Sluit

Sluit

Healthcare Solution - Adviesbureau zorg

Boer & Croon wil bestuurders en organisaties in de gezondheidszorg in veranderingstrajecten ondersteunen met de juiste mensen op het juiste moment. Bij transformaties helpt ons expertteam voor de noodzakelijke verbinding in de regio, met samenwerking met technologie partners en met oog voor financiële consequenties voor alle betrokkenen. Zo realiseren wij samen dat de zorgsector in Nederland toegankelijk blijft.

Anoesjka van Aanholt

Anoesjka van Aanholt

Get yourdone

Health Solutions

Door zorgvraagtoename, arbeidsmarkttekorten, digitaliseringsvraagstukken en nieuwe medische technologie is de druk op de zorg om zich te herordenen groter dan ooit. De toegang tot de zorg staat op het spel. Ook voor de mensen die in de zorg werken staat er veel op het spel. Boer & Croon wil de gezondheidszorg ondersteunen om deze transformatie tot een goed einde te brengen. Met de juiste mensen en teams, voor de noodzakelijke verbinding in de regio, met technologiepartners en een toekomstgerichte strategie. We werken voor ziekenhuizen, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. En we zijn een ervaren partner/adviesbureau voor zorgverzekeraars, brancheverenigingen, koepelorganisaties en onderzoeksinstituten.

Healthcare consultant, medior consultant of interim management nodig?

De drie pijlers van de dienstverlening van Boer & Croon Healthcare

Transformatie management & Consultancy
Wij ondersteunen de strategische agenda van de gezondheidszorg door transitie- of versnellingsteams aan te bieden die complementair zijn aan de organisatie van de cliënt.

Interim-Management
Wij versterken het leiderschap in zorgorganisaties tijdelijk door het plaatsen van interim-managers en onze eigen managers en young executives.

Executive search
Wij helpen organisaties nieuwe leiders te vinden met de juiste expertise, competenties en persoonskenmerken, via onze werving & selectie dochterondernemingen Yess en Vanderkruijs.

Boer & Croon expertise gebieden

Optimale regionale samenwerking tussen verschillende zorginstellingen, (semi)publieke en private partijen

Vergaande regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi) publieke en private partijen is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Portfoliokeuzes en nieuwe organisatievormen zijn nodig om patiëntenstromen opnieuw vorm te geven. Dit zet traditionele verhoudingen en zekerheden onder druk. Boer & Croon zorgt voor reële samenwerkingsafspraken.

Versnelling digitaliseringsagenda voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Digitalisering en inzet van technologie dragen bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. De extreme krapte op de arbeidsmarkt versnelt dit, maar hier ligt ook een grote belofte voor de professional en de patiënt/cliënt. Vooral transmurale digitalisering kan veel waarde creëren. Boer & Croon versnelt door in de praktijk bewezen oplossingen toe te passen.

Versterking van de businesscase voor financieel gezonde en toekomstbestendige organisaties

Het versterken van de business case van zorginstellingen is nodig om bij financiële krapte weer ruimte te creëren voor vernieuwing. De marges in de zorg zijn traditioneel krap en na corona zelfs op veel plekken nijpend. Men ziet de ruimte om te vernieuwen niet meer. Die ruimte is er wel. Vaak kunnen zorginstellingen elkaar helpen in optimalisatie van capaciteit en delen van kosten om tot een duurzame business case te komen. Boer & Croon helpt zorginstellingen een duurzame bedrijfsvoering te realiseren.

Onze toegevoegde waarde

  • Wij zijn professionals met unieke ervaring en kennis
Lees meer
Boer & Croon heeft ruim 140 medewerkers. Het Boer & Croon-netwerk is nog veel groter. Een greep uit de collega´s die actief zijn in de gezondheidszorg.
Fiona HR staan 1
Boer Croon dag7 Aileen MG1263 klein
BC Maart 14
Portretten medewerkers edit 2
Maartje HR zit 1
Anoesjka van Aanholt
Sarah Looise lo zit 3
Sabine Ebbing
Charlotte HR zit 1
Thomas HR staan 1
Coen HR staan 1
BC Portretten Januari 2023 compressed
Voorjaarsborrel 3

Meer weten?

De verantwoordelijke partners en director voor de gezondheidszorg binnen Boer & Croon zijn: Anoesjka van Aanholt (Interim-Management), Janneke van der Kruijs (Executive Search) en René de Backker (transformatie management en consultancy) Neem direct contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Deel deze oplossing via...

LinkedIn