Sluit

Werken in de publieke sector; het belang van overheidsdiensten Stijn is werkzaam binnen de Public Solution van Boer & Croon. Daarmee wil hij zich gaan inzetten voor opdrachten in de publieke sector.

Stijn van Hoof

HET BELANG VAN HET OVERHEIDSBELEID

Uiteindelijk gaat de overheid over alles wat ik belangrijk vind. Daarmee is niet gezegd dat iedereen juichend langs de lijn staat voor het gevoerde beleid of de wetgeving, maar je kunt moeilijk beweren dat de thema’s op zichzelf onbelangrijk zijn. Vrijwel alle problemen waar ik me druk om kan maken of die direct invloed hebben op je leven, hebben grote raakvlakken met overheidsbeleid. Soms in oorzaak, soms in oplossing, vaak allebei.

Een kleine selectie:

  • Ongelijkheid (bovendien continu geduid door een overheidsorganisatie);
  • Klimaat (een mooi voorbeeld van Tragedy of the Commons);
  • Europese samenwerking, bijvoorbeeld ten opzichte van Rusland;
  • En de afgelopen jaren natuurlijk het Coronabeleid.

Dat laatste toont bovendien aan dat het niet altijd smakelijk is om te zien how the sausage is made. Volgens mij is het bijzondere namelijk dat we tijdens Corona eens bij de worstenmaker binnen konden kijken, niet per se hoe het proces verloopt. Maatschappelijk beleid moet varen op wetenschappelijke (lees: altijd ontwikkelende) kennis - en de samenleving waarvoor dat beleid gemaakt wordt, beweegt zelf ook. Je mikt dus op een bewegend doel. Met een vizier dat steeds wordt bijgesteld.


DE ONVOORWAARDELIJKHEID VAN OVERHEIDSBELEID

Daarnaast vind ik het fascinerend dat overheden niet zomaar kunnen stoppen met beleid wanneer blijkt dat een verkeerde aanpak is gekozen. Een commercieel bedrijf kan bij een verkeerde investering besluiten onderdelen stop te zetten en het verlies te nemen. Een overheid kan moeilijker ergens mee stoppen omdat het niet naar behoren verloopt. Dingen waar je in het dagelijks leven niet bij stil staat (omdat ze goed geregeld zijn) worden onmogelijk of onbetaalbaar wanneer de overheid ze laat liggen. Je kunt nergens afval kwijt, wegen worden niet onderhouden - laat staan verlicht - en onderwijs wordt onbetaalbaar. Fijn wonen waarschijnlijk nog zeldzamer.

'Ik vind het fascinerend dat overheden niet zomaar kunnen stoppen met beleid wanneer blijkt dat een verkeerde aanpak is gekozen'

UITVOERING VAN OVERHEIDSDIENSTEN

Overheidsdiensten moeten dus uitgevoerd blijven worden. En juist in die uitvoering zit een spanningsveld waarbij maatschappelijke impact, politieke besluiten en praktische haalbaarheid samenkomen. Die elementen maken het werkveld complex, en interessant. Bovendien heeft Boer & Croon precies de mensen in huis die daar wat toe kunnen voegen. Mensen die hier succesvol zijn, juist omdat ze goed zijn op het gebied van menselijke en organisatorische sensitiviteit, besluitvaardigheid en pragmatisme. Public bij Boer & Croon heeft een mooie lijst aan in het verleden behaalde resultaten, en alle ingrediënten in huis om die lijst flink uit te breiden.


RUIMTE VOOR VERBETERING

We leven in een van de gelukkigste landen ter wereld. Tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor verbeteringen. Daarom ga ik aan de slag in het publieke domein, helpen problemen op te lossen die iedereen raken.