Sluit

Met de energie van een startup onderneming begon het Rode Kruis met de noodhulpverlening op Nederlandse bodem. Door de duur en omvang van de operatie, moesten enkele operationele knelpunten opgelost worden. Jessy Lamers, Associate Partner Boer & Croon, vertelt hoe deze gerenommeerde organisatie voortvarend ook deze issues aanpakte.

Rode Kruis  Boer en Croon

The Red Cross
Operations

Jessy Lamers Boer en Croon

Voor het Rode Kruis betekende de coronacrisis de grootste hulpoperatie in Nederland sinds de Watersnoodramp van 1953. De vrijwilligersorganisatie bood onder andere voedselhulp, ondersteunde de zorg en hielp bij het testen en vaccineren.
Door de ongekende omvang van deze operatie waren er voor het eerst betaalde hulpkrachten nodig. Dat vergde een grote omslag voor het Rode Kruis, waar geen ervaring was met de financiële, juridische en andere operationele processen die nodig zijn om zoiets in goede banen te leiden. Jessy Lamers, Associate Partner en lid van de CEO/COO community van Boer & Croon Operations, heeft het operationele onderdeel opgezet dat nodig was om deze hulp te kunnen bieden.

Je werd door het Rode Kruis gevraagd om die operationele structuur in te richten. Wat was er aan de hand?

Situatie: Typische startup situatie

"Toen corona uitbrak was de GGD verantwoordelijk voor het opzetten van test- en vaccinatiestraten. Er zijn 25 GGD-regio’s, die alle zelfstandig opereren, inkopen en contracten afsluiten. Dat werkt prima in “vredestijd”, maar niet als er een pandemie uitbreekt. Iedere regio had van het ene moment op het andere ondersteuning nodig bij het bemensen van de test- en vaccinatiestraten en klopten aan bij onder andere uitzendbureaus, EHBO-verenigingen en het Rode Kruis. In 22 GGD-regio’s is het Rode Kruis uiteindelijk aan de slag gegaan. In ongeveer de helft ervan is het Rode Kruis met vrijwilligers actief, precies zoals het Rode Kruis al 160 jaar succesvol opereert. Maar in de andere regio’s was de omvang van de taak te langdurig en groot om deze alleen met vrijwilligers uit te kunnen voeren. Hier hebben de GGD-afdelingen een verzoek gedaan voor betaalde inzet."


"Het Rode Kruis heeft enorm alert en snel gereageerd op de vraag van de GGD-regio’s. Het Rode Kruis had niet eerder op een dergelijke schaal hulp hoeven verlenen. En dat in hele korte tijd. Het inrichten van essentiële backoffice processen vroeg veel aandacht. Hierop heeft Director National Operations Rode Kruis Heleen van den Berg gevraagd aan Boer & Croon om de achterliggende bedrijfsprocessen op te zetten."

Hoe heb je dat aangepakt en over welke bedrijfsprocessen heb je het dan?

Aanpak: Analyse en plan maken met een multidisciplinaire team

"Om te beginnen heb ik er een aantal experts bijgehaald van de betreffende afdelingen zelf. Ook zijn er twee Young Executives van Boer & Croon bijgehaald. Belangrijk was de betrokkenheid van diverse leden van het managementteam om snelle besluitvorming en verdere communicatie binnen de organisatie te borgen. Met dit multidisciplinaire team hebben we in twee weken een analyse gemaakt en geïnventariseerd waar de problemen zaten. Daar is een plan van aanpak uit voortgekomen en dat hebben we in de 3-