vaardigheden, maar ook vertrouwen en leiderschap. Dit benadrukt het belang van een goed voorbereide crisisrespons en het vermogen om flexibel en creatief te zijn bij het omgaan met snel veranderende situaties, zowel in de zakelijke wereld als in de publieke sector. Het is ook van cruciaal belang om duidelijke procedures en communicatiekanalen te hebben en de betrokkenheid van belanghebbenden te waarborgen. 

Boer & Croon INTERIM-MANAGEMENT

Met een netwerk van partners die zelf jarenlange ervaring hebben als bestuurder of topambtenaar bij overheden, spelen we snel en adequaat in op alle voorkomende vragen vanuit de publieke sector. Onze interim-managers zijn inzetbaar binnen uiteenlopende functies, waaronder HR, Finance, Strategie en Ruimtelijke Ontwikkeling. Ook voor rollen als interim-directeur, kwartiermaker en project- en programmamanager hebben wij de juiste kandidaten in ons netwerk.

Lees meer

Boer & Croon EXECUTIVE SEARCH

Ook voor publieke organisaties is niets belangrijker dan het hebben van juiste mensen op de juiste plek. Vanuit integriteit en deskundigheid denken en zoeken wij graag met organisaties en kandidaten mee wat en wie er nodig is om te komen tot de gewenste resultaten. Welke kandidaat past het beste bij de organisatie en haar maatschappelijke uitdagingen?

Onze dochteronderneming Vanderkruijs heeft een jarenlange ervaring in werving en selectie in de (semi)publieke sector.

Meer over Vanderkruijs
Barbara HR zit 2
Website ben
Elske 2
Frank Dag6 MG9141klein
Zonder titel 800 x 1420 px
BC Portretten Januari 2023 compressed 5
Michiel Overgaag
Michiel Dag4 MG6944klein

Deel deze oplossing via...

LinkedIn

Meer Informatie?