Sluit

Associate Partner

Gita Hoogeveen

Gita Hoogeveen

Gita helpt als senior interimmanager bedrijven door een uitdagende periode heen. Haar ervaring als managing director van technische bedrijven, haar opleiding als chemisch technoloog en haar interesse in de mensen binnen een organisatie maken dat zij snel en effectief complexe zaken voor elkaar krijgt. Hierbij zoekt zij naar een oplossing waar alle stakeholders bij gebaat zijn. Zo worden de door haar in gang gezette veranderingen geborgd, zodat zij een stabiele organisatie achterlaat als zij weer weggaat.

Als kind wilde Gita graag arts worden. Na een ongeluk kwam zij ooit op de EHBO in een ziekenhuis terecht en was enorm onder de indruk van hoe ze haar geruststelden, verzorgden en tegelijkertijd kordaat beslissingen namen. Dat wilde zij later ook doen. Zij werd echter uitgeloot en heeft zich toegelegd op het genezen van ongelukken in organisaties.

Gita loopt marathons, beklimt bergen en speelt heel aardig golf.

Opleiding: Chemische Technologie (TU Delft)