Drie leden voor de nieuw op te richten RvC [Gesloten]

Boer & Croon Executive Search zoekt drie leden voor de nieuw op te richten RvC van een middelgroot uitzendbureau in het noorden en oosten van Nederland.

Functie

De Raad van Commissarissen van de nieuwe BV heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de BV en de verbonden rechtspersonen en staat de directie met raad terzijde.

Tot de kerntaken van de Raad van Commissarissen behoren:

  • Toezicht uitoefenen op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de BV en haar dochterondernemingen.
  • Goedkeuren van voorstellen en besluiten van de directie.
  • Adviseren van de directie.

Het profiel

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie commissarissen.

  • Een voorzitter die zijn/haar sporen heeft verdiend in de uitzendbranche.
  • Een commissaris met een financieel profiel, type RA, bij voorkeur uit de uitzendbranche
  • Een derde lid die veel affiniteit heeft met inhuur, arbeidsbemiddeling of de uitzendbranche.

Er wordt gestreefd naar een complementaire samenstelling. De RvC beschikt collectief over actuele deskundigheid op de volgende gebieden: ondernemen, de uitzendbranche, financiën, bedrijfseconomie, ICT en human resource management en commercie. Alle leden van de RvC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van de beleidsvelden.

Klik hier voor het volledige functieprofiel.

De organisatie

Het betreft een uitzendbureau van middelgrote omvang (omzet > €80 mio) en actief in het noorden en oosten van Nederland. Door een structuurwijziging binnen de organisatie zal er deze zomer een nieuwe BV ontstaan. Deze nieuwe BV gaat haar uitzendactiviteiten richten op de industriële kant van onder meer de foodsector. Omdat de structuurwijziging formeel nog goedgekeurd moet worden, kunnen we de details over het bedrijf en de positie pas later delen. Voor de nieuwe BV die ontstaat wordt een nieuwe RvC gezocht bestaande uit drie leden.

Graag in uw motivatiebrief aangeven naar welk aandachtsgebied uw voorkeur uitgaat.

  • Voorzitter RvC
  • Commissaris met aandachtsgebied Financieel/Audit
  • Commissaris met aandachtsgebied arbeidsbemiddeling / de uitzendbranche

U kunt helaas niet meer solliciteren voor deze functie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Haico Spijkerboer (via 020 – 301 40 48) of per mail via h.spijkerboer@boercroon.nl.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.