Directeur Stichting Oude Groninger Kerken [Gesloten]

solliciteer nu

Boer & Croon Executive Search is op zoek naar een directeur voor Stichting Oude Groninger Kerken.

Organisatie

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan. De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van publieksbereik en educatie.

Profiel

Samen met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers geeft de directeur vorm aan het strategisch beleid. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak en de financiële continuïteit van de organisatie. Hij/zij behartigt de externe contacten en vertegenwoordigt de stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden. Bouwt aan en participeert in diverse regionale en landelijke netwerken.

Functie-eisen

  • affiniteit met (religieus) historisch erfgoed en monumentenbehoud;
  • visie op en ervaring in het verwerven van maatschappelijk draagvlak hiervoor;
  • ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden;
  • inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving;
  • bij de functie passende kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT.

Klik hier voor het hele functieprofiel

U kunt helaas niet meer voor deze functie solliciteren. Contact het secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 020-3014307) of via zijn mailadres: s.leistra@boercroon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.