Sluit

Afvalzorg logo

Lid RvC voor Afvalzorg

Functieomschrijving

De RvC van NV Afvalzorg Holding houdt toezicht op het beleid van de onderneming en op de algemene gang van zaken bij Afvalzorg én de met haar verbonden entiteiten. De samenstelling van de uit vijf personen bestaande raad is in lijn met de profielschets. Binnen de raad bestaan twee commissies: de audit- en de remuneratiecommissie.

Zie Raad van Commissarissen - Afvalzorg voor alle relevante informatie met betrekking tot de Raad van Commissarissen.

Momenteel bestaat de RvC uit 5 leden waarvan de heer T.G. Tiessen in mei 2024 aftreedt. Afvalzorg is op zoek naar een nieuw lid die ook lid wordt van de auditcommissie.

De RvC vervult vier rollen, namelijk die van toezichthouder, adviseur, werkgever en netwerker. De RvC maakt een integrale afweging van belangen en acteert in het belang van de continuïteit van de vennootschap (lange termijn waarde creatie), medewerkers en stakeholders. In dat kader onderhoudt de RvC haar netwerk met de verschillende stakeholders.

De financiële positie van Afvalzorg is onder meer van belang voor de lange termijn financierbaarheid van de werkzaamheden die voorvloeien uit de eeuwigdurende verplichting die Afvalzorg heeft voor de stortplaatsen onder haar beheer. Vanzelfsprekend zijn ook de winstgevendheid en het dividendbeleid belangrijke factoren voor de continuïteit van de onderneming op de korte maar zeker ook de lange termijn. De ondernemingsraad is constructief en nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsbepaling. Er is sprake van een goede verstandhouding tussen RvC, directie en ondernemingsraad.

In verband met de strategische uitdagingen waar Afvalzorg voor staat, wordt van het nieuwe lid RvC verwacht dat hij/zij (dit zal niet worden herhaald) de organisatie ondersteunt met inhoudelijke expertise op het gebied van energie en/of circulariteit, afvalstoffen en secundaire grondstoffen en/of duurzaamheid. Het strekt tot de aanbeveling dat de kandidaat meer dan op de hoogte is van de toekomstige uitdagingen binnen deze vakgebieden en daarmee, in een bedrijfsmatige context op C-level actief is (geweest).

Daarnaast behoren natuurlijk vanzelfsprekend de generieke verantwoordelijkheden van de commissaris op het gebied van algemene toezichthoudende taken tot zijn rol. Omdat het nieuwe lid RvC lid wordt van de auditcommissie strekt kennis hebben van en ervaring met financieel management vraagstukken tot de aanbeveling.

Bedrijfsinformatie

Afvalzorg focust zich op het storten en recyclen van afvalstromen. Daarnaast is het bedrijf verantwoordelijk voor het beheer en nazorg van verschillende (stort)locaties. De missie van Afvalzorg is 3-ledig; schakel in de circulaire economie, in harmonie met de omgeving en mooie, veilige landschappen nalaten.

Afvalzorg vervult een maatschappelijke rol doordat zij vangnet zijn voor afval waar geen andere toepassing voor is. Daarnaast zijn ze gefocust op het veilig en permanent opbergen van verontreinigingen door deze uit het milieu te houden.

Afvalzorg is een besloten vennootschap met 2 aandeelhouders; Provincie Noord-Holland (90%) en Provincie Flevoland (10%). Zij bezitten 7 operationele locaties en 4 zonneparken. Het is een solide bedrijf met een solide financiële positie. Afvalzorg is marktleider in Nederland en één van de zes bedrijven actief in deze sector (exploitatie van stortplaatsen). Niet te verwarren met de gemeentelijke afvalophaaldiensten.

Het hoofdkantoor van Afvalzorg is gevestigd in Assendelft. De jaarlijkse omzet bedraagt circa €50 miljoen en Afvalzorg heeft activa ter hoogte van circa € 250 miljoen. Voor meer informatie over Afvalzorg zie www.afvalzorg.nl

Milieuwetgeving, duurzaamheidsdoelstellingen, energiekosten, omgevingswet, PFAS problematiek en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS'en) en de EU-Taxonomie zijn een aantal elementen die de bedrijfsvoering en de toekomstige strategische ontwikkelingen raken.

Dit maakt de context van Afvalzorg complex en zeer uitdagend. Het omgaan met deze problematiek betekent dat dit bedrijf en dus dit commissariaat midden in de strategische apex van de Nederlandse samenleving staat en qua maatschappelijke relevantie van groot belang is.

Essentieel voor het begrip van de financiële positie van Afvalzorg is de verplichting die het bedrijf heeft om voor de eeuwigheid zorg te dragen voor de veiligheid van de natuurlandschappen (huidige en voormalige stortplaatsen) onder haar beheer. Dat impliceert een robuuste financiële huishouding die toekomstbestendig is en het lange termijn beheer van het vermogen van Afvalzorg.

Afvalzorg staat voor een aantal belangrijke strategische uitdagingen, naast bovengenoemde is een belangrijk thema in de nabije toekomst de formatie van de topstructuur van Afvalzorg in verband met het aantreden van een nieuwe CEO en de pensionering van een aantal MT leden. Daarnaast dienen er een aantal belangrijke keuzes gemaakt te worden met betrekking tot de groei van het bedrijf. Afvalzorg richt zich op groei door innovaties op circulair gebied en het overnemen van andere afvalstortlocaties

Functie-eisen

Achtergrond en ervaring

 • WO werk- en denkniveau (Bedrijfskunde / Bedrijfseconomie / Technische Studie).
 • Langjarige ervaring in en kennis van energie en/of circulariteit, afvalstoffen en secundaire grondstoffen en/of duurzaamheid.
 • Actief (geweest) op C-level niveau bij innovatieve ondernemingen in deze sector, bij voorkeur als CEO of CFO.
 • Kennis van en ervaring met businessplanning en scenario analyses, financieel management en bedrijfseconomische vraagstukken in het algemeen.
 • Ruime ervaring met toezichthouden en idealiter een afgeronde commissarissenopleiding.

Competenties en persoonlijkheid

Kandidaten hebben echt interesse in de vraagstukken waar Afvalzorg dagelijks en op de lange termijn voor staat. De maatschappelijke context van het bedrijf met de provinciale aandeelhouders en de concurrentie met diverse marktpartijen maakt de dynamiek bijzonder.

Specifiek wordt gezocht naar de volgende competenties:

 • Analytische vaardigheden om complexe zaken in perspectief te plaatsen.
 • Heldere communicatie mondeling en schriftelijk zowel intern als extern.
 • Strategisch inzicht op lange termijn ontwikkelingen en de impact op de praktijk.
 • Onafhankelijke meningsvorming.
 • Authentieke persoonlijke houding en gedrag.
 • In teamverband kunnen opereren met behoud van een zelfstandige eigen positie

Contact informatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 1 maart 2024 uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw Margreth Jonk (m.jonk@yessboercroon.nl / +31 (06) 55196525).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren