Sluit

Sluit

Directeur voor Ouder- en Kindteams Amsterdam

Boer & Croon zoekt een directeur voor Ouder- en Kindteams Amsterdam. Heeft u kennis van en ervaring in het sociaal domein en of jeugddomein? Beschikt u over leidinggevende ervaring in een complexe uitvoeringsorganisatie? En kan u omgaan met de stedelijke politiek en de uiteenlopende belangen die daarbij komen kijken? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Website formaat 1611 x 900 px 7

Bedrijfsinformatie

De Ouder- en Kindteams (OKT) zijn de wijkteams voor jeugd in Amsterdam en bieden opvoed- en opgroeiondersteuning op maat. Het draait om de kinderen, jongeren en ouders en deze staan centraal.

OKT biedt ondersteuning bij individuele vragen en werkt samen aan wijkgerichte oplossingen, beide in het alledaagse leven van gezinnen. Dat doen zij in nauwe samenwerking met Buurtteams Amsterdam. Indien nodig betrekken zij er (specialistische) hulp bij zoals: expertise en ondersteuning van formele en informele netwerkpartners. Samen werken zij aan het versterken van de opvoedvaardigheden van de ouders en het opvoedkundig klimaat in de wijk. Ouder- en Kindteams is een open organisatie, waar plek is voor diversiteit. Hoe diverser de organisatie is, hoe beter zij aansluiten bij de kinderen en gezinnen in Amsterdam.

De Ouder- en Kindteams zitten in alle wijken van Amsterdam. In ieder team werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. De ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen werken vanuit de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn in dienst van de jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaat uit 22 wijkteams en 2 ondersteuningsteams, met in totaal ongeveer 550 medewerkers.

Visie en missie
Ouder- en kindteams Amsterdam werkt volgens de volgende visie: Doen wat nodig is. OKT levert in de volle breedte een directe en essentiële bijdrage aan het opvoedkundig klimaat van de stad Amsterdam. De organisatie zet zich in om kinderen en jongeren in Amsterdam veilig en gezond op te kunnen laten groeien, waardoor zij zich ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Samen met de kinderen en jongeren, hun ouders en omgeving, doet OKT wat nodig is, zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun leven. Hierbij streeft OKT naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Daarom spannen zij zich extra in voor de wijken en gezinnen die ondersteuning of jeugdhulp het meest nodig hebben.

De kernwaarden die bij deze visie horen zijn:
 • Laagdrempelig. Zij zijn toegankelijk en zichtbaar. Het gedrag is proactief, transparant en normaliserend.
 • Aansluiten. Zij zijn betrokken en maatwerk biedend. Het gedrag is nieuwsgierig, inspelend op behoeften, out of the box en wijkgericht.
 • Versterken. Zij zijn stimulerend en daadkrachtig. Het gedrag is oplossingsgericht, reflecterend, vasthoudend en meedenkend.
Besturings- en toezichtsfilosofie
OKT heeft een besturingsfilosofie met als uitgangspunten: (1) samenwerken over grenzen heen, (2) autonomie & reflectie, (3) ernaast, erachter en ervoor en (4) alledaags & divers. Deze besturingsfilosofie en kernwaarden zijn leidend in de organisatie. Ook de Raad van Toezicht houdt toezicht conform deze besturingsfilosofie vanuit partnerschap met het bestuur en doet wat nodig is vanuit zijn rol in relatie tot het bestuur.

Organisatiestructuur
Het werk van Ouder- en Kindteams Amsterdam draait om kinderen, jongeren en ouders. De besturingsfilosofie en kernwaarden zijn leidend in de organisatie. Vlakbij de gezinnen staan de netwerkpartners: door met hen samen te werken, versterken zij de positie van kinderen, jongeren en de opvoedvaardigheden van ouders in de wijk.
De ondersteuning staat om de teams heen: huisvesting, strategie & ontwikkeling, financiën & control, HR & leerlijn, ICT, communicatie, secretariaat, de teamleiders, OR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Al deze collega’s en toezichthouders leveren vanuit hun rol en verantwoordelijkheid een bijdrage aan het opgroeien van kinderen en jongeren in Amsterdam. Adviezen, ervaringen en verhalen van netwerkpartners en kinderen, jongeren en ouders stromen door de verschillende ringen heen, van buiten naar binnen en andersom.

