Tijd voor reflectie op vraagstukken in het onderwijs

De Corona-crisis werd een snelkookpan voor sommige innovaties en randzaken, terwijl (of: waardoor) andere vraagstukken mogelijk bleven liggen. Dit artikel zoomt in op de stand van zaken in het onderwijs. Met welke uitdagingen heeft deze sector nu en de komende periode te maken? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de toekomst? Welke onderwerpen zien we in de toekomst terug als uitdaging of kans?

Boer & Croon beschrijft negen thema’s waarbinnen vragen voor nu en straks spelen: digitalisering, personeel & organisatie, financiën & bedrijfsvoering, bestuurlijke vraagstukken, kwaliteitsbeleid, samenwerking, faciliteiten & omgeving, marketing & communicatie en change- & transformatiemanagement.

Deze reflectie maakt duidelijk dat deze vragen tezamen een grote opgave voor de sector vormen; sommige vraagstukken worden extra belicht of komen juist in een ander daglicht te staan. Vooruitkijkend vragen wij ons af wat wij kunnen leren en kunnen meenemen naar de toekomst. Tot slot stippen wij binnen het PO, VO, speciaal onderwijs, MBO, HBO en WO onderwerpen voor de toekomst aan.

Daarmee biedt dit artikel inzicht in de huidige en de toekomstige ontwikkelingen en knelpunten binnen de onderwijssector. Met deze beknopte schets bieden wij bestuurders en leidinggevenden handvatten om te reflecteren op afgelopen tijd en om vooruit te kijken naar de komende schooljaren.

Klik hier voor het hele artikel.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Mariska Seijsener, Ine Frings of Seerp Leistra.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.