Sluit

Sluit

Directielid Beleid voor Nederlandse Vereniging van Banken

Yess Boer & Croon is op zoek naar een directielid Beleid voor de Nederlandse Vereniging van Banken die een duidelijke visie en een sterk innoverend vermogen heeft.

Direct solliciteren
Nieuwe gezichten

Bedrijfsinformatie

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland.

Samen voor de banken van morgen
De NVB verbindt de belangen van de bankensector en van de samenleving. Samen met klanten, leden en stakeholders werkt de NVB aan oplossingen voor grote (maatschappelijke en economische) vraagstukken. Dit vraagt een sterke en toekomstbestendige sector die bijdraagt aan een welvarende, duurzame en inclusieve samenleving, in Nederland en daarbuiten.

De NVB en haar leden staan nadrukkelijk open voor andere geluiden uit de samenleving en voelen zich betrokken bij het welzijn van hun klanten en de maatschappij. De NVB staat voor een digitale en duurzame transitie van de bankensector, samen maken zij de bankensector veiliger en transparanter.
Voor meer informatie zie www.nvb.nl.

NVB – Het bureau
Het bureau van de NVB is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. Bij het bureau werken circa 60 mensen, een divers team van ervaren en ambitieuze professionals met een breed scala aan kennis en disciplines. Het bureau heeft een open cultuur met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

De werkzaamheden die de NVB doet voor banken, zijn verdeeld over diverse teams die gespecialiseerde, interbancaire (beleids)commissies en werkgroepen ondersteunen. In deze commissies en werkgroepen zitten deskundigen van de banken, zodat de inbreng vanuit de praktijk gewaarborgd is. De NVB heeft drie afdelingen:
 • Beleid - hieronder vallen diverse gespecialiseerde beleidsteams;
 • Externe Betrekkingen - o.a. communicatie, public affairs & public relations/woordvoering;
 • Staf- en Verenigingszaken - o.a. bedrijfsvoering, legal, arbeidszaken & Foreign Banking Association.

Functieomschrijving

Afdeling Beleid
De afdeling Beleid wordt gevormd door ongeveer 30 professionals en aangestuurd door het directielid Beleid.
Het directielid Beleid rapporteert aan de algemeen directeur, Eelco Dubbeling. Samen met de algemeen directeur en het directielid Externe Betrekkingen vormt hij/zij de directie van het bureau NVB.
De afdeling bestaat uit de volgende groepen:
 • Team Duurzaamheid;
 • Team Retail & Digital;
 • Team Zakelijk & Vastgoed;
 • Team Toezicht, Financiële Markten & Fiscaal;
 • Team Veiligheid;
 • Team Dienstverlening.

Het directielid Beleid staat voor de uitdagende taak om voor de grote beleidsonderwerpen, samen met de leden, de koers te bepalen die proactief bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd uitvoerbaar en haalbaar is voor de banken. Daartoe schakelt hij/zij op het hoogste niveau met bestuurders van de leden, overheidsfunctionarissen, toezichthouders, andere belangenverenigingen (bv. VNO-NCW, MKB-Nederland) en NGO’s zoals milieuorganisaties, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen.

Meer specifiek zijn de verantwoordelijkheden van het directielid Beleid:
 • Geeft op inspirerende manier leiding aan de teamleads Beleid;
 • Is verantwoordelijk voor een goed functionerende Beleidsafdeling, inclusief het opstellen en uitvoeren van het (reguliere) beleidsprogramma. Hierbij is vernieuwing en innovatie gericht op meer naar buiten gaan, verschillende belanghebbenden betrekken en openstaan voor andere zienswijzen belangrijk;
 • Stuurt teamleads aan om met elkaar de beleidsdoelstellingen te realiseren en omstandigheden te creëren waarin werknemers ten volle hun potentieel kunnen benutten. Inspireert, motiveert en coacht hen om het beste uit henzelf en anderen te halen. Borgt een goede interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen en teams;
 • Geeft het goede voorbeeld en stimuleert de medewerkers om zich op externen te richten, de verbinding “met buiten” aan te gaan en innovatief te zijn met het betrekken van verschillende stakeholders in het beleidsproces. Werkt intensief samen en is proactief meedenkend met het directielid Externe Betrekkingen.
 • Vindt met leden en partners creatieve oplossingen voor maatschappelijke en bancaire uitdagingen.
Gegeven de nieuwe koers van de NVB met als belangrijke doelstelling om een meer open vereniging te zijn die zich openstelt naar de maatschappij geldt voor deze rol een drieledige veranderopdracht:

