Sluit

Toegankelijkheid van de zorg challenge

Een zorgsector zonder drempels

Samenwerken aan toegankelijke zorg

Door zorgvraagtoename, arbeidsmarkttekorten, digitaliseringsvraagstukken en nieuwe medische technologie is de druk op de zorg om zich te herordenen groter dan ooit. De toegang tot de zorg staat op het spel. En de medewerkers in de zorg verwachten een toekomstvisie met perspectief.

  • Regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi)publieke en private partijen is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Portfoliokeuzes en nieuwe organisatievormen zijn nodig om patiëntenstromen opnieuw vorm te geven. Dit zet traditionele verhoudingen en zekerheden onder druk. Wij helpen om deze samenwerking vorm te geven op basis van reële verwachtingen en best practices.
  • Digitalisering en inzet van technologie dragen bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. De krapte op de arbeidsmarkt versnelt dit, maar hier ligt ook een grote belofte voor de professional en de patiënt/cliënt. Vooral transmurale digitalisering kan veel waarde creëren. Onze specialisten kunnen de juiste digitale strategie aandragen en implementeren.
  • Zorginstellingen moeten automatiseren, processen continu optimaliseren en het menselijk potentieel maximaliseren om toekomstbestendig te blijven. Ook het boeien en binden van medewerkers is van groot belang om een zorginfarct te voorkomen. Met Robotic Process Automation (RPA) en AI kunnen zorgverleners worden ontlast en komen de handen vrij die aan het bed nodig zijn.
  • De financiële gezondheid van zorginstellingen is essentieel voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, nu en in de toekomst. Het versterken van de business case van zorginstellingen is nodig om bij financiële krapte weer ruimte te creëren voor vernieuwing.

Healthcare community

Naast de management solutions heeft Boer & Croon ook thematische communities, waarin interdisciplinair aan vraagstukken wordt gewerkt. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: Get it Done!

  • René de Backker is partner Healthcare en kent de sector van binnenuit. Hij werkte voorheen bij OPG, Alliance Healthcare en Alcure.
  • Anoesjka van Aanholt is partner Healthcare en richt zich op interim-management en executive search in de zorgsector.

Binnen ons unieke netwerk van associate partners bevinden zich interim-managers met ervaring en expertise op ieder denkbaar vlak in de zorgsector.

Onze aanpak

Het geheim van onze oplossingen is samenwerking. Niet alleen op papier, maar juist in de alledaagse praktijk van onze klanten. We worden echt onderdeel van je team. En we gaan pas weg als iedereen in dit team werkt met de oplossingen die we samen hebben ontwikkeld.

Meer Informatie?