Rob Schuyt: “wij zijn meer dan de som der delen”

Boer & Croon is de Transformatie- en Herstructureringsgroep gestart gericht op complexe herstructureringen en bedrijfstransformaties. Wij zien meerwaarde in een samenwerkingsverband van specialisten die ruime ervaring en een trackrecord hebben in een interim management- of adviesrol bij grotere herstructureringen en spraakmakende reddingsoperaties. Daarnaast ook in het begeleiden van transformatie processen bij industriële bedrijven, dienstverleners en not-for-profit organisaties.

Associémodel met impact
Een belangrijke kernvoorwaarde is dat wij meer kunnen zijn dan de som der delen. De transformatie- & herstructureringsgroep bestaat uit een aantal individuele experts, maar de verbinding, de drijfveren, de gezamenlijke kenmerken maken het geheel en onderscheiden ons van zelfstandig opererende interim bestuurders en managers.

Als team zijn de kwaliteit  en impact van ons werk leidend. Wij steken dan ook veel tijd in selectie, ontwikkeling en beoordeling van onze groep. Ons kwaliteitssysteem is vooral gebaseerd op onderlinge feedback en evaluatie van onze opdrachten samen met onze cliënten tijdens en na het uitvoeren van onze opdrachten.

Rob Schuyt

Bovendien maken wij gebruik van de bredere expertise van Boer & Croon. Onze partners om mee te sparren en daar waar nodig additionele expertise en resources toe te voegen in het uitvoeren van onze opdrachten. De reputatie en het netwerk van Boer & Croon, waarvan QVARTZ en BCCF deel uitmaken, de Boer & Croon familie, dat maakt het geheel zeer sterk.

Onze aanpak
Het uitgangspunt is maatwerk, flexibiliteit en het realiseren van impact. Wij werken goed samen met aandeelhouders, toezichthouders, management, andere stakeholders zoals financiers en met externe adviseurs.

Meestal starten we met een korte inventarisatie van een aantal weken om snel te komen tot  een gedegen plan van aanpak. Dat is zowel voor de cliënt als onszelf een belangrijk moment waar we overeenstemming krijgen over aanpak en vervolg. Het vervolgtraject wordt gekenmerkt door goed gedefinieerde stappen met concrete output en een duidelijke tijdsplanning. Over de realisatie wordt gerapporteerd en regelmatig verantwoording afgelegd.
 

Persoonlijke stijl
De essentie van turnaround management is waarde behoud. Als de onderneming bestaansrecht heeft voor investeerders, werknemers, klanten, leveranciers en financiers, dan is je verantwoordelijkheid de continuïteit van de onderneming. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met een situatie van een transformatie van een onderneming met de nuance dat het hier vooral gaat om creatie van additionele waarde in plaats van behouden van waarde. Het gaat in beide gevallen om complexe financiële en strategische vraagstukken met veel verschillende bewegende onderdelen. Daarvoor een duurzame oplossing weten te realiseren is prachtig werk dat mij veel energie geeft.

De vrijheid hebben om in dit werk mijn persoonlijk stijl te hanteren is belangrijk. Ik probeer transparant, eerlijk en helder te communiceren, geef zo snel en zo veel als mogelijk duidelijkheid en zoek naar oplossingen op basis van gedeelde belangen. Je moet betrokkenen uitleggen waarom je iets doet, wanneer je iets doet en uiteindelijk ook doen wat je zegt. Neem ze daarin mee op reis. Er zijn problemen, benoem deze, geef aan dat je nog niet alle antwoorden hebt, maar wel op welke manier je aan deze antwoorden komt. Wat je de eerste week doet, de eerste maand en daarna. Koppel je acties terug aan alle betrokkenen, vooral aan de werknemers die vaak in grote onzekerheid verkeren.

Uiteindelijk moet je het bedrijf en de mensen weer perspectief geven. Wanneer dat gerealiseerd is, zit je taak erop en kan je het stokje overdragen. Wanneer je op deze manier te werk gaat blijft onrust minimaal, krijgt nieuwe energie de ruimte en kan de organisatie zelf spoedig weer aan de slag. Dat is onze impact, daar gaan wij voor.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.