Sluit

Energie

Energie in het Openbaar Vervoer

Een bron van kansen voor de toekomst

Het openbaar vervoer is een grootverbruiker van elektriciteit. Iets dat meegenomen moet worden in alle scenario´s rondom de energietransitie. Het kan zowel een bron als een oplossing voor netcongestie zijn. Een vraagstuk met niet alleen technologische, maar ook politiek-bestuurlijke componenten.

Openbaar Vervoer

Naast bedrijven en burgers is ook het OV een grote elektriciteitsverbruiker. Op het eerste gezicht lijkt dat een extra complicatie. Maar als je het goed bekijkt is de bovenleiding van ProRail ook gewoon een distributiekanaal. Met een geheel eigen netwerk waarvan slechts twintig procent wordt benut kan het reguliere elektriciteitsnetwerk worden verlicht.

Regie
Netcongestie is een dossier van het Ministerie van EZK. OV valt onder het Ministerie van I&W. Door samen te werken kan in de toekomst het meervoudig gebruik van het elektriciteitsnet van het OV een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van netcongestie. Bij een piekproductie van stroom kan deze naar het OV worden geleid.
Als ergens een aansluitpunt nodig is, kan op het netwerk van het OV worden ingeplugd. Om dit te realiseren zijn goede afspraken nodig en moet er aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  • De technologische mogelijkheden zijn in kaart gebracht;
  • De wet- en regelgeving geeft eenduidig aan welke juridische mogelijkheden er zijn en bij wie welke verantwoordelijkheid ligt;
  • Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd binnen een energiemarkt en OV-sector overstijgende regie-organisatie en een programmadirectie met een breed mandaat

Bestuurlijk akkoord
Het is verstandig om haast te maken met de oprichting van de regie-organisatie. Hier kunnen technologische, institutionele en organisatorische vraagstukken worden opgelost. De regie-organisatie zal moeten worden gesteund door een bestuurlijk akkoord tussen zowel de betrokken ministeries, relevante partijen in de energiemarkt als de OV-bedrijven.

Boer & Croon kent een groot aantal van de spelers in het veld, heeft ervaring met dit soort complexe vraagstukken en is staat om een onafhankelijke rol te spelen bij het bekrachtigen en uitvoeren van een bestuurlijk akkoord. Onze mensen spreken de taal van zowel beleidsambtenaren, topbestuurders, ondernemers als techneuten en hebben ervaring binnen de energiemarkt en die van het OV. Wij kunnen advies geven over de inrichting van de regie-organisatie inclusief de governance, de juiste samenwerkingsafspraken en principes die daarbij horen.

Energie in het openbaar vervoer en onze expertises

Ontdek hoe we kunnen helpen

Iedere uitdaging is uniek. Plan een afspraak met een van onze specialisten voor een passende oplossing.
Plan een afspraak

Energie in het Openbaar Vervoer Community

Naast de management solutions heeft Boer & Croon ook thematische communities, waarin interdisciplinair aan vraagstukken wordt gewerkt. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: Get It Done!

  • Robin Coester, partner Strategy & Transformation, is goed ingevoerd in mobiliteit en de energieaspecten in het openbaar vervoer.
  • Hans Bongartz, partner Strategy & Transformation,is expert in energietransitie.

Binnen ons unieke netwerk van associate partners bevinden zich interim-managers met ervaring en expertise op ieder denkbaar vlak van de energietransitie.

Onze aanpak

Het geheim van onze oplossingen is samenwerking. Niet alleen op papier, maar juist in de alledaagse praktijk waarin onzekerheid en complexiteit aanwezig zijn en lef nodig is om de energiemarkt en de OV sector met elkaar te verbinden. We worden echt onderdeel van de regie-, de inrichting- en de realisatieteams. En we gaan pas weg als iedereen in het OV werkt aan energietransitie-oplossingen die we samen hebben ontwikkeld.

Meer Informatie?