Sluit

Vacature pagina executive search

Lid Raad van Bestuur voor BovenIJ Ziekenhuis

portefeuille bedrijfsvoering (COO)

Boer & Croon is op zoek naar een innovatief, stevig en betrokken lid Raad van Bestuur (portefeuille bedrijfsvoering/COO) voor het BovenIJ, die samen met de voorzitter verder wil bouwen aan de ambities van de organisatie. Heb jij bestuurlijke ervaring in de zorg of ben je in staat die stap te maken? Ben je bedrijfsmatig sterk, financieel goed onderlegd en beschik je over ruime kennis van en ervaring met zorglogistiek, processen en kwaliteit? Heb je affiniteit met de specifieke uitdagingen in Amsterdam-Noord?

Functieomschrijving

Bestuursmodel

De Raad van Toezicht van het BovenIJ bestaat uit vier leden en een voorzitter. De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van het ziekenhuis, benoemt de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van haar taken.

Het BovenIJ kent op dit moment een eenhoofdige Raad van Bestuur bestaande uit Edwin van der Meer. Vanwege de uitdagingen in de zorg en de ambities van het BovenIJ, is behoefte ontstaan aan uitbreiding van de Raad van Bestuur. Het BovenIJ zal daarom gaan werken met een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur.

De medisch specialisten van het BovenIJ zijn georganiseerd binnen een coöperatief medisch specialistisch bedrijf, waarbij een deel van de medisch specialisten vrijgevestigd is en een kleiner deel medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis is. Het BovenIJ en MSB BovenIJ werken nauw en gelijkgericht samen.

Het BovenIJ kent een Verpleegkundige Adviesraad (VAR), een cliëntenraad (CR) en een ondernemingsraad (OR).

Vacature lid Raad van Bestuur (portefeuille bedrijfsvoering, COO)

Vanwege de keuze voor een collegiaal tweehoofdig besturingsmodel, is de Raad van Toezicht van het BovenIJ op zoek naar een lid van de Raad van Bestuur die samen met Edwin van der Meer in de rol van voorzitter, verantwoordelijk wordt voor de aansturing van de organisatie en voor het totale functioneren van het BovenIJ.

Beide bestuurders zullen een deel van de ziekenhuisorganisatie aan gaan sturen; zowel het primair proces als de ondersteunende diensten. De voorzitter Raad van Bestuur zal een grotere externe rol vervullen en het lid een grotere interne rol. Daarbij is het lid specifiek verantwoordelijk voor een structureel gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Van hem/haar wordt een visie verwacht op het toekomstbestendig inrichten van het BovenIJ met oog voor de ontwikkeling van medewerkers, leiderschap, de cultuur, structuur en processen en goede onderlinge verhoudingen.

Samengevat zijn de specifieke resultaatgebieden voor het lid Raad van Bestuur:
 • Vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met de voorzitter Raad van Bestuur.
 • Verder helpen ontwikkelen en realiseren van de toekomstvisie van het BovenIJ, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd; daarbij een goede koppeling maken tussen visie, zorginhoud en zorglogistieke bedrijfsvoering.
 • Zorgdragen voor een gezonde en duurzame financiële basis voor het BovenIJ en een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, die de kwaliteit en uitvoering van zorg optimaal faciliteert.
 • Bevorderen van een open, lerende cultuur waarin professioneel leiderschap wordt gestimuleerd en waarin samenwerken, vertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid centraal (blijft) staan.
 • Stimuleren van en bijdragen aan goed functionerend leiderschap binnen de organisatie.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders, in het verlengde van de eigen portefeuille, waaronder de zorgverzekeraars en financiers.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de adviesgremia (CR, OR, VAR en het MSB) en voor input van zowel medewerkers als patiënten bij beleidsontwikkeling.

