Manager capaciteitsmanagement bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) [gesloten]

Boer & Croon is op zoek naar een manager capaciteitsmanagement voor Ziekenhuisgroep Twente.

Organisatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige en gastvrije medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. ZGT is één ziekenhuis met twee locaties, in Almelo en Hengelo. Beide locaties hebben een duidelijk, zich van elkaar onderscheidend profiel. In ZGT-locatie Almelo is de hoog risicovol, laagvolume en acute zorg geconcentreerd. Locatie Hengelo is ingericht op de laag risicovol en planbare zorg, waarbij de ambitie is uitgesproken dat deze locatie zich door ontwikkelt tot een servicegericht gezondheidscentrum voor interdisciplinaire diagnostiek, dagbehandeling en short stay (max 24 uur). Jaarlijks ontvangt ZGT ongeveer 190.000 patiënten. Iedere patiënt verdient de beste zorg. Daarvoor zetten 220 medisch specialisten, 3.200 medewerkers en vele vrijwilligers zich dagelijks vol passie in.

Profiel

De manager capaciteitsmanagement is verantwoordelijk voor de realisatie van optimale planning en afstemming van ruimtelijke, personele en technische capaciteit (OK, bedden en poliklinieken) op enerzijds de zorgvraag van patiënten en anderzijds de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor een optimale uitstroom van patiënten vanuit de kliniek naar de thuissituatie (thuiszorg) of de vervolgzorg (VVT instellingen). De manager is hiërarchisch verantwoordelijk voor de dienstverlening en de aansturing van de afdelingen integraal capaciteitsmanagement en zorglogistiek, het Regiecentrum (omvat de afdeling opname planning, het transfer bureau, buitenpoli Rijssen, het relatiebeheer met de huisartsen) en de avond-, nacht- weekendhoofden (ANW).

Functie-eisen

  • Kennis van en ervaring met het vakgebied en met financiën.
  • Ruime ervaring met het analyseren en oplossen van complexe vraagstukken.
  • Kennis op het gebied van zorglogistiek, dataverzameling van ziekenhuizen en eerstelijnszorg.
  • Een afgeronde bedrijfskundige opleiding op academisch niveau. Overzicht, conceptueel en analytisch denkvermogen.
  • Meerjarige relevante werkervaring en ervaring in het leidinggeven aan medewerkers.

Reactie

U kunt niet meer reageren op deze vacature. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 – 301 43 07).

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.