Sluit

NS wil nog betere resultaten bereiken, sneller digitaliseren en makkelijker en sneller kunnen inspelen op veranderingen. Om dit te realiseren wil NS een wendbaar mobiliteitsbedrijf worden.
Eveline Stolk, senior manager Transformation & Program Management bij Boer & Croon werkt als interim clusterlead aan de transformatie bij NS.

Ontwerp zonder titel 1

Nederlandse Spoorwegen
Transformation & Program Management

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 27

Realiseren van strategische doelstellingen

Bij Boer & Croon geloven wij dat succesvolle organisaties zich voortdurend aanpassen aan hun constant veranderende omgeving. Maar dit gaat niet altijd vanzelf.

Eveline Stolk: “Met ons team Transformation & Program Management helpen wij organisaties bij het realiseren van hun strategische doelstellingen en de hiervoor benodigde transformaties, om zo toekomstbestendig te blijven. Dit is precies wat ik doe binnen de Nederlandse Spoorwegen.

De transformatie binnen NS richt zich onder andere op verbeterde resultaatsturing: het sturen op resultaten per waardeketen, over afdelingen heen, met behulp van multidisciplinaire teams."


Motor van verandering

"Als interim clusterlead ben ik verantwoordelijk voor één van de changedomeinen binnen NS. Ik ben tijdelijk ingevlogen om een deel van de transformatie vorm te geven, samen met het transformatieteam van NS en de lijnorganisatie. Als clusterleads fungeren we als tijdelijke motor van verandering. Het primaire doel is om voor ons deel van de transformatie een stabiele organisatie en besturing neer te zetten en tegelijkertijd concrete resultaten (op inhoud) te behalen. Daarnaast zijn we aanjager, boegbeeld en ambassadeur van de transformatie."

“Het is een geweldige rol, in de eerste plaats omdat onze opdracht het hart van NS raakt: het rijden van de trein. In mijn cluster werk ik onder andere aan het optimaliseren van de benuttingsgraad van het materieel: hoe zetten we de treinvloot zo optimaal mogelijk in voor de reizigersdienst? Hierbij kom ik in aanraking met de hele organisatie. Daarnaast ben ik bezig met het vaststellen en ontwikkelen van de benodigde capabilities om als bedrijf structureel beter te kunnen sturen op de assetbenutting. Het is heel interessante materie en NS is bovendien een mooie organisatie om voor te werken.”


De match met de solution

“Deze opdracht past perfect bij de kern van onze propositie: een transformatie met hoge complexiteit op inhoud en een multidisciplinair karakter, waarbij we intensief samenwerken met collega’s uit de hele organisatie en streven naar structurele resultaatsverbetering. Wat ik leuk vind is de combinatie van richten, vormgeven en doen. Waar gaan we heen? Hoe vertalen we strategische doelen naar concreet resultaat? En hoe richten we die veranderbeweging in, gaan we aan de slag en krijgen we iedereen mee? Daarbij ben ik verantwoordelijk voor het resultaat, maar doe ik het werk niet alleen: ik doe dit samen met mijn NS-collega’s.”