Sluit

Crown of Holland is een verwerkingsfabriek van Tradin Organic. Orders zijn opgevoerd door de jaren heen en de fabriek is buitenproportioneel gegroeid. Boer & Croon heeft geholpen met een optimalisatie van de stabiliteit binnen de fabriek.

Tradin organic logo 2

Tradin Organic
Operations

Cacao beans

OPDRACHT

Hoe optimaliseren we de stabiliteit van de cacao verwerkingsfabriek van Tradin Organic?

Lean & Six Sigma hulpmiddelen zijn geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen de fabriek.

AANPAK

De projectmanager was verantwoordelijk voor (1) het stroomlijnen van de productie, (2) het op elkaar afstemmen van verschillende teams met verschillende procedures en (3) het creëren van een cultuur met een structurele (in plaats van versnelde) probleemoplossing. Om de nieuwe aanpak te ondersteunen zijn verschillende Lean & Six Sigma hulpmiddelen geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen de fabriek.


RESULTAAT

De stabiliteit van de cacao verwerkingsfabriek was vergroot, wat het mogelijk maakte voor Tradin Organic om de voorgestelde orders voor 2019 te volbrengen (met andere woorden: duurzame groei van 13.000 tot 20.000 MT verwerkte cacaobonen per jaar).


54%

Duurzame groei verwerkte cacaobonen per jaar

2019

Alle voorgestelde orders voltooid


Projectteam

Haico Spijkerboer

Partner

Gydo Matthijssen

Manager

Share this case via

LinkedIn