Bedrijfsinformatie

Over het BovenIJ

Het BovenIJ zet zich met passie en deskundigheid in voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Amsterdam-Noord en omgeving. Met als motto ‘zorg goed voor elkaar’ en een integrale kijk op zorg, biedt het BovenIJ goede basis medisch-specialistische zorg aan diverse patiëntengroepen.

Het BovenIJ werkt met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties aan het programma Beter Samen in Noord. Dit is een initiatief van acht organisaties voor zorg en welzijn (de Krijtmolenalliantie) die samenwerken om vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord te bewerkstelligen. Voor wat betreft de ziekenhuiszorg werkt het ziekenhuis nauw samen met de andere ziekenhuizen in de regio, in het bijzonder het OLVG.

Het BovenIJ is trots op het vriendelijke en kleinschalige karakter, de openheid, de korte communicatielijnen en de laagdrempelige toegang. Een organisatie waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en waar medewerkers en medisch specialisten met bevlogenheid werken.

Bij het BovenIJ werken ca. 1.051 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 ca. € 117 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.bovenij.nl.

Meerjarenplan

Amsterdam-Noord is een bijzonder stadsdeel. Noord telt zeven buurten met de status van ontwikkelbuurt, een buurt waar de meest kwetsbare mensen wonen. Mensen die kampen met bestaansonzekerheid. Er is meer sprake van armoede en eenzaamheid en er zijn daarmee relatief veel gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd wordt er veel gebouwd en dat trekt nieuwe inwoners aan met een andere achtergrond en welvaart.

Het BovenIJ richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking in Amsterdam-Noord. Met als doel bij te dragen aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Hiervoor is de komende jaren een integrale kijk op zorg en welzijn belangrijk. De aandacht gaat ook uit naar preventie en naar de verbinding tussen zorg en welzijn om de gezondheid en kwaliteit van zorg te laten passen bij de zorgvraag.
Een optimale afstemming met andere zorg- en welzijnsaanbieders en duurzame samenwerking en ontschotting is hierbij cruciaal. Deze samenwerking vindt onder andere plaats binnen Beter Samen voor Noord.

Het BovenIJ biedt de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. In het ziekenhuis als het moet, digitaal als het kan of elders als dat nodig is. Om dit te kunnen (blijven) realiseren timmert het BovenIJ, vanuit een duidelijke visie, behoorlijk aan de weg op het gebied van digitale zorg. Hiermee voorzien ze ook in een groeiende behoefte van patiënten om zelf meer grip te krijgen op hun gezondheid en op daarbij passende zorg. Voor het BovenIJ is dit een belangrijk uitgangspunt: zorg moet altijd meerwaarde bieden voor de patiënt en dus worden georganiseerd vanuit de beleving van de patiënt.

Door in te zetten op gezondheid en gedrag beweegt het BovenIJ van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Traditionele ziekenhuiszorg heeft ‘ziekte en zorg’ als uitgangspunt; het BovenIJ buigt dit om naar een focus op ‘gezondheid en gedrag’.

Het persoonlijke, innovatieve en ondernemende karakter van het BovenIJ blijft niet onopgemerkt. Met regelmaat is er vanuit binnen- en buitenland aandacht voor de manier waarop het BovenIJ, in samenwerking met partners in de regio, met lef werkt aan de zorg van de toekomst.

Uitdagingen

Het BovenIJ wil ook de komende jaren een innoverende en naar buiten gerichte organisatie blijven en, in samenwerking met externe partners en interne gremia, gelijkgericht werken aan de toekomstvisie. Het (blijven) realiseren van die visie is een forse opgave, die de komende jaren nog meer verbinding vraagt met de patiënt, huisartsen en andere samenwerkingspartners in de regio. Het vraagt ook om aandacht voor de interne organisatie rond thema’s als leiderschap, cultuur, de verdere professionele ontwikkeling van medewerkers en het optimaliseren en uniformeren van processen, werkwijzen en structuren.

