Sluit

CEDIN

Directeur-bestuurder voor Cedin

Boer & Croon zoekt een directeur-bestuurder voor Cedin, een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg. Van oudsher actief in Noord-Nederland en met een landelijke ambitie. Passende kandidaten brengen ervaring in een private onderneming binnen een publieke context, een hart voor zorg en onderwijs en een drijfveer voor maatschappelijk ondernemen.

Functieomschrijving

Als gevolg van pensionering van de zittende directeur-bestuurder per juni 2024 is de Raad van Commissarissen van Cedin op zoek naar een kandidaat voor deze positie. De bestuurder van Cedin is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, een optimale dienstverlening, een gezonde bedrijfsvoering en een inspirerende koers in een sterk veranderende omgeving. Uiteraard doet de bestuurder dit samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Het leiden van Cedin als organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Het doorontwikkelen van de organisatie op basis van de ingezette strategie en beleidslijnen;
 • Het extern vertegenwoordigen van de organisatie, zowel bij opdrachtgevers als de aanwezigheid in het bredere, landelijke netwerk binnen onderwijs en zorg;
 • Het uitbouwen van de zorg- en onderwijsdienstverlening samen met de directeuren en de organisatie;
 • Zorgdragen voor (lange termijn) financiële stabiliteit om de strategische keuzes te kunnen realiseren;
 • Versterken van de verbinding binnen de organisatie en het borgen van aandacht voor kwaliteit en professionele doorontwikkeling;
 • Doorbouwen aan een open en verandergerichte cultuur;
 • Uitbouwen en onderhouden van stakeholdermanagement.

Bedrijfsinformatie

Stichting Cedin (Cedin) is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg. Maatschappelijk ondernemen staat in deze organisatie centraal. Cedin adviseert scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast begeleidt en behandelt Cedin kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of leerlingenzorg. Ouders biedt zij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten kunnen op Cedin rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengt Cedin onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.

Cedin kent vier hoofdactiviteiten: onderwijsadvies, jeugdhulp, dyslexiezorg en een eigen uitgeverij (Eduforce) waarin in samenwerking met de onderwijsadviseurs (les)materiaal wordt ontwikkeld en uitgegeven. Daarnaast ondersteunt Cedin, in opdracht van de provincie Friesland, het onderwijs in de Friese taal. Door de recente overname van Novilo in Maarssen heeft Cedin haar positie op het specialisme hoogbegaafdheid verder versterkt.

De (historische) basis van Cedin ligt in de ambitie een organisatie te zijn voor iedereen die de kwaliteit van zijn onderwijs duurzaam wil versterken. Daarin is ze al decennia actief en vandaag de dag door het trainen, coachen en adviseren van onderwijsprofessionals in heel Nederland. De focus van Cedin is praktijkgericht. Leerkrachten staat ze bij met raad en daad in de klas en ouders bij de opvoeding thuis.
In de laatste 10 jaar heeft Cedin een stevige positie verworven in de jeugdhulp in Noord-Nederland. In eigen praktijken of op locatie begeleidt en behandelt Cedin kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als er problemen zijn in de ontwikkeling, het gedrag of met leren. Dit kan gaan om lichte ondersteuning, maar ook om intensieve, specialistische jeugdhulp.

Cedin gelooft erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen creëren, daar draagt Cedin aan bij, al 45 jaar lang. De stichting heeft ruim 230 medewerkers, een omzet van ruim € 15 miljoen en is van oudsher vooral actief in Groningen, Friesland en Drenthe maar steeds meer landelijk. De hoofdvestiging is gesitueerd in Drachten. De cultuur van Cedin is ondernemend, laagdrempelig en hands on, met veel ruimte voor autonomie en eigen ontwikkeling.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.cedin.nl en www.eduforce.nl

Governance
Het dagelijks bestuur is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Cedin. De directeur-bestuurder werkt nauw samen met het MT, bestaande uit een directeur Onderwijsdienstverlening, een directeur Zorgdienstverlening, een HR manager en een controller.

De Raad van Commissarissen van Cedin bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Cedin. Daarnaast is de RvC werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert de Raad als klankbord.

Cedin heeft een ondernemingsraad (OR) en een cliëntenraad (CR).

