Sluit

Logo Rivas 1

Directeur Zorgdivisie VVT voor Rivas Zorggroep

Boer & Croon is op zoek naar een Directeur Zorgdivisie VVT voor Rivas Zorggroep. De nieuwe Directeur heeft brede ervaring met bedrijfsvoering in de zorg, is financieel goed onderlegd en heeft meerjarige managementervaring en bestuurskundig inzicht. De ideale kandidaat is verbindend, creatief, inspirerend en resultaatgericht. Herkent u zich hierin? Bekijk hier het volledige functieprofiel en reageer:

Functieomschrijving

Kern van de functie
Als Directeur Zorgdivisie VVT draag je, samen met de andere Directeur VVT, de integrale verantwoordelijkheid voor de kerntaken van de divisie. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van strategisch en tactisch beleid. Daarnaast geef je leiding aan een veilige werkomgeving waarin medewerkers risico’s durven nemen, optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Je zorgt ervoor dat er mensgerichte zorg wordt geboden aan alle mensen met een (acute) zorgvraag.
Je adviseert de Raad van Bestuur vanuit jouw expertise over het strategisch beleid dat de gehele Rivas-organisatie betreft. Binnen het directieteam draag je bij aan het effectief, integraal en doelmatig functioneren van Rivas als ketenorganisatie. Als Directeur van Rivas heb je een verantwoordelijkheidsgebied voor de VVT, wat de (mede) verantwoordelijkheid benadrukt voor Rivas als ketenorganisatie.

Plaats in de organisatie
Ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en geeft leiding aan teamleiders, managers en locatieleiders binnen de eigen zorgdivisie.

Portefeuille
Naast deze integrale verantwoordelijkheid ben je specifiek verantwoordelijk voor de portefeuille gericht op langdurige zorg, vastgoed, financiën en facilitaire zaken.

Als Directeur Zorgdivisie VVT ligt jouw focus op:

Mensgericht/authentiek leiderschap
 • Als Directeur leg je de focus op samenwerking, faciliterend leiderschap en anderen in hun kracht zetten. Daarnaast schep je de optimale voorwaarden voor een professionele organisatie met de focus op eigenaarschap en taakvolwassenheid;
 • Speelt proactief in op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en het realiseren van een aantrekkelijk werkgeversmerk met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid. Daarbij is het stellen van randvoorwaarden voor een veilige werkomgeving waarin voorbeeldgedrag wordt getoond, cruciaal;
 • Bevorderen van medezeggenschap binnen de organisatie en het belang hiervan duidelijk maken.
Resultaatgericht sturen
 • Realiseren van de resultaten voor de divisie zoals vastgelegd in het jaarplan en de begroting;
 • Stuurt op goede kwaliteit van de zorg voor de kwetsbare bewoners in onze regio (waarbij Rivas de Planetree gedachte omarmt);
 • Draagt zorg voor een efficiënte inrichting van de zorgprocessen, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen;
 • Stelt de begroting voor het organisatieonderdeel op en wijst deelbudgetten toe aan de verschillende afdelingen;
 • Bewaakt, op basis van aangeleverde managementinformatie, de kwaliteit en productiviteit en stuurt bij;
 • Het zorgdragen voor en behouden van een gezonde bedrijfsvoering, inclusief het opstellen van een jaarplan en begroting;
 • Zorgen voor een integrale aansturing van alle processen binnen de zorgdivisie;
 • Het realiseren van het vastgoedplan.
Vertegenwoordigen van het organisatieonderdeel en de organisatie als geheel;
 • Het verder verfijnen van de nieuwe divisiestructuur en het vormgeven aan de inhoudelijke ontwikkeling van de langdurige zorg;
  Onderhandelt met gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars over de zorginkoop voor de divisie;
 • Initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen, die bijdragen aan de positie van Rivas Zorggroep als ketenorganisatie in de regio;
 • Voert namens de organisatie besprekingen met externe instanties over samenwerking, samenwerkingsovereenkomsten en zorgvernieuwingsprojecten;
 • Behartigt de belangen van het organisatieonderdeel en de organisatie in diverse externe contacten zoals met andere zorgorganisaties, gemeenten en in landelijke en regionale overlegvormen;
 • Participeert in diverse Rivas brede stuurgroepen en commissies.
Innovatie en continu ontwikkeling
 • Het signaleren van relevante markt- en organisatieontwikkelingen, deze beoordelen op hun consequenties voor Rivas en op basis hiervan initiatief nemen voor innovatie, ontwikkeling en/of bijstelling van de koers;
 • Maakt gebruik van de mogelijkheden van zorgtechnologie en digitalisering, waarmee zorg op afstand kan worden gefaciliteerd en ouderen meer zorg thuis ontvangen;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het verminderen van de zorgkloof door de inzet van zorgpersoneel te verlagen en de zorgvraag te verminderen door het inzetten van informele zorg en digitale zorg;
 • Neemt binnen de kaders van het organisatiebeleid besluiten over het aanbod van zorgproducten en dienstverlening door het organisatieonderdeel.

Bedrijfsinformatie

Rivas (Rivas Zorggroep) voorziet in ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, huur met zorg, wijkverpleging, revalidatie, dagbesteding en dagbehandeling. Met een team van meer dan 6.000 toegewijde professionals en vrijwilligers staat zij dag en nacht paraat voor haar cliënten. Rivas Zorggroep heeft vestigingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Hoewel Rivas Zorggroep een omvangrijke organisatie is, biedt zij zorg op kleine schaal. Of het nu gaat om zorg thuis, in één van hun woonvormen of in het Beatrixziekenhuis: Rivas Zorggroep biedt de zorg die cliënten nodig hebben, direct en efficiënt, en draagt bij aan hun welzijn. Cliënten kunnen vertrouwen op respect, warmte en persoonlijke aandacht bij Rivas Zorggroep.

De organisatie heeft een open cultuur met korte lijnen en een no-nonsense aanpak. Er wordt multidisciplinair samengewerkt en ondanks de grootte van de organisatie wordt kleinschaligheid en een familiale sfeer behouden. Tot slot biedt Rivas een breed scala aan zorgdiensten, waardoor medewerkers de kans krijgen om zich te ontwikkelen en hun eigen voorkeuren te volgen. Dit maakt de organisatie aantrekkelijk voor zorgprofessionals.


Rivas Zorggroep 2030 – Samen zorgen voor een gezonde toekomst
In 2022 heeft Rivas Zorggroep de strategische koers ‘Rivas Zorggroep 2030’ vastgesteld, die richting geeft voor de komende jaren. In 2030 is Rivas Zorggroep de spin in het ‘zorgweb’ in de regio. Iedereen met een (medische) zorgvraag komt binnen bij de zorgcentrale en krijgt van daaruit de juiste zorg op de juiste plek. Rivas Zorggroep coördineert de zorg in de regio, brengt de zorg zo dichtbij als mogelijk bij de cliënt en levert duurzame zorg. Zorg die kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar is, met een minimale impact op het milieu.Om deze ambities te kunnen realiseren zet Rivas Zorggroep de komende jaren in op de volgende zaken: aandacht voor medewerkers, mensgerichte digitalisering, een flexibele organisatie, strategische samenwerking en financiële innovatie.

Nieuwe organisatiestructuur

Recent heeft Rivas Zorggroep gekozen voor aanpassingen in de organisatiestructuur die de juiste voorwaarden creëren om de Rivas Zorggroep 2030 ambities waar te maken. De doelstelling voor de nieuwe structuur van de Rivas Zorggroep-organisatie is: ‘Dichtbij de markt en vlakbij de cliënt en de medewerker’. Verantwoordelijkheden worden zo dicht mogelijk bij het zorgproces en de professional belegd. Korte lijnen maken het mogelijk om de noodzakelijke slagvaardigheid en flexibiliteit te realiseren.