Het BovenIJ was de afgelopen jaren een financieel gezonde organisatie maar staat tegelijkertijd voor de uitdaging om de financiële positie duurzaam gezond te houden. Ontwikkelingen als de krapte op de arbeidsmarkt, kostenstijgingen en een toegenomen concurrentie van ZBC’s vragen om een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering met zo min mogelijke administratieve lasten. Ook daarom zal het BovenIJ de komende jaren extra aandacht besteden aan de interne organisatie.

Functie-eisen

Profiel

Het BovenIJ is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Bestuur dat in collegialiteit met Edwin van der Meer, verder wil bouwen aan de ambities van het BovenIJ. Een teamspeler die het graag samen doet, maar ook stevig is op de eigen portefeuille en daarin verantwoordelijkheid neemt.

Omdat het BovenIJ middenin de samenleving en dichtbij de patiënt staat en als missie heeft om de gezondheid van Amsterdam-Noord te verbeteren, heeft de ideale kandidaat affiniteit met de specifieke uitdagingen in Amsterdam-Noord. De integrale kijk op zorg, de aandacht voor preventie en de verbinding tussen zorg en welzijn, vragen om een innovatief, ondernemend en oprecht betrokken lid Raad van Bestuur die de toekomstvisie van het BovenIJ omarmt en gelooft in de kracht van een algemeen ziekenhuis. Die als bestuurder dicht bij de werkvloer staat, met een groot hart voor de patiënt en de medewerker.

Functie-eisen:
 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau en bent afgestudeerd in een relevante studierichting, bij voorkeur bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt ervaring op management-/directie- of bestuursniveau in de zorg; ervaring in een ziekenhuis is een pre.
 • Je bent bedrijfsmatig sterk, financieel goed onderlegd en hebt ruime kennis van en ervaring met zorglogistiek, processen en kwaliteit.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in verandertrajecten en organisatieontwikkeling.
 • Je hebt affiniteit met de specifieke uitdagingen en inwoners van Amsterdam-Noord.
Persoonskenmerken:
 • Je staat stevig in je schoenen, bent koersvast en toont leiderschap; je weet visie neer te zetten, mensen in beweging te krijgen, waar nodig tegenwicht te bieden en resultaten te behalen.
 • Je bent warm, betrokken en collegiaal. Je bent toegankelijk en zichtbaar in de organisatie en bereikbaar voor medewerkers en patiënten; je weet wat er speelt.
 • Je bent analytisch en strategisch sterk, maar ook een doener die begrijpt dat de Raad van Bestuur van een ziekenhuis met de omvang van het BovenIJ moet kunnen schakelen tussen strategische, tactische en operationele thema’s.
 • Je bent procesmatig sterk en goed in het aanbrengen van structuur.
 • Je bent innovatief en creatief, staat open voor nieuwe ideeën om de zorg vorm te geven en de organisatie nog slimmer in te richten.
 • Je bent een teamspeler en een effectieve netwerker, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten; onderhandelingsvaardig, communicatief sterk, tactvol en integer, met humor.

Arbeidsvoorwaarden

Remuneratie

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Wet Normering Topinkomens.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het BovenIJ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

 • Week 42-44 Benaderen kandidaten en responstermijn (5 november)
 • Week 46-49 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
 • Week 50 Voordracht van kandidaten (13 december)
 • Week 51-52 Selectiegesprekken bij het BovenIJ (20 december)
  Informele kennismaking (5 januari)
  Gesprek met casus (10 januari)
  Adviesgesprekken bij het BovenIJ (10 januari)
 • Week 3 Ontwikkelassessment, Arbeidsvoorwaardengesprek, Inwinnen referenties, Formele benoeming


Reactie

Indien je geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 5 november je cv en motivatiebrief. Je kunt deze uploaden via deze link. Jouw motivatiebrief en cv kun je richten aan Boer & Croon, t.a.v. Janneke van der Kruijs. Zij is te bereiken via 06 – 254 349 24.

Oktober 2023

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren