Transformatie- & Herstructurering

 • Ervaren en bekende specialisten
 • Focus op transformatie, herstructurering en recovery
 • Nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners

Contact opnemen

De transformatie- en herstructureringsgroep is gevormd om kwaliteit en ervaring te borgen en om een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen aanbieden. De aangesloten specialisten zijn allen zeer ervaren en hebben gekozen om gemeenschappelijk kennis en ervaring te delen en vanuit een professioneel platform hun diensten aan te bieden. Boer & Croon is al decennia lang gespecialiseerd in grote change trajecten, herstructurering en recovery en heeft een uitgebreid trackrecord van grote herstructureringen en spraakmakende reddingsoperaties maar ook van kleinere projecten bij industriële bedrijven, dienstverleners en not-for-profit organisaties.

Naar onze associes

Dienstverlening

De dienstverlening is gericht op het snel en doeltreffend kunnen optreden in crisissituaties, bij conflicten en bij herstructureringen vanuit een regierol. Uitgangspunt is maatwerk afhankelijk van de situatie maar ook impact door waar nodig een team van specialisten in te zetten.

Voorbeelden van de diensten die wij verlenen zijn:

 • uitvoeren en begeleiden van reorganisaties/herstructureringen
 • herstel- en recovery projecten
 • leveren van ervaren managers/bestuurders die de rol kunnen vervullen van CEO/CRO/CFO/changemanager
 • doorlichting (quick scan) gericht op het in kaart brengen van markt, sterke en zwakke onderdelen, management, liquiditeit/rendement/financiering resulterend in een
 • actieplan
 • ondersteunend management en specialisten
 • begeleiden van financiering/herfinanciering
 • begeleiden van verkoop van onderdelen/onderneming
 • juridische ondersteuning o.a. doorzak- en prepackconstructies
 • herstellen vertrouwen financiers/banken

Waar nodig werken wij samen met strategieconsultants, insolventieadvocaten, M&A adviseurs, accountants of andere specialisten.

Onze opdrachtgevers zijn meestal de directie, de raad van commissarissen of de aandeelhouders.

Aanpak

Wij geloven in maatwerk en flexibiliteit. Wij zijn altijd bereid goed samen te werken met aandeelhouders, toezichthouders, management en bijzondere kredietafdelingen van banken en houden ons aan de governance afspraken die gelden in de situatie. Ook zullen we altijd gebruik maken van de resultaten van eerder onderzoek door externe adviseurs, in het bedrijf aanwezige kennis, etc. We zullen niet meer mensen inzetten als nodig is om het doel te bereiken, maar ook niet minder als nodig is om effectief te zijn.

Meestal starten we met een inventarisatie van 2 tot 6 weken afhankelijk van de situatie en de complexiteit en ronden die af met een plan van aanpak. Dat is zowel voor de cliënt als onszelf een belangrijk moment waar we overeenstemming moeten krijgen over de aanpak voor het vervolg. Als die overeenstemming niet wordt bereikt beëindigen we de samenwerking. Het vervolgtraject wordt gekenmerkt door goed gedefinieerde stappen met een concrete output en duidelijke tijdsplanning. Over de realisatie wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd.

Kwaliteits- en ervaringsborging

Boer & Croon hanteert een strenge kwaliteitscontrole bij de toelating van nieuwe specialisten en op de uitvoering van de projecten. Door kennis overdacht, “peer reviews” en formele rapportage en documentatie wordt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden geborgd. In de samenwerkingsovereenkomsten met de uitvoerende specialisten hebben zij zich verplicht zich te houden aan de werkafspraken, documentatie- en rapportageverplichtingen en de gedragsregels die Boer & Croon stelt.

Beloning en tarieven

Wij maken duidelijke afspraken over onze eigen beloning en de gehanteerde tarieven. Wij zijn bereid daarin verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten en onze beloning daar (deels) van afhankelijk te maken. In bijzondere situaties (recovery) zullen wij vooruitbetaling van onze uren en kosten vragen.

Samenwerkingsverbanden

Boer & Croon heeft een aantal vaste samenwerkingsverbanden waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt:

 • Boer & Croon Corporate Finance op het gebied van financiële doorlichtingen, modellen, (her-) financieringsadvies en M&A;
 • EIM (Excellence in management), ons internationale netwerk voor (interim-) managers;
 • Restructering praktijken van de big 4 accountants;
 • Verschillende bekende insolventieadvocaten.

Onze mensen

Een aantal ervaren bestuurders en changemanagers hebben zich exclusief verbonden aan Boer & Croon. Zij kunnen ook rechtstreeks benaderd worden voor het maken van afspraken:

De verantwoordelijke partners voor deze dienstverlening binnen Boer & Croon zijn Eelco Koehoorn en Jos Zandhuis. U kunt met hen contact opnemen voor nadere toelichting, een op de situatie toegespitst voorstel en het maken van afspraken.

Contact opnemen

Contact opnemen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.