Sluit

Dokter drenthe

Manager Klant & Communicatie voor Meerlanden

Voor Meerlanden is YESS Boer & Croon op zoek naar een impactvolle, klantgerichte Manager Klant & Communicatie

Functieomschrijving

Kerntaken
 • De Manager Klant & Communicatie rapporteert aan en werkt intensief samen met de Algemeen Directeur en de vier business units.
 • De Manager Klant & Communicatie maakt deel uit van het leiderschapsteam en is verantwoordelijk voor de teams Publieksinformatie en Communicatie en Contractmanagement.
 • Relatie- en contractmanagement om afspraken met gemeenten efficiënt en effectief te laten verlopen en naleving te monitoren.
 • Invulling geven aan de strategische pijler excellente dienstverlening en het continu verbeteren van communicatieprocessen met bewoners en verhogen van klanttevredenheid bij opdrachtgevers. De belangrijkste KPI is klanttevredenheid.
 • Samenhang en integraliteit in de dienstverlening creëren en de brug slaan tussen de operatie en de klant.
 • Invulling geven aan de strategische doelstelling ‘samen sneller circulair’.
 • In- en extern adviseren over belangrijke ontwikkelingen in beheer van openbare ruimte en afvalinzameling.\
 • Zichtbaarheid en positionering van Meerlanden door doelgerichte in-en externe communicatiestrategie.
 • Het volgen van actuele ontwikkelingen op het vakgebied en het oppakken van signalen uit de markt en deze vertalen naar organisatiebreed beleid.
 • Het met enthousiasme uitbouwen en onderhouden van relevante netwerken.

De Manager Klant & Communicatie heeft de volgende leidinggevende verantwoordelijkheden:

 • Direct leidinggeven aan drie contractmanagers (2 senior, 1 junior), een teammanager publieksinformatie en een teammanager communicatie. De teams van deze teammanagers, bestaande uit +/- 20 medewerkers, vallen indirect ook onder de leiding van de Manager Klant & Communicatie.
 • Borgen van een optimale samenwerking tussen afdelingen onderling en overige afdelingen binnen Meerlanden.
 • Creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving voor de teams, met een toekomstgerichte visie.
 • Direct rapporteren aan, en intensief samenwerken met de Algemeen Directeur
 • De standplaats voor deze functie is Rijsenhout/ Schiphol Rijk

Bedrijfsinformatie

Over Meerlanden
Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming, gevestigd in Rijsenhout, die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast levert zij energie en warmte en zet zij zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in haar regio een bijdrage aan een circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.

Meerlanden heeft circa 500 medewerkers, van wie ca. 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Zij is partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek op het gebied van:
 • Afvalinzameling en –verwerking
 • Beheer en onderhoud van openbare ruimte
 • Straatreiniging
 • Gladheidsbestrijding
 • Groenonderhoud
 • Marktbeheer
 • Rioleringswerkzaamheden.

Als kennispartner op gebied van circulaire economie start Meerlanden voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op. In verband met de herinrichting van de organisatie is Meerlanden op zoek naar een Manager Klant & Communicatie

Functie-eisen

Achtergrond en ervaring

 • Afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur in een bedrijfskundige richting.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in relatie- en contractmanagement, waarvan tenminste 5 jaar in een leidinggevende rol.
 • Sterk ontwikkelde projectmanagementvaardigheden
 • Kennis/ ervaring met communicatie en publieksvoorlichting is een pre.
 • Begrijpt de dynamiek die speelt binnen gemeenten en is ervaren in het adviseren van ambtenaren en wethouders.
 • Affiniteit met de beleidsterreinen en thema’s (circulariteit, energietransitie en klimaatadaptatie) is een vereiste, kennis van het fysieke domein is een pre.
 • Uitstekende Nederlandse taalvaardigheid in woord en geschrift.


Persoonlijkheid en competenties

 • Politiek sensitief en communicatief sterk.
 • Actief en van nature in staat om Meerlanden te vertegenwoordigen op directieniveau bij gemeenten.
 • Stijlflexibel: zakelijk en formeel sensitief naar klanten toe, direct en dienstverlenend binnen de teams.
 • Bedreven in het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Empathische leider met heldere communicatie- en coachvaardigheden.
 • Goede schrijver, denkt conceptueel en is visievormend.
 • Resultaatgericht en zowel proces- als inhoud gedreven.
 • Gevoel voor het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld van Meerlanden.
 • Goede onderhandelingspartner met een ondernemende instelling en toekomstgerichte blik.
 • Kan fungeren als sparringpartner voor de Algemeen Directeur op strategische thema’s en klantbediening.

Contact informatie

Contactinformatie

 • Interesse? Stuur dan uw motivatie en CV naar contact@yessboercroon.nl
 • Sluitingsdatum 20 november.