Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor Rijksuniversiteit Groningen

Boer & Croon zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van Rijksuniversiteit Groningen, met aandachtsgebied kwaliteitszorg. Bestuurlijke ervaring in grote, complexe organisaties in het hoger onderwijs en innovatief denken zijn belangrijke aspecten in het gezochte profiel. Voor meer informatie kijk hieronder voor het uitgebreide profiel.

Direct solliciteren
Nieuwe gezichten 8

Bedrijfsinformatie

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen. De universiteit heeft sinds jaar en dag een speciale verbondenheid met de regio en sinds kort de jongste faculteit in Leeuwarden, Campus Fryslân. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de mondiale top van universiteiten met een top 100-klassering in onder andere de ARWU Shanghai Ranking en the World University Rankings. Onderwijs en onderzoek worden verbonden met duurzame en economische processen in de maatschappij. Dit komt samen in de drie speerpunten: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society.

De universiteit is in 1614 opgericht en er werken momenteel (incl. UMCG) 6.400 fte medewerkers, waarvan de helft bestaat uit wetenschappelijk personeel. Verdeeld over 11 faculteiten studeren ruim 35.000 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij één op de vier internationale studenten zijn. Daarnaast zijn recent vier interdisciplinaire Schools ingericht, gericht op relevante maatschappelijke thema’s van dit moment. University Services ondersteunt het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering als faciliterende, ondersteunende en adviserende dienst. Meer informatie over de Rijksuniversiteit Groningen is te vinden op www.rug.nl.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat momenteel uit vijf leden. Gezamenlijk weerspiegelen zij het gehele maatschappelijke en economische spectrum van de organisaties en beroepen waarvoor de RUG opleidt. Ze hebben een ruime professionele en bestuurlijke ervaring in overheid, bedrijfsleven, onderwijs en/of gezondheidszorg, beschikken over een breed en relevant netwerk in de samenleving en zijn in staat onafhankelijk te oordelen vanuit een eigen visie op het functioneren van universiteiten in de samenleving. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de wetenschappelijke en intellectuele onafhankelijkheid van het onderwijs en het onderzoek in de universiteit en daarmee de academische vrijheid. De leden tonen zich verbonden met de geschiedenis en de samenleving van het Noordelijke landsdeel, maar zijn zich evenzeer bewust van de internationale context waarin de Rijksuniversiteit Groningen opereert en wil functioneren.

In verband met het aflopen van de termijn van mevrouw A.S. Roeters, zoekt de Raad van Toezicht een nieuw lid met in het bijzonder ruime professionele en bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in het onderwijs. Dit lid heeft bij voorkeur ervaring met toezicht op de kwaliteit van het hoger onderwijs en het besturen van grote (professionele) organisaties. Hij/zij maakt deel uit van de auditcommissie kwaliteitszorg van de Raad van Toezicht en is als zodanig speciaal belast met de taken van de Raad van Toezicht op het gebied van kwaliteitszorg. Tevens fungeert de auditcommissie kwaliteitszorg als inhoudelijk sparringpartner voor de Rector Magnificus.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:
 • ervaring met en een grote betrokkenheid bij het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • besef van het maatschappelijke en economische belang van universiteiten;
 • relevante regionale, nationale en internationale ontwikkelingen in de universitaire context kunnen onderkennen;
 • strategisch sterk, beschikkend over analytisch denkvermogen en een veranderingsgezinde instelling;
 • het vermogen het bestuurlijke en bedrijfsmatige functioneren van de RUG in zijn samenhang te beoordelen;
 • ervaring met grote, financiële projecten in de publieke sfeer;
 • rolvast en rolzuiver; nabij in betrokkenheid, maar als toezichthouder steeds ook op gepaste afstand;
 • goed en snel kunnen schakelen;
 • een positieve opstelling ten opzichte van de medezeggenschap en oog voor een goede verhouding tussen medezeggenschap en bestuur;
 • affiniteit met en respect voor de specifieke bestuurlijke cultuur binnen de RUG.

Voor het lid RvT, dat wij nu zoeken, zijn aanvullend de volgende criteria van belang:
 • ervaring met het besturen van grote en complexe (professionele) organisaties;
 • brede ervaring in het hoger onderwijs (onderwijs en onderzoek), bekend met de post-covid ontwikkelingen in het onderwijs;
 • zicht hebben op veranderingen in besturing, aansturing en governance inrichting van onderwijsorganisaties, weet inhoudelijk de discussie scherpte te geven;
 • ervaring met of kennis van innovatie, digitalisering en kwaliteitsverbetering in (onderwijs)organisaties;
 • ervaring met toezicht op kwaliteitszorg, bij voorkeur kennis van accreditatie systematiek;
 • bij voorkeur ervaring met toezichthouden;
 • in verband met een evenwichtige verdeling in de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht bepalen in gezamenlijkheid de frequentie van de vergaderingen. Normaal gesproken gaat het hierbij om een zestal vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De commissie kwaliteitszorg komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. De RvT vergaderingen vinden plaats in Groningen, de commissievergaderingen veelal online. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De bezoldiging bedraagt € 15.000,- bruto per jaar, inclusief reiskosten.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure eind april.
 • Week 10 Plaatsing vacature online en in een aantal on- en offline media
 • Week 11-12 Benaderen kandidaten en responstermijn (26 maart)
 • Week 13-14 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 14 Presentatie van kandidaten aan de RUG
 • Week 15-16 Vervolggesprekken bij de RUG (donderdag 13 april)
 • Week 17 Benoeming kandidaat

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 26 maart uw cv en motivatiebrief. U kunt deze uploaden via deze link. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. Willemijn Broerse-Rienks. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Maart 2023