Sluit

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Programma Forensische Zorg gelanceerd met als doel het stelsel duurzaam te versterken en de draagkracht in de samenleving te vergroten. Het Ministerie had behoefte aan een interimmanager die gezamenlijk met de programmadirecteur een project uit het programma zou vormgeven.

Ro beeldmerk

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Public Solutions

Foto minsterie van Justitite Veiligheid

DE OPDRACHT

De projectmanager van Boer & Croon was binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het opzetten van een PMO-organisatie voor het Programma Forensische Zorg. Daarbij heeft de projectmanager ook een nieuwe organisatie opgezet rondom incidenten in de uitvoeringsketen en processen op de afdeling forensische zorg geoptimaliseerd.


HET RESULTAAT

Boer & Croon leverde de projectmanager die verantwoordelijk was voor het structureren en organiseren van het programma forensische zorg:

  • Opstellen van het programmaplan met daarin de programmadoelen, de thema’s, de bezetting van de projecten en de belangrijkste mijlpalen;
  • Het opzetten van een PMO-organisatie met daarbij de belangrijkste overlegstructuren, het opstellen van een planning voor de individuele onderliggende projecten en het opzetten van een dashboard voor het monitoren en rapporteren ervan;
  • Monitoren en rapporteren van de voortgang van het programma.


Daarmee was de projectmanager verantwoordelijk voor het leiden van het project waarin een DG-brede incidentenmanagementorganisatie werd opgezet:

  • Scherp krijgen van de vragen en noden bij de ambtelijke leiding;
  • Samenstellen werkgroep met daarin een afvaardiging van collega’s van alle directies, met de benodigde senioriteit en ervaring in het managen van incidenten;
  • Ophalen behoeften en frustraties langs alle afdelingen van DGSenB en het analyseren ervan;
  • Voorstel opstellen en presenteren aan de directie van DGSenB voor onderdelen van een incidentmanagementorganisatie voor incidenten in de forensische zorgketen. Dit voorstel is meerdere keren gewijzigd en langs de directie gegaan;
  • Implementeren incidentenmanagementorganisatie met daarin de benodigde communicatie en het werven en trainen van collega’s die hiermee werken.

Het Resultaat

De inzet van de projectmanager heeft geleid tot de volgende resultaten:
1. Structuur en organisatie programma forensische zorg scherp en duidelijk voor alle stakeholders
2. Een slagvaardige PMO-organisatie
3. Een schaalbare incidentenmanagementorganisatie

Neem voor meer informatie contact op met Mariska Seijsener en Ravi Panday.