Lid Auditcommissie aandachtsgebied Juridisch (Gesloten) voor Vervangingsfonds en Participatiefonds

Solliciteer nu

Organisatie

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (Vervangingsfonds) en de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Participatiefonds) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds – om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Dit doen de fondsen door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken zij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen zij scholen als die onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen. 

Profiel

Conform het vernieuwde reglement, is de taak van de Auditcommissie het houden van toezicht op de organisatie en het informeren en adviseren van het bestuur en de directie over de volgende onderwerpen:
•    De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van de relevante wet- en regelgeving en gedragscodes.
•    De financiële informatieverschaffing door het Vervangingsfonds en het Participatiefonds: toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de jaarrekening, prognoses, werk van de externe accountant ter zake.
•    Voorstellen aan het bestuur tot het vaststellen van de jaarrekening.
•    Voorstellen aan het bestuur tot het vaststellen van de begroting.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

•    Afgeronde juridische opleiding, met specialisatie arbeidsrecht. 
•    Ruime ervaring in het juridische werkveld, beschikkend over actuele juridische kennis van en bekendheid met juridische terminologie en procedures op arbeidsrechtelijk gebied.
•    Kennis van en ervaring met de CAO Primair Onderwijs.
•    Bekend met bestuurlijke wet- en regelgeving, governance  en besluitvormingsprocessen in de publieke sector c.q. in politiek-bestuurlijke omgevingen.
•    In staat een controlerende en signalerende functie te vervullen ten aanzien van de juridische kaders van VFPF.

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 4 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 – 301 43 07).

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.