Sluit

Partner Healthcare

Janneke van der Kruijs

Janneke van der Kruijs

Sinds 2002 is Janneke in verschillende rollen actief geweest in de zorg. Ze werkte als directeur, adviseur, programmamanager, projectleider en (bestuurs)ondersteuner in verschillende zorgsectoren, waaronder in ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. Zij kent de zorg dus van binnenuit. Janneke is enorm gedreven om een bijdrage te leveren aan goed leiderschap in de zorg, vanuit de overtuiging dat dit cruciaal is voor een hoge kwaliteit van zorg aan patiënten/cliënten.

Janneke heeft een scherp oog ontwikkeld voor de ontwikkelingen in de zorg en begrijpt welke mensen hier het beste op in kunnen spelen. Voor een duurzame toekomst van de zorg is samenwerking van groot belang, dwars door de schotten van zorgorganisaties en domeinen heen. Dit betekent dat je meer dan ooit leiders nodig hebt die de competentie hebben om samen te werken. Mensen die de blik van buiten naar binnen hebben en goed zijn in stakeholdermanagement.

Na haar werk brengt Janneke veel tijd door met vrienden en haar gezin met drie kinderen. Ook tennist ze graag en is zij – al tien jaar – beginnend hardloper.

Opleiding: Psychologie (Utrecht); NIMA A+B; diverse (management)trainingen