Sluit

Door de bevolkingsgroei en klimaatverandering moet het waterleidingbedrijf PWN scenario's maken voor de toekomst. De centrale vraag: "Hoe kunnen wij garanderen dat drinkwater beschikbaar blijft?"

Ontwerp zonder titel 4

PWN NORTH HOLLAND WATER SUPPLY COMPANY
Public Solutions

Kraan met glas

Leveringsgarantie

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) heeft als kerntaak de productie en levering van drinkwater aan particulieren, bedrijven en instellingen in Noord-Holland. Om deze taak succesvol uit te voeren was het de afgelopen decennia voldoende om bestaande productielocaties te beheren.
Door bevolkingsgroei en klimaatverandering is het beheren op termijn niet meer genoeg om voldoende drinkwater te blijven leveren. Voor de lange termijn leveringszekerheid zijn er nieuwe winningen nodig, moeten bronnen beter worden beschermd en wordt ingezet op waterbesparing.


De vraag

Michiel Mudde van Boer & Croon heeft als projectmanager een project geleid met als opdracht een antwoord op de volgende vraag te geven:
Hoe gaat PWN ervoor zorgen dat ondanks bevolkingsgroei en klimaatverandering er altijd drinkwater beschikbaar is voor alle klanten in Noord-Holland?

Voorafgaand aan het project stond het vertrouwen in de lange termijn leveringszekerheid onder druk. Dit onderwerp en vraagstuk kreeg zowel intern als extern veel aandacht. Het projectteam was aan zet om het vertrouwen op te bouwen dat PWN grip heeft, door de haalbaarheid van oplossingsrichtingen in kaart te brengen en een strategie te vormen waarmee PWN haar leveringszekerheid kan waarborgen. De grootste valkuil van het project was dat het vooral een technische verkenning vanuit een ‘ivoren toren’ zou worden, terwijl er vanuit zowel de organisatie als externe stakeholders druk zou worden gezet op het project.

Beluchting van het water in waterfabriek heemskerk
Michiel Dag4 MG6944klein

Aanpak en resultaat

Gedurende een jaar, vanaf de initiatie tot afsluiting van het project, heeft vanuit Boer & Croon een manager het project geleid in de rol van projectmanager. Ondanks de druk die er vanuit de organisatie op het project lag, is eerst de tijd gecreëerd om het project met de betrokkenen uit te denken en een team te vormen. Dit zorgde ervoor het projectteam samen in control was van het project, en niet stakeholders buiten het project.

Om ervoor te zorgen dat er een strategie werd neergezet die intern en extern op draagvlak kon rekenen, en PWN grip geeft voor de toekomst, heeft Michiel het project gebouwd op drie pijlers:

1. Transparant onderzoeksproces:

Voorafgaand aan het starten van de verkennende onderzoeken is met sleutelspelers en besluitvormers uit de organisatie het kader vastgesteld waarop de onderzoeksresultaten zouden worden beoordeeld. Dit kader heeft ook geholpen om het benodigde onderzoek te definiëren en maakte het werk planbaar. Hierdoor werd het project voor interne en externe stakeholders transparant en ontstond de benodigde rust om het onderzoek goed uit te voeren.

2. Proactieve communicatie:
Van inloopuren, expertmeetings, zeepkistsessies tot strategieworkshops; het hele projectteam was ervan doordrongen dat alleen een open deur onvoldoende was om draagvlak binnen de organisatie op te bouwen. In iedere fase is het project daarom binnen de organisatie besproken: om zowel gericht feedback te verkrijgen van de experts alsook de hele organisatie bij het project te betrekken.

3. Betrekken omgeving:
Voor het realiseren van nieuwe drinkwaterwinningen ben je afhankelijk van vele partijen. Daarom was het credo om niet alleen te verkennen vanaf de onderzoekstafel, maar ook vroegtijdig met omgevingspartijen in gesprek te gaan. Door open te staan voor de belangen van andere partijen, zijn er een aantal samenwerkingen ontstaan die ervoor zorgen dat de haalbaarheid van een aantal verkende oplossingen sterk is vergroot.


"Door open te staan voor de belangen van andere partijen, zijn er een aantal samenwerkingen ontstaan die ervoor zorgen dat de haalbaarheid van een aantal verkende oplossingen sterk is vergroot."

Michiel Mudde

Strategie met draagvlak

Al tijdens het project groeide het vertrouwen dat PWN grip heeft op de leveringszekerheid van de toekomst. Met de strategie is ervoor gekozen om in te zetten op meerdere oplossingsrichtingen zodat PWN is voorbereid op de belangrijkste toekomstscenario’s. Dat betekent dat er nu meer geïnvesteerd moet worden, met de garantie dat PWN altijd betrouwbaar drinkwater kan leveren in de toekomst. Daar is veel draagvlak voor bij experts, besluitvormers en de aandeelhouder.

Michiel: “Het is heerlijk om binnen een onderneming te werken waar mensen zoveel hart voor de organisatie en het product hebben. Om in die context een project te leiden dat in het middelpunt van de aandacht van de organisatie, de directie en de RvC staat is ook uitdagend. Met veel plezier en trots zie ik nu dat het ons als projectteam gelukt is om die betrokkenheid om te zetten in draagvlak en vertrouwen.”