Sluit

Associate Partner

Jørgen van Overbeek

Jørgen van Overbeek

Jørgen is een interimmanager gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, -transitie en -verandering binnen zowel de gezondheidszorg als (voedingsmiddelen)industrie. Hij heeft ruime ervaring in verandermanagement, strategische HRM-vraagstukken, reorganisaties na een fusie of overname, het ontwikkelen van medewerkers en coaching van het management en de directie. 

Na zijn studie neuropsychologie werkte Jørgen onder andere in een revalidatiecentrum, waar hij zocht naar dat wat mensen met een CVA-aandoening, ondanks hun beperkingen, nog konden doen. Hierna maakte hij een grote switch in zijn loopbaan en hield hij zich bij Philips bezig met organisatievraagstukken en herstructureringen, terwijl hij een kopstudie bedrijfskunde volgde. Vanaf dat moment staat zijn verdere loopbaan in het teken van organisatie en verandering. Dit benadert hij vanuit de menskant, maar met een bedrijfskundig oog. 

Na tien jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt is Jørgen in het jaar 2000 voor zichzelf begonnen en hij heeft sinds 2009 interimopdrachten in de zorg vervuld. Hij werkte onder andere als directeur van het HagaZiekenhuis (HagaAcademie), met de opdracht om deze te reorganiseren en in te bedden in de rest van de organisatie. Later werd hij gevraagd om voor de Raad van Bestuur een aantal grote ziekenhuisbrede projecten te realiseren. In deze lijn heeft hij ook opdrachten vervuld voor andere ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties. In 2021 als hoofd Arbodienst van het Amsterdam UMC, met de opdracht de arbodiensten van VU en AMC te fuseren. 

Na werktijd is Jørgen een gepassioneerd saxofonist (zowel alt-, tenor- als baritonsax). Iedere donderdagavond speelt hij met zijn sextet (jazz, blues en pop). 'Het is geweldig om al improviserend gevoel en beleving over te brengen met je instrument.'
“When you hit a wrong note, it´s the next note that makes it good or bad (Miles Davis)”

Opleiding: Neuropsychologie (Universiteit Tilburg), Bedrijfskunde (Avans University of Applied Sciences)