Uitdaging

Momenteel signaleert OKT een drietal belangrijke maatschappelijke trends die invloed hebben op het werk:

 • Door groeiende verschillen tussen groepen en kansenongelijkheid is er een scherpe sociaaleconomische tweedeling ontstaan in de stad;
 • Groeiend gebruik van jeugdhulp in combinatie met personeelstekort in onderwijs en zorg en zorgen over een betaalbaar jeugdstelsel;
 • De online leefwereld als belangrijke alledaagse plek voor kinderen, jongeren en ouders.
Daarnaast zijn er aan aantal landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de Ouder- en Kindteams:
 • Versterken van wijkteams in de preventieve taak
 • Toegroeien naar het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming waarbij stapsgewijs samen met de toekomstige veiligheidsteams de komende jaren toegewerkt wordt naar meer samenwerken in de wijk in het vrijwillig kader als er sprake is van kindermishandeling en huiselijk geweld;
Uitbreiden van de dienstverlening naar Weesp.

Deze uitdagingen zetten accenten in de werkzaamheden van de organisatie, door nieuwe en scherpere keuzes te maken gerelateerd aan bovenstaande ontwikkelingen.

Daarom zal de organisatie zich de komende jaren specifiek richten op:

Vergroten van kansen

Door zich meer te concentreren op gezinnen in een kwetsbare positie en de inzet aan te passen aan de specifieke vragen in wijken en scholen.

Versterken van het alledaagse leven en integrale ondersteuning over de domeinen heen OKT werkt op plekken waar zij zichtbaar en benaderbaar is voor haar doelgroep. Zij verbindt zich met (in)formele organisaties, met als doel dat de ondersteuning niet afhankelijk is van haar inzet, maar gedragen worden door alle betrokkenen. OKT werkt intensief samen met netwerkpartners als buurtteams, huisartsen, onderwijs, jongerenwerk en informele organisaties om samen veelvoorkomende problemen en hulpvragen in een vroeg stadium te signaleren en passende individuele of collectieve oplossingen te bieden.

Daarbij zet OKT zich in om samen met de gemeente en de netwerkpartners in de specialistische hulp en jeugdbescherming gebiedsgericht samen te werken en slimmere en duurzame oplossingen te vinden voor jeugdigen en gezinnen.

Versterken van het nieuwe vakmanschap

OKT werkt met professionals die enerzijds gemeenschappen benutten en versterken, en daar de oplossingen vandaan laten komen in plaats van zelf te helpen, en anderzijds gezinnen met complexe problemen intensief en soms langdurig ondersteunen. OKT ondersteunt daarom haar professionals om hun wijkvakmanschap in deze verder te ontwikkelen.
Stapsgewijze wordt gewerkt aan het door ontwikkelen van hun teams zodat OKT samen met de Veiligheidsteams intensief vrijwillige hulp kan bieden als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Breder gezien wil OKT een aantrekkelijke werkgever blijven waar de professionals zich uitgedaagd en gesteund voelen om hun werk met plezier te doen en zich steeds blijven ontwikkelen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.oktamsterdam.nl

Functieomschrijving

Essentie van de functie
De directeur en de directeur-bestuurder geven samen leiding aan de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.
De directeur en directeur-bestuurder hebben de taken onderling verdeeld en kunnen elkaar te allen tijde vervangen.
De directeur is mede verantwoordelijk voor de interne uitvoering van de opdracht, de aansturing van de teamleiders en projectleiders, de inhoudelijke portefeuilles en bedrijfsvoering en de realisatie van de opgaven en netwerksamenwerking in de stadsdelen. Bovendien levert de directeur een actieve bijdrage aan de transformatie in het brede sociaal domein en het jeugddomein in Amsterdam en vertegenwoordigt de organisatie in overleggen met de gemeentelijke opdrachtgever en stedelijke bestuurlijke netwerken.

