Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad Espria [Gesloten]

Solliciteer nu

Bij Boer & Croon zijn we op zoek naar een Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad bij Espria.

Functie
De CCR bespreekt die onderwerpen die van belang zijn voor Espria als concern en zaken die betrekking hebben op meerdere landelijke zorglijnen en/of meerdere regio’s. De samenstelling van de CCR bestaat uit twee leden per Regionale Cliëntenraad (in totaal 10 leden). De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntenmedezeggenschap vindt haar (wettelijke) basis in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Governance code Zorg.

Profiel

  • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein.
  • Visie op zorg en kennis van de velden waarin Espria opereert.
  • Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten.
  • Reflecteert op de toekomst van de zorg, zowel ten aanzien van kwaliteit als ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
  • Kennis van financiering van de zorg of in staat zich dit snel eigen te maken.

Organisatie
Espria biedt oplossingen op het gebied van zorg en wonen aan mensen van alle leeftijden. Van jeugdgezondheidszorg tot geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, thuiszorg en ouderenzorg. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op de duurzame ondersteuning van kwetsbare mensen. Met deze missie ondersteunt Espria de wens van mensen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren.

Lees hier de hele vacature.

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uw cv en motivatiebrief (in Word). Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan de heer M. Hoogeveen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurice Hoogeveen (via 020 – 301 43 07).

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.