Naar de organisatie & maatschappij

Het directielid Beleid is sterk vertegenwoordigd naar buiten toe op directieniveau, gericht op de doorlopende/reguliere beleidsonderwerpen in diverse industriële, institutionele en professionele fora, raden en commissies. Daarnaast is hij/zij samen met de gehele directie de aanjager van het multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie.

Binnen het directieteam

Het directielid Beleid is degene die continu de vertaling maakt van de strategie naar doorlopende/reguliere beleidsonderwerpen en vice versa. Hij/zij daagt collega’s uit om vanuit inhoud de juiste prioriteiten te stellen. Doen we de juiste dingen? Dagen we onze leden voldoende uit? En kunnen we de politiek en pers nog voeden met inhoudelijke informatie? Hij/zij zorgt er samen met de andere directieleden voor dat de NVB zijn stakeholders goed kent en in partnerschap en op creatieve wijze problemen aanpakt.

Binnen het team/afdeling

Het directielid Beleid is verantwoordelijk voor het bewaken van de strategie en de prioriteitstelling. Dit vereist balanceren, duidelijke kaders bieden, prioriteren en soms nee durven zeggen tegen stakeholders. Dat betekent ook tactische en operationele vraagstukken delegeren aan teamleads. Dit vraagt vertrouwen en ruimte geven, duidelijkheid over rollen en manier van samenwerken binnen de afdeling. Het is van belang teamleads juist te positioneren en tijd te investeren om ze te ontwikkelen, te motiveren en te coachen.

Ontwikkeling van het team is een essentieel onderdeel. Binnen de afdeling zijn verschillende functies (teamleads, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs A/B/C). Het is zaak met name voor de beleidsmedewerkers en de beleidsadviseurs differentiatie aan te brengen in de taken van de verschillende functies, om zo duidelijke doorgroeiperspectieven te kunnen bieden en ook de afwisseling te behouden voor mensen die al langer bij de NVB werken.

Functie-eisen

De Ideale kandidaat

Achtergrond en ervaring
 • Afgeronde academische opleiding;
 • Minimaal 15 jaar ervaring in professionele organisaties. Uitgebreide leidinggevende en beleidsmatige ervaring;
 • Kennis van de bancaire sector en de uitdagingen die daar spelen (ervaring in bank niet per se noodzakelijk);
 • Ervaring met “blik naar buiten”, breder dan alleen de bancaire sector;
 • Ervaring met/goed begrip van belangenbehartiging;
 • Ervaring met transformeren van organisaties;
 • Werkervaring kan divers zijn, maar is bij voorkeur een combinatie van ervaring in verschillende “werelden” zoals bijvoorbeeld de bancaire sector, belangenbehartiging, ministeries en/of een toezichthouder;
 • Ervaring met werken op/met RvB/directieniveau is cruciaal.
Persoonlijkheid
 • Verbindend;
 • Omgevingsbewust;
 • Innoverend vermogen;
 • Inhoudelijk strategisch en tactisch vermogen;
 • Het hebben van een duidelijke visie en het vermogen mensen hierin mee te nemen;
 • Van nature coachend leidinggeven;
 • Resultaatgericht;
 • Politiek en bestuurlijk bewustzijn;
 • Een goede samenwerking kan onderhouden met partners;
 • Sterk in stakeholder management.

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Yess Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 11 maart 2023, uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via bovenstaande button. Voor vragen kunt u contact opnemen met Margreth Jonk via +31 6 55 19 65 25.