Sluit

Kenter Jeugdhulp logo

Bestuurder voor Kenter Jeugdhulp

Boer & Croon is op zoek naar een Bestuurder voor Kenter Jeugdhulp. Heeft u meerjarige Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving? Bent u verbindend, ondernemend, bevlogen en intrinsiek gemotiveerd om echt het verschil te maken? Heeft u affiniteit met de sector en een zorginhoudelijke achtergrond? Lees dan de vacature voor Bestuurder bij Kenter Jeugdhulp verder.

Functieomschrijving

Kenter Jeugdhulp zoekt momenteel een geschikte kandidaat om de positie van Bestuurder op vaste basis vervullen.

Kenter zoekt een Bestuurder met een brede oriëntatie en sterke analytische vaardigheden. De externe omgeving van Kenter kenmerkt zich namelijk door dynamiek en complexiteit. De transitie en transformatie brengen zowel kansen als obstakels met zich mee. Om deze te identificeren is een brede oriëntatie en sterke analytische vaardigheid vereist.
Daarnaast ben je als vooraanstaande Bestuurder binnen de organisatie in staat een leidende rol te vervullen. Je geeft sturing aan het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van verschillende onderdelen van Kenter. Tevens onderhoud je contacten met externe partijen, waaronder gemeenten en diverse interne (advies)organen.
In deze tijd van transformatie in de jeugdhulp, staat de organisatie voor uitdagingen zoals krimpende budgetten en toenemende verantwoordingseisen. Dit vraagt niet alleen om inzicht in bedrijfsprocessen, maar ook om ondernemingszin en creativiteit om met beperkte middelen optimale resultaten te behalen.
Van de nieuwe Bestuurder wordt een essentiële bijdrage verwacht bij het herinrichten en positioneren van de organisatie, zodat alle jongeren in de regio passende zorg kunnen blijven ontvangen. De Bestuurder staat voor diverse taken, waaronder het behouden en verdiepen van succesvolle aspecten, het identificeren en benutten van nieuwe kansen, en het implementeren van het herstelplan en de veranderagenda in de komende jaren.
Daarnaast wordt van de Bestuurder verwacht dat hij/zij organisatiesensitief en inlevend is, met specifieke aandacht voor de relaties met gemeentelijke opdrachtgevers. De Bestuurder dient ook in staat te zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, met als voornaamste doel het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening.

Resultaatgebieden:
 • Het waarborgen van een veilige organisatie met open communicatie, vertrouwen en trots, gecombineerd met een aantrekkelijk werkklimaat.
 • Het uitzetten van een lange termijn koers, waarbij voortdurend verbinding wordt gemaakt binnen de organisatie en hier duidelijk over wordt gecommuniceerd om de draagkracht binnen de organisatie te vergroten.
 • Het stevig positioneren van Kenter Jeugdhulp in de regio middels het opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders met als doel de maatschappelijke opgave in de regio te kunnen realiseren.
 • De doorontwikkeling van stabiel leiderschap en eigenaarschap bij een veranderend cliënt- en zorglandschap.
 • Het zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering.
 • Het signaleren van relevante markt- en organisatieontwikkelingen, deze beoordelen op hun consequenties voor Kenter en op basis hiervan initiatief nemen voor innovatie, ontwikkeling en/of bijstelling van de koers.
 • De kwaliteitsbewaking van de te leveren zorg.
De standplaats is Santpoort-noord.

Bedrijfsinformatie

Kenter Jeugdhulp is ontstaan vanuit OCK, het Spalier en Jeugdriagg NHZ (Noord-Holland Zuid). Kenter biedt samen met 477 gemotiveerde werknemers integrale specialistische zorg met jeugd-ggz, crisishulp, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg. Kenter biedt de zorg ambulant, maar waar nodig met verblijf. De begeleiding en behandeling sluit aan bij de vraag en is effectief, doelmatig en innovatief. De zorginhoudelijke focus ligt op:
 • Zo thuis mogelijk
 • Integrale specialistische zorg
 • Traumasensitief
Als systeemaanbieder en specialist ziet Kenter het als haar opdracht om voorop te lopen en voortdurend te innoveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid staat Kenter ervoor open om samen te werken met alle relevante partijen binnen en buiten ons werkgebied.

Kenter is actief in vijf regio’s: IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer, Amsterdam-Amstelland en Alkmaar.
Kenter werkt vanuit de kernwaarden: betrokken, deskundig, betrouwbaar, ondernemend en innovatie.
De omzet bedroeg in 2023 € 41 miljoen.

Organisatiestructuur:

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Kenter Jeugdhulp (Kenter).

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur, en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend.

Kenter geeft medezeggenschap vorm binnen de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad (CR), de Pleegouderraad (POR) en de Professionele staf.

Functie-eisen

Van kandidaten voor de functie van Bestuurder verwachten we de volgende achtergrond, ervaring en persoonlijkheid:

Achtergrond & Ervaringen
 • Ervaring als Bestuurder in een complexe omgeving, bij voorkeur in een zorgonderneming of binnen het lokaal bestuur.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Beschikt over een visie op de toekomst van de zorg die aansluit bij de opvattingen en waarden van Kenter Jeugdhulp.
 • Brede kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling, verandermanagement en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering.
 • De bestuurder moet het regionale veld snel in kaart hebben en hiermee kunnen ’spelen’.
 • Kennis van bedrijfsvoering; je hebt ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, financiën en vastgoed.
 • Beschikt over een netwerk in de zorg en bent in staat het netwerk te behouden en uit te breiden, waarbij partnerschappen worden aangegaan en uitgebouwd.
 • Heeft begrip van gemeentedynamiek.
 • Overtuigd van de waarde van medezeggenschap van cliënten en medewerkers.
 • Affiniteit met het jeugddomein is een must, ervaring binnen het jeugddomein is een pre.
Persoonlijkheid
 • Ondernemend, daadkrachtig en besluitvaardig, durft lef te tonen.
 • Verbindend (zowel in- als extern), politiek sensitief en empathisch.
 • Inspirerend, optimistisch en bevlogen.
 • Koersvast en doorzettingsvermogen.
 • Innovatief, creatief en toekomstgericht.
 • Bedrijfsmatig en zakelijk.
 • Hart voor de mens, gericht op samenwerken en zichtbaarheid op de werkvloer.
 • Een gebalanceerd ego, acteert vanuit eigen kracht en zingeving. Het collectief belang staat boven het individu.
 • Strategisch en resultaatgericht.
 • Daagt uit, weet te ‘challengen’ en waar nodig te begrenzen.
 • Transparant en betrouwbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Kenter Jeugdhulp is volgens de WNT ingedeeld in klasse IV. Inschaling vindt nadrukkelijk plaats op basis van kennis en ervaring.

Contact informatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 12 februari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw V. Dietz via v.dietz@boercroon.nl of u kunt bellen naar +31 (0)6 250 17 344.

Tenslotte willen we, met het oog op een snelle wervings- en selectieprocedure, graag alvast aankondigen wanneer de interviewrondes zullen plaatsvinden:

 • Ronde 1: Vrijdag 23 februari tussen 13:00 en 17:00
 • Ronde 2: Maandag 26 februari tussen 13:00 en 17:00.