Sluit

Sluit

Manager HR voor Gelre ziekenhuizen

734 logo gelre ziekenhuizen 1024x768 2

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt ruim € 370 miljoen.

Missie

“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie

Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
 1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
 2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
 3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
 4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Visie HR


HR heeft een belangrijk aandeel in de vierde metrolijn van de strategie 2025, het bieden van een waardevolle werkomgeving, waarvan het doel als volgt is samengevat:
“Gelre is een inspirerende plek om te werken, waar mensen graag onderdeel van willen zijn. Wij weten medewerkers aan ons te binden door veel aandacht te hebben voor hun gezondheid en vitaliteit, ontwikkeling en persoonlijke groei. Medewerkers en zorgprofessionals nemen hierin verantwoordelijkheid en voelen zich eigenaar zodat ze gemotiveerd, betrokken en met energie kunnen werken. Onze medewerkers zijn de sterkste schakel in alles wat we doen.”

De afdeling HR wil een actieve bijdrage leveren aan het creëren van deze waardevolle werkomgeving door:
 • Dichtbij het primaire proces en de eigenheid van Gelre ziekenhuizen een bijdrage te leveren vanuit de thema’s mens, cultuur en leiderschap en aan het realiseren en bestendigen van de doelstellingen die Gelre ziekenhuizen in haar strategie heeft verwoord.
 • Leidinggevenden en professionals optimaal te ondersteunen in het realiseren van de dagelijkse ambitie en plannen. Zij worden tijdig betrokken bij het definiëren van resultaten, projecten en processen.
 • Op een innovatieve en proactieve wijze te staan voor de ondersteuning die zij leveren.
 • Een drijvende kracht te zijn in de mens, cultuur- en leiderschapsontwikkeling op alle niveaus binnen Gelre ziekenhuizen.
De afgelopen drie jaar heeft de afdeling HR een ontwikkelslag gemaakt om de dienstverlening passend te maken bij deze strategie. Het fundament daarvoor is, onder leiding van de huidige manager HR, stevig gelegd. De koers van HR is verwoord in strategische (jaar)plannen, HR vervult de rol van businesspartner voor de zorgbesturen, fungeert als strategisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur en managers en het HR-serviceteam heeft belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de dienstverlening aan de organisatie. De visie van HR op medewerkers, cultuur en leiderschap wordt breed gedragen.

In verband met het vertrek van de huidige manager per 1 maart is Gelre op zoek naar een nieuwe manager die zorgdraagt voor een stabiele continuering, realisatie en borging van de ingezette koers. Tot de komst van de nieuwe manager wordt de positie ingevuld door een interim-manager.

Functieomschrijving

De manager HR is integraal verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van HR en het leiding geven aan de afdeling. De manager ontwikkelt, in samenspraak met de medewerkers binnen de afdeling en andere betrokkenen, het HR beleid en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Is adviseur van de Raad van Bestuur en creëert, samen met de medewerkers van de afdeling, op een proactieve manier toegevoegde waarde voor de organisatie. De manager HR zet het vakgebied enthousiast en overtuigend op de kaart en onderhoudt hiervoor een netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. Is een drijvende kracht achter de organisatieontwikkeling van Gelre en weet de strategische doelstellingen van het ziekenhuis rond medewerkers, cultuur en leiderschap mede te realiseren. De manager HR ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De portefeuille HR valt onder de voorzitter Raad van Bestuur.

Binnen de afdeling HR vallen de subafdelingen HR Services, Arbo & Gezondheid en HR Advies. Vanuit het secretariaat wordt administratieve ondersteuning geboden. De manager HR stuurt direct de manager HR Services, de medewerkers binnen het adviesteam en de medewerkers binnen Arbo & Gezondheid aan. De afdeling bestaat in totaal uit ca. 27 fte.

Functie-eisen

Gelre is op zoek naar een ervaren en inspirerende manager HR met een aansprekend track record op HR-gebied. Van belang is dat de nieuwe manager achter de gekozen (HR) strategie van Gelre ziekenhuizen staat en hier verder vorm en inhoud aan wil geven. Die nieuwe manager heeft visie en strategisch denkvermogen, maar ook de executiekracht om focus aan te brengen, zaken te realiseren en te borgen. Stimuleert de medewerkers van de afdeling op een coachende wijze in hun ontwikkeling en weet hun talenten goed te benutten. Optimaliseert de communicatie en samenwerking binnen de afdeling, gaat de verbinding aan met anderen in de organisatie en bouwt en onderhoudt relaties met externe stakeholders. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.
 • Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring binnen het vakgebied HRM op strategisch niveau.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie en kennis van bestuurlijke processen.
 • Heeft een eigentijdse visie op HR en op hoe een afdeling HR waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling van een (zorg)organisatie, die aantoonbaar aansluit op de visie en strategie van Gelre.
 • Combineert strategisch en analytisch denkvermogen met executiekracht om tot resultaten te komen.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Een boegbeeld, met goede communicatieve vaardigheden.
 • Natuurlijk overwicht op inhoud: senior gesprekspartner op alle niveaus.
 • Zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Een sparringpartner en mentor, inspirerend, coachend, stimulerend en motiverend.
 • Politiek vaardig, weet om te gaan met het krachtenveld binnen een ziekenhuis.
 • Is stevig en doelgericht, maar weet ook mee te bewegen.
 • Wekt vertrouwen en durft zichzelf kwetsbaar op te stellen.
 • Heeft executiekracht, weet keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen.
 • Bewaakt structuur en weet belastbaarheid en haalbaarheid goed in te schatten.
 • Pragmatisch, durft buiten de lijntjes te kleuren.
 • Innovatief, proactief, dienstverlenend en adviserend.
 • Kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Geeft professionals de ruimte en weet mensen mee te krijgen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur week. Ingeschaald in FWG 75 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.128,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende jaarsalaris).

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in april.

Week 12 Plaatsing advertentie online
Week 13-14 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 11 april)
Week 15 Gesprekken bij Boer & Croon
Presentatie van kandidaten
Week 16 -17 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen
Assessment
Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie


Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 11 april uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via het secretariaat (020 - 301 4004).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct