Sluit

Sluit

Manager Samenwerkende Laboratoria voor Laurentius Ziekenhuis en VieCuri Medisch Centrum

Boer & Croon zoekt een manager Samenwerkende Laboratoria voor het Laurentius Ziekenhuis Roermond en VieCuri Medisch Centrum. Beschikt u over een afgeronde opleiding op HBO+ / WO niveau en bent u bedrijfskundig onderlegd? Heeft u ervaring binnen een ziekenhuis of een (microbiologisch) laboratorium in de zorg of een commercieel laboratorium? Bent u een ervaren manager en zelfstarter met een bewezen trackrecord op het vlak van veranderprocessen? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 9

Bedrijfsinformatie

Laurentius Ziekenhuis Roermond

“We doen het samen, nu en morgen.”

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Limburg. Laurentius voelt zich verantwoordelijk voor het goed organiseren van de zorg, zodat patiënten goede zorg geboden wordt en zij veilig, snel en efficiënt geholpen worden. Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg. Daarom werkt Laurentius Ziekenhuis Roermond vanzelfsprekend samen met andere partijen, zoals huisartsen of derdelijns instellingen. Het ziekenhuis vervult daarbij een portaalfunctie en staat patiënten bij om de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook als zij die niet bij het ziekenhuis kunnen ontvangen. Het ziekenhuis levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg, voor het volledige pallet aan toegepaste medisch specialistische zorg, en de daartoe benodigde verpleging en verzorging, in samenwerking met meerdere zorgaanbieders.

De Laurentiusvisie ‘grenzen verleggen voor betere zorg’ geeft weer dat Laurentius innovatief en nieuwsgierig is en dat het ziekenhuis zich voortdurend inspant om de lat hoger te leggen. Laurentius kijkt vooruit en zet altijd een extra stap om ambities waar te maken. De Laurentius kernwaarden zijn: verantwoordelijk, enthousiast, betrokken en zorgzaam. Deze kernwaarden vormen de leidraad bij alles wat het ziekenhuis doet.

VieCuri Medisch Centrum

“Verstand van zaken, gevoel voor mensen.”

VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren. VieCuri is een ziekenhuis met ambitie waarbij hoogwaardige zorg en aandacht voor de patiënt hand in hand gaat met aandacht voor de medewerkers en diens ontwikkeling.

Dat we een topklinisch ziekenhuis zijn, betekent dat er in ons ziekenhuis hooggespecialiseerde zorg geboden wordt, waarvoor patiënten niet in ieder ziekenhuis terecht kunnen. Tegelijkertijd houdt het in dat we veel aandacht besteden aan het opleiden van artsen, verpleegkundigen en (zorg) ondersteunende professionals en aan wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. We verwachten van onze mensen dat ze zichzelf én hun vak verder willen ontwikkelen. Dat doen wij niet alleen door ruimte en verantwoordelijkheid te geven, maar ook door allerlei voorzieningen en faciliteiten te bieden. We zijn ervan overtuigd dat dat zich vertaalt in optimale patiëntenzorg en bijdraagt aan het herstel van de patiënt als het werkplezier van onze medewerkers.

VieCuri gelooft dat patiënten zich beter voelen en sneller herstellen in een omgeving met hoogwaardige zorg én gastvrije medewerkers. Daarom steken wij veel energie in het voortdurend verbeteren hiervan.

Voor meer informatie over de organisaties zie: www.laurentiusziekenhuisroermond.nl en www.viecuri.nl.

Functieomschrijving

Context

Als samenwerkende ziekenhuizen in Noord & Midden Limburg hebben het Laurentius Ziekenhuis en VieCuri Medisch Centrum de wens om hun samenwerking te versterken in het streven naar de beste zorg voor de patiënt en de zorgpartners in de regio. Daarbij staan naast kwaliteit & efficiency de toegang tot een breed zorgpalet in de regio centraal. Op een plek waar expertises en behoeften samenkomen, ruimte is voor innovatie en klantgerichte toegankelijke zorg geboden wordt.

