Leden Raad van Toezicht (gesloten) voor Stichting Orion

Solliciteer nu

Organisatie

Stichting Orion (Orion) biedt openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs – (V)SO – in Amsterdam. Als toonaangevend expertisecentrum van het Amsterdamse onderwijs is Orion gespecialiseerd in onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen. Orion heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam. Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. De combinatie van onderwijs en zorg wordt op negen locaties in Amsterdam aangeboden aan in totaal ca. 1200 leerlingen.

Profiel

De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en de algehele gang van zaken bij Orion. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever, adviseur en sparringpartner van de bestuurder. De Raad van Toezicht van Stichting Orion bestaat statutair uit vijf tot zeven leden. De leden hebben zitting in de Raad van Toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met betrekking tot de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. De Raad van Toezicht werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad met een toezichtkader. Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar twee nieuwe leden per 1 juni 2020.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau.
• Bij voorkeur zowel bestuurlijke als toezichthoudende ervaring en politieke sensitiviteit.
• Gevoel bij aard en schaal van het werkgebied van Orion en enigerlei vorm van binding met de regio waarin Orion actief is.
• Een breed overzicht over de organisatie en haar omgeving; in staat om verbanden te zien en binnen- en buitenwereld van Orion met elkaar te verbinden.
• Voor het lid met de ‘financiële portefeuille’: financiële kennis en kennis van bedrijfskundige processen en daarmee een goede gesprekspartner op dit vlak voor de bestuurder en de accountant.
• Voor het andere nieuwe lid: een aanvullende combinatie van kennisgebieden en competenties, bv. op het gebied van verandermanagement in het algemeen of in een sector als vastgoed of ict.

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk zaterdag 4 april 2020 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via Marie Rahajaan (020-3014307).

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.