Sluit

Associate Partner

Marjolein van Mierlo

Marjolein van Mierlo

Marjolein is vanuit verschillende perspectieven goed bekend met de actuele vraagstukken binnen de zorgsector. De transformatie naar passende zorg, het belang van anders werken en anders organiseren en de noodzaak tot (en dilemma’s bij) regionale samenwerking. Maar ook de vernieuwing van het bedrijfsmodel en het concretiseren hiervan door met verzekeraars in gesprek te gaan over passende bekostiging.
Haar professionele loopbaan valt nagenoeg uiteen in drie gelijke delen. Als managementconsultant in de zorg is zij gevormd in vaardigheden als het ‘waarom’ van een vraagstuk te begrijpen en doorgronden, een gesprekspartner te zijn op alle niveaus en complexe vraagstukken tot structuur en overzicht terug te brengen. Als intern adviseur binnen onder meer de GGz en in de ziekenhuiswereld heeft zij veel ervaring opgedaan in het politieke krachtenveld in een organisatie, in besluitvormingsprocessen en dynamiek binnen interne verhoudingen. Als manager in de VVT heeft zij geleerd ‘in de wind te staan’, en is er sterk beroep gedaan op haar besluitvaardigheid en kompas.

Naast haar werk zet Marjolein zich met veel plezier maatschappelijk in. Als lid van de jongste jeugdcommissie bij de hockeyclub, op de basisschool van haar drie kinderen en als coach op het sportveld. Daarnaast houdt ze van reizen en hardlopen

Opleiding:
Zorgmanagement (Erasmus Universiteit), Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht), MBA Healthcare Management (Amsterdam Business School)