Resultaatgebieden:
 • Bestendigen en verstevigen van de gezamenlijke strategische koers;
 • Samenhangende, lerende besluitvorming door bestuur en directie;
 • Sturing op de maatschappelijke opgaven in de stad;
 • Condities scheppen en realiseren van netwerksamenwerking binnen het veld en de verschillende domeinen op (stadsdeel en) stadsniveau;
 • Strategische koers samen met de teamleiders vertalen naar de praktijk en vice versa;
 • Ontwikkelen interne organisatie, gericht op kwalitatief goede, samenwerkingsgerichte dienstverlening en kwaliteit van werk- en werkomgeving;
 • Opdrachtverlening en sturing van de portefeuilles;
 • Versterken van co-creatie met gezinnen en jongeren.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • U hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring als integraal manager of directeur binnen een complexe uitvoeringsorganisatie en werkveld;
 • Ervaring met verandermanagement, met name gericht op het bestendigen en door ontwikkelen van de reeds ingezette ontwikkelingen;
 • Inhoudelijke kennis van en ervaring in (een uitvoeringsorganisatie in) het sociaal domein en of (preventieve) jeugddomein;
 • Een heldere visie op de transformatie in het sociaal domein en jeugddomein;
 • Ervaring in een politiek bestuurlijk krachtenveld; iemand met organisatie sensitiviteit die om kan gaan met de complexe stedelijke politiek en uiteenlopende belangen;
 • U bent resultaatgericht en besluitvaardig; bewezen vermogen om moeiteloos te kunnen schakelen tussen strategie en praktische oplossingen die de uitvoering ondersteunen;
 • U weet balans te vinden tussen mensgericht werken en een gezonde bedrijfsvoering;
 • Kennis van Amsterdam is een pre.
Persoonskenmerken
 • Omgevingssensitief; gericht zijn op samenwerken met verschillende partijen en organisaties;
 • Een warme persoonlijkheid met een groot hart voor de sector: een mensenmens en verbinder;
 • Communicatief sterk; u weet luisteren te combineren met overtuigingskracht en neemt hierdoor anderen mee. Daarnaast bent u in staat om de Ouder- en Kindteams bij de juiste stakeholders te positioneren;
 • Oog en oor voor diversiteit in de volle breedte;
 • Visie en innovatie gedreven, zonder de implementatie uit het oog te verliezen;
 • Toegankelijk, schakelt snel en adaptief;
 • Persoonlijke betrokkenheid en passie voor de meest kwetsbare gezinnen in de stad;
 • Flexibel en past in een grootstedelijke omgeving;
 • Heeft relativeringsvermogen; is reflectief;
 • Energievol en gevoel voor humor.
Competenties
 • Waarde/betekenis van het werk voor jeugdigen en gezinnen bij alles voor ogen houden;
 • Interpersoonlijke effectiviteit: vertrouwen en respect verdienen;
 • Strategisch denken: denken op de lange termijn, in grote verbanden en breder dan het eigen gebied;
 • Veranderingsgerichtheid/leiderschap: verandering enthousiast accepteren en bevorderen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
 • Uw salaris valt in schaal 14 van de cao Jeugdzorg.
 • U ontvangt een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), een goede pensioenvoorziening, reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering.
 • U krijgt een jaarcontract.
 • De organisatie vindt het belangrijk dat u kan blijven leren en ontwikkelen, hiervoor krijgt u een leerbudget à € 1.200,- o.b.v. 36 uur.
 • Er is een breed aanbod op vitaliteit en veerkracht.
 • U krijgt een laptop en een telefoon om te gebruiken voor uw werk.
 • U kan op elke locatie een Swapfiets gebruiken.
 • Om u een warm welkom te heten, staat er een uitgebreid inwerkprogramma klaar.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan OKT. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Planning
Week 3/4
Preselectiegesprekken bij Boer & Croon

Week 5
Voordracht van kandidaten

Week 6/7
Selectiegesprekken diverse commissies bij Ouder- en Kindteams Amsterdam
Arbeidsvoorwaardengesprek en inwinnen referenties
Optioneel: assessment

Reactie
Als u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 12 januari uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u inleveren via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Herwijnen.