In de nieuwe structuur wordt de organisatie opgedeeld in drie zorgdivisies: Zorgdivisie Beatrix ziekenhuis, Zorgdivisie VVT en Zorgdivisie Zorgcentrale. Elke zorgdivisie heeft een eigen karakteristieke inrichting en identiteit, gericht op een specifieke markt/zorgpopulatie, opereert autonoom en wordt integraal aangestuurd.Het grootste deel van de ondersteunende functies wordt gepositioneerd binnen de zorgdivisies. Een klein deel wordt centraal gepositioneerd voor Rivas Zorggroep-brede doelen. Samenwerking en kennisdeling tussen de zorgdivisies en de centrale afdelingen wordt gestimuleerd.

Zorgdivisie VVT

De nieuw te vormen Zorgdivisie VVT bestaat uit: (1) Wijkverpleging, (2) Langdurige Zorg, (3) Expertise Centrum, aangevuld met (4) Revalidatie & Herstelzorg.De decentrale serviceorganisatie ondersteunt leidinggevenden binnen de zorgdivisie VVT bij het uitvoeren van beleid op de kennisgebieden Advies & Ontwikkeling (A&O), Financiën & Informatie (F&I), Personeel & Organisatie (P&O), Communicatie en Facilitaire Zaken.

De Zorgdivisie VVT wordt aangestuurd door twee Directeuren die, in nauwe samenhang en samenwerking, gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de divisie. Beide Directeuren ontvangen hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en geven leiding aan teamleiders, managers en locatieleiders binnen de zorgdivisie.

Er is een portefeuilleverdeling tussen beide Directeuren; de zittende Directeur VVT heeft een portefeuille gericht op wijkverpleging en het expertisecentrum. In verband met het vertrek van de huidige Directeur Langdurige Zorg en Revalidatie & Herstel Zorg (R&H) ontstaat binnen de nieuwe structuur een vacature voor een Directeur VVT met een portefeuille gericht op de langdurige zorg, vastgoed, financiën en facilitaire zaken.Functie-eisen

Dit maakt jou geschikt als Directeur Zorgdivisie VVT van Rivas Zorggroep:


Achtergrond en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Meerjarige managementervaring en bestuurskundig inzicht;
 • Kennis van organisatieontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties in het behandelaanbod binnen de zorg;
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten;
 • Ervaring in financieel management en bedrijfsvoering, gezien de portefeuille;
 • Affiniteit met de ouderenzorg is een must; ervaring een pré;
 • Ervaring in en kennis van vastgoed is een pré;
 • Strategisch denkvermogen om de toekomstvisie van de organisatie te ontwikkelen en implementeren.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Verbindend, empathisch en dienend leiderschap;
 • Creatief, innovatief en lef;
 • Uitdagend, inspirerend en gepassioneerd;
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, besluitvaardig en pragmatisch;
 • Straalt natuurlijk gezag uit;
 • Toegankelijk en benaderbaar;
 • Een gebalanceerd ego, handelt vanuit eigen kracht en zingeving. Met het collectief belang voorop;
 • Analytisch en beschouwend;
 • Nuchter, reflectief en humoristisch;
 • Organisatiesensitief;
 • Daagt uit, weet te ‘challengen’ en waar nodig te begrenzen;
 • Transparant, mensgericht, met focus op inhoud en verbinding;
 • Stevig in overtuigingen en kan voor eigen mening opkomen.
Arbeidsvoorwaarden

CAO FWG 80


Contact informatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 juni uw cv en korte motivatie. Deze kunt u uploaden door op onderstaande 'direct solliciteren' knop te klikken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Veerle Dietz via v.dietz@boercroon.nl.
Als beide partijen interesse hebben (na een interview met B&C), zullen meerdere interviewrondes plaatsvinden bij Rivas Zorggroep op 17 en 24 juni.
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren

Veerle Dietz

Research Consultant

Neem contact op