Uitdagingen
Cedin heeft een goede naam in Noord-Nederland opgebouwd. De organisatie staat bekend om haar kwalitatief uitstekende dienstverlening, haar pragmatische aanpak en focus op betrokkenheid van alle partijen. Vanuit deze goede uitgangspositie heeft Cedin de ambitie blijvend te investeren in hoogwaardige dienstverlening en wil de organisatie het eigen maatschappelijk rendement continu verbeteren. Daarnaast is er de ambitie om de organisatie op het gebied van onderwijsadvies landelijk verder uit te bouwen. De overname van Novilo past in deze ontwikkeling.

Verder heeft Cedin de ambitie de jeugdhulppraktijken uit te bouwen, de kwaliteit van zorg te bestendigen en de eigen positionering in de jeugdhulp sector in Noord-Nederland te verstevigen.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Cedin een uitdaging. Met uitgebreide opleidings- en ontwikkeltrajecten en een traineeship voor startende professionals is Cedin onderscheidend als werkgever. Daarnaast vraagt het zijn van een organisatie waar mensen graag willen blijven werken continu de aandacht. Focus houden op waar Cedin goed in is, het continu borgen van de kwaliteit en de verdere samenwerking tussen de hoofdactiviteiten, bieden potentieel tot doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Functie-eisen

Cedin is op zoek naar een bestuurder die verder bouwt op het stevige fundament van Cedin, samen met een kundig managementteam. Die zorg blijft dragen voor stevige positionering in het externe veld en voor een ondernemende cultuur. Gezien de gezonde uitgangssituatie staat Cedin open voor kandidaten met bestuurlijke potentie.

Functie-eisen
 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau;
 • Ervaring als bestuurder of in een directierol met integrale verantwoordelijkheid binnen een grote organisatie;
 • Beschikt over een breed profiel, met zowel oog voor inhoud als bedrijfsvoering, maatschappelijk rendement en een ondernemende inslag cq commercieel gevoel;
 • Aantoonbaar maatschappelijk gedreven, wil bijdragen aan vernieuwingen, heeft kennis van het bestuurlijke veld;
 • Kent de sectoren, waarin Cedin actief is, van binnenuit, heeft ervaring in onderwijs en/of jeugdzorg dan wel in welzijn en/of sociaal domein;
 • Beschikt over een relevant netwerk, landelijk en bij voorkeur regionaal;
 • Ervaring in het aansturen van hoogopgeleide professionals;
 • Affiniteit met de cultuur van Noord-Nederland.
Persoonskenmerken
 • Een inspirerend boegbeeld met hart voor zorg en onderwijs en een drijfveer voor maatschappelijk ondernemen;
 • Integer, betrouwbaar, beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas;
 • Leidt met plezier, ondernemerschap en resultaatgerichtheid een private onderneming in een publieke context, brengt een breed maatschappelijk perspectief en innovatief vermogen mee;
 • Analytisch en strategisch sterk, brengt visie, stelt prioriteiten, scheidt hoofd- en bijzaken, brengt focus aan en heeft een goed zakelijk instinct;
 • Brengt het vermogen mee als bestuurder de buiten- en binnenwereld met elkaar te verbinden. Combineert externe focus met interne betrokkenheid, type meewerkend voorman;
 • Is gewend zich in externe netwerken te bewegen, beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Een betrouwbare, inhoudelijk gedreven gesprekspartner voor verschillende partijen in het onderwijs en jeugdhulp;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, communiceert helder, benoemt wat benoemd moet worden, op een verbindende manier;
 • Mensgericht, benaderbaar, laagdrempelig en niet hiërarchisch ingesteld;
 • Positief kritisch, gericht op met elkaar leren en ontwikkelen;
 • Warm, daadkrachtig, brede blik, enthousiasmerend.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het betreft een fulltime positie met een marktconform salaris passend bij de sector waar Cedin actief is.

Contact informatie

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Cedin. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart 2024.

 • Week 50-51: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 7 januari 2024)
 • Week 3 (2024): Bespreken longlist
 • Week 3-5: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 6: Voordracht van kandidaten
 • Week 7-9: Selectie- en adviesgesprekken bij Cedin
 • Week 9-10: Referentiecheck, arbeidsvoorwaardengesprek / Benoeming kandidaat

Een assessment is mogelijk onderdeel van de procedure.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 januari 2024 uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw W. Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020 – 3014307).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren