Sluit

Boer & Croon heeft Ziegler Nederland, een verlener van logistieke diensten en multimodaal transport, geholpen met een nieuwe strategie, het opstarten van een implementatieprogramma en procesoptimalisatie.

Logo Ziegler

Ziegler Nederland
Strategy & Transformation

Bernd dittrich e Cc7 Fj Mo R74 unsplash

OPDRACHT

De opdracht voor Boer & Croon was om samen met Ziegler Nederland een nieuwe strategie te ontwikkelen, een implementatieprogramma op te starten en de processen te optimaliseren.

Het bieden van structuur en ondersteuning was, vanwege het diverse en uitdagende projectportfolio, noodzakelijk voor de organisatie.

AANPAK

Na uitvoer van een QuickScan bleek dat de strategie (voor zover aanwezig) niet uitvoerbaar bleek. Daarnaast was de kwaliteit van operationele, commerciële en financiële processen onvoldoende om de organisatie te ondersteunen. In een traject van twee maanden is een strategietraject doorlopen met input vanuit de gehele organisatie. Op basis van die strategie is een implementatieprogramma opgezet met verschillende projecten.

Als facilitator van het strategieproces, was de rol van Boer & Croon in de eerste fase gericht op het vertalen van aanwezige kennis en marktinformatie tot een unieke positionering. Als aanjager en verbinder waren wij in de tweede fase verantwoordelijk voor het programmamanagement. Vanwege het diverse en uitdagende projectportfolio was het bieden van structuur en ondersteuning noodzakelijk voor de organisatie.


RESULTAAT

Het uitvoeren van deze projecten heeft geleid tot een significante verbetering van de bedrijfsvoering binnen het eerste jaar. Het meest tastbare resultaat is de verandering van issue gedreven bedrijfsvoering naar controle en regie over de business. Klanten merkten een verbetering in de dienstverlening. De corporate moeder had op basis van de veranderingen meer inzicht en de leiding van de Nederlandse organisatie was na deze stappen weer beter in control over haar organisatie.

Share this case via

LinkedIn