De laboratoria van de Klinische Chemie en Medische Microbiologie van het Laurentius Ziekenhuis en VieCuri Medisch Centrum werken al geruime tijd samen. Om de beoogde verdere harmonisatie van de bedrijfsvoering en om toe te werken naar een meer (zelfstandige) status komen ze graag in contact met een gedreven kandidaat voor de positie van manager Samenwerkende Laboratoria.

Manager Samenwerkende Laboratoria

De manager Samenwerkende Laboratoria wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en de realisatie van het businessplan en de samenhangende projecten van de laboratoria. De manager Samenwerkende Laboratoria is verantwoordelijk voor de (juridische) vormgeving, realisatie, organisatie en bedrijfsvoering van de samen te voegen laboratoria met een totaalbudget van 22,5 mln euro. Dit gebeurt in samenspraak met artsen en het medisch management.

Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele activiteiten, via de afdelingsmanagers en teamleiders van de afdelingen en het verbinden van medewerkers op twee verschillende locaties, de inrichting van het governance model, de borging van een laboratorium informatiesysteem en het intensiveren van de reeds bestaande samenwerking met (externe) zorgketenpartners.

De manager Samenwerkende Laboratoria stuurt direct de twee afdelingsmanagers van de labs in beide ziekenhuisorganisaties aan. Zij werken al voor beide organisaties. Samen sturen ze zo’n 197 medewerkers (130 fte) aan bij VieCuri en 115 medewerkers (80 fte) bij Laurentius. De manager Samenwerkende Laboratoria rapporteert aan de beide Raden van Bestuur van de ziekenhuizen en heeft samen met de medisch leiders de eindverantwoordelijkheid binnen een door de Raden van Bestuur vastgesteld financieel en inhoudelijk kader.

Hoofdtaken
 • Implementeren van de nieuwe strategie voor de labs, gericht op de volgende stap in de samenwerking en (uiteindelijke) meer zelfstandige status.
 • Tegelijkertijd werken aan optimalisatie van de bedrijfsvoering van de betrokken labs, gericht op verdergaande harmonisatie van werkwijzen en optimale benutting van de personele inzet in samenhang met de aanwezige (onlangs grotendeels vernieuwde) materiële middelen & voorzieningen.
 • Projectmanagement en projectleiding richting stakeholders.
 • Optimalisatie onderlinge samenwerking intern, betrokken ketenpartners en ziekenhuizen.
 • Ontwikkeling procedureverbetering/logistieke procesverbeteringen.
 • Vergroting servicegerichtheid en verbetering dienstverlening aan regionale huisartsen en andere zorgverleners in de regio Noord & Midden Limburg.

Functie-eisen

Functie-vereisten
 • Afgeronde opleiding op HBO+ / WO niveau en bedrijfskundig onderlegd.
 • Affiniteit/kennis van een laboratorium in de zorg. Bij voorkeur ervaring binnen of met een (microbiologisch) laboratorium in de zorg / een commercieel laboratorium.
 • Affiniteit met vraagstukken op het gebied van verzelfstandiging.
 • Ervaren manager en zelfstarter met een bewezen trackrecord op het vlak van veranderprocessen.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Analytisch sterk met oog voor de mens.
 • Proactief, ondernemend, doortastend en doelgericht.
 • Gaat een stevige uitdaging niet uit de weg en voelt zich thuis in een complexe organisatie.
 • Heeft flair en is communicatief sterk.
 • Positieve energie en gedrevenheid.
 • Weet organisaties en mensen te verbinden.
 • Innovatief en gericht op efficiency.
 • Ziet kansen en bedreigingen en weet hierop in te spelen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week. De beloning is conform FWG 75/80 CAO Ziekenhuizen en passend bij de zwaarte van de functie. Standplaats: Roermond en Venlo.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Laurentius Ziekenhuis Roermond en VieCuri Medisch Centrum. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in augustus.
 • Week 25: Plaatsing advertentie online
 • Week 26-27: Benaderen kandidaten en responstermijn (10 juli)
 • Week 28-29: Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
 • Week 30-31: Vervolggesprekken bij LZR en VieCuri / Assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 juli uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw I. Frings. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ine Frings (via 020 - 301 41 83).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!