Sluit

’s Werelds grootste bloemenveiling Royal Flora Holland verhandelt dagelijks zo’n 20 miljoen planten en bloemen. Tienduizenden bloemenemmers en -transportkarren staan opgeslagen op een gigantische terrein. Dit is kostbaar gebruik van de dure vierkante meters en daarom is winst te behalen als de opslag efficiënter kan. Guus Nering Bögel, manager Operations bedacht de oplossing. Met als resultaat een jaarlijkse besparing van ruim een miljoen Euro. In deze video vertelt hij over deze opdracht.

Nieuwe gezichten

RoyalFloraHolland
Operations

Guus optie 1

Flora Holland

Royal Flora Holland is een coöperatie van en voor kwekers in de sierteeltsector met de veilinglocaties in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. De afgelopen jaren ontstond er in toenemende mate een ruimtegebrek voor de opslag van logistieke middelen – onder andere de plastic emmers waarin de snijbloemen door de internationale keten worden gedistribueerd, en de karren waar deze emmers mee worden verplaatst. Ruimte die ook voor meer lucratieve doeleinden kan worden ingezet, aangezien klanten zich graag op de RFH-locaties willen vestigen. Guus Nering Bögel van Boer & Croon werd gevraagd om binnen een half jaar tijd 30.000 m2 aan vrije ruimte te creëren.


Inventarisatie

'Toen ik daar binnen kwam ben ik direct begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden. Er waren een flink aantal oplossingsrichtingen. Je kon ter discussie stellen of het aantal in omloop zijnde emmers niet te hoog was, of je ze misschien op een andere locatie kon opslaan en kijken naar de efficiëntie van de manier waarop alles werd opgeslagen. Omdat ik binnen een half jaar resultaat moest laten zien, kozen we voor oplossingen die snel te implementeren zijn. Bijvoorbeeld de optie om meer bij andere ketenspelers op te slaan hebben we daarom niet uitgewerkt. Dat krijg je gewoon niet binnen die tijd voor elkaar.'

'Het momentum dat met deze grote stappen ontstond maakte dat er ook weer met nieuwe energie naar andere oplossingen werd gezocht.´

Ruimtebesparing

'De oplossing die wij bedachten had te maken met de manier waarop de brandveiligheid werd geregeld. Omdat al die plastic emmers op pallets staan, twee pallets op elkaar gestapeld, had de brandweer bepaald dat er brandgangen van 10 meter breed vrij moesten worden gehouden om te voorkomen dat een eventuele brand op de rest kan overslaan. Bij andere plaatsen waar de brandveiligheid een belangrijk issue is, zoals bedrijven waar autobanden worden gerecycled, had ik gezien dat hiervoor betonnen wanden worden gebruikt.Toen bleek dat deze ook bij Flora Holland konden worden geplaatst, ontstonden veel mogelijkheden om de opslagterreinen efficiënter in te delen. Bovendien hebben we de sterkte van de emmers onderzocht en per type emmer nieuwe stapelhoogtes bepaald. Daarmee konden we aanzienlijk hoger stapelen dan mogelijk werd geacht. Het momentum dat met deze grote stappen ontstond maakte dat er ook weer met nieuwe energie naar andere oplossingen werd gezocht.´


Verbeterslag

'Met een paar heel concrete en tastbare oplossingen hebben we niet alleen de doelstelling bereikt, maar ook een opstapje geboden naar een volgende verbeterslag. We hebben alle ruimtes die voor opslag worden gebruikt in kaart gebracht en in een dashboard opgenomen. Door informatie te verbinden kun je direct zien in hoeverre en waarmee een opslagterrein is gevuld. Daardoor kun je het efficiënter en dynamischer gebruiken.

Datzelfde geldt voor de karren die in de opslag staan. Doordat we nu datagedreven voorspellingen kunnen doen over de behoefte eraan in de komende weken, kunnen we deze klaarzetten en de rest met zes stuks op elkaar stapelen om ruimte te creëren.'

'Door met iedereen in gesprek te gaan krijg je de commitment om zo´n stap te zetten.'

Team

'Deze opdracht was typisch voor de werkwijze van Boer & Croon. Vrijwel direct na binnenkomst heb ik een team gevormd uit alle lagen en disciplines die relevant waren voor het project. In het begin heb ik veel tijd doorgebracht op de opslagterreinen met de mensen die daar werken, maar ook met het management. Toen we een oplossing ontworpen hadden, hebben we kansen en risico’s afgewogen. Vanwege de enorme besparing besloten we in hoog tempo te investeren in een proefopstelling in Aalsmeer. Door met iedereen in gesprek te gaan krijg je de commitment om zo´n stap te zetten.'


Resultaat

'Onze target was om €900.000 aan besparingen te realiseren, waarvan de helft aan het eind van de opdracht en de andere helft in 2023. Uiteindelijk hebben we nog tijdens de opdracht een jaarlijks terugkerende besparing van €600.000 behaald en is de prognose dat dit nog oploopt tot €1,4 miljoen.'