Terug naar strategische bedrijfsvoering in een tijd vol onzekerheid

Geschreven door Jonathan van Raaij, Young Executive bij Boer & Croon

Het ‘nieuwe normaal’

In een eerder verschenen artikel stonden Jaap Heeringa en Paul Stoop (beide Partner bij Boer & Croon) al stil bij het belang voor organisaties om al na te denken over de periode ná COVID-19. We verlangen allemaal naar het moment waarop we terug kunnen naar ‘de normale samenleving’, maar langzaam maar zeker begint het besef door te dringen dat het ‘post COVID-19 normaal’ anders gaat zijn dan ‘het normaal’ van vóór deze pandemie.

Hoe gaat de economie, de samenleving en de maatschappij eruit zien? En hoe passen wij onze bedrijfsvoering hierop aan, zodat we weer terug kunnen naar gezonde bedrijfsresultaten? De impact die COVID-19 tot dusver heeft op de wereldwijde economie, had niemand kunnen voorzien en een van de weinige dingen die nu zeker lijkt te zijn, is dat ons nog veel onzekerheid te wachten staat.

Terug naar strategische bedrijfsvoering

Zodra zich een crisis of onverwachte gebeurtenis met grote impact voordoet, schieten de meeste bedrijven logischerwijs direct in de ‘crisis-mode’. Deze paniekreactie is begrijpelijk, omdat het veiligstellen van de continuïteit van het bedrijf op dat moment topprioriteit heeft. Het risico speelt op wanneer bedrijven te lang in deze ‘crisis-mode’ blijven hangen en het lastig vinden om terug te gaan naar strategische bedrijfsvoering.

De afgelopen periode zijn er meerdere publicaties verschenen die gestructureerd duidelijk maken welke fases een bedrijf moet doorlopen om zich uiteindelijk weer op strategische bedrijfsvoering te kunnen richten. In onlangs verschenen publicaties van gerenommeerde strategie huizen en consultancy kantoren wordt helder toegelicht welke stappen of fases organisaties doorlopen weer vanuit een strategisch perspectief aan te sturen.

De crux zit hem echter in de uitvoering van de laatste stappen; het herijken en herinrichten van de strategie en strategische bedrijfsvoering. Waar men voorheen te maken had met een ‘normale’ mate van onzekerheid, is de onzekerheid momenteel veel groter. De gebruikelijke vormen van Strategic Planning, waarin concrete (lange termijn) doelen worden vastgelegd en resources zo worden ingezet om deze doelen te realiseren, zijn door deze grotere onzekerheid moeilijker toepasbaar.  Maar welke strategische alternatieven zijn er?

Adaptive Strategy

Een ‘Adaptive Strategy’ is in tijden van onzekerheid goed toepasbaar, omdat het zich focust op het constant uitvoeren van experimenten en het real-time doorvoeren van aanpassingen, in plaats van zich bezig te houden met lange termijn analyses en planning.

Om het kansen potentieel in deze onzekere tijd maximaal te benutten én omdat binnen deze situatie de voordelen van tijdelijke aard zijn, is het belangrijk  te focussen op middelen en niet blind te staren op doelen. De sleutel tot succes binnen deze strategie is het constant letten op kansen in de omgeving en hier zo efficiënt en effectief mogelijk op in te spelen. Bedrijven die deze strategie succesvol implementeren, presteren beter dan andere bedrijven. Dit doen ze door iteratief, sneller en effectiever te handelen dan de concurrenten.  Om snel en effectief te kunnen handelen, zijn de volgende aspecten van belang:

  1. Constante externe focus: Ondanks alle onzekerheden is er genoeg data en informatie te vinden over de huidige situatie. De kunst zit hem in het snel bepalen welke data en informatie relevant is, hoe deze te interpreteren en hierop te reageren voordat concurrenten dit doen.
  2. Een organisatie cultuur die openstaat voor verandering: Om op basis van (snel genomen) beslissingen krachtig en snel te kunnen handelen, is het van belang dat de organisatiecultuur en structuur juist zijn ingericht. Een overvloed van data en betrokkenen in het besluitvormingsproces moet worden voorkomen en alleen de minimale resources moeten worden aangesproken.
  3. Effectief leiderschap: Medewerkers moeten zich veilig en verantwoordelijk voelen om bij te kunnen dragen aan de veranderingen. Zowel top-down als bottom-up moet er transparant gecommuniceerd worden. Medewerkers moeten niet het gevoel hebben afgestraft te worden voor hun fouten. Er moet constant gezocht worden naar waardevolle bijdragen in elke activiteit.

Denkt u ook al na over uw bedrijfsvoering in het post-covid-19 tijdperk? Get It Done!

Om succesvol door deze crisis heen te komen, is het belangrijk dat we vandaag de juiste keuzes maken. Samen bereik je meer en met onze expertise denken wij graag met u mee. Wij helpen u waar nodig om sterker uit deze crisis te komen, door bijvoorbeeld het huidige project portfolio te rationaliseren. Welke projecten kunnen even wachten en welke projecten moeten juist nu doorgaan of zelfs versnellen? Samen met uw organisatie maken we het onderscheid en zorgen we dat kritieke projecten tijdig en succesvol tot een einde komen.

Ook het doorvoeren van een ‘Adaptive Strategy’ met een externe focus kan helpen om de COVID-19 crisis door te komen. We helpen graag om de drie belangrijke aspecten op een krachtige manier neer te zetten en succesvol uit te rollen. Met onze kennis en kunde op het gebied van data analyse en de betekenisvolle presentatie hiervan helpen we u graag vooruit. Door eventueel ook een cultuurverandering en effectief leiderschap te realiseren zetten we met elkaar de veranderingen écht in gang. Get It Done!

Wilt u een keer van gedachten wisselen over uw bedrijfsvoering met één van onze experts/consultants? Schroom niet en neemt u contact op met ons.

Over de auteur

Jonathan van Raaij is sinds 2019 werkzaam bij Boer & Croon als Young Executive functie. Hij heeft opdrachten gedaan voor zowel grote financiële instellingen als productie bedrijven.  Hij is universitair geschoold op het gebied van Strategy en Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management en Bocconi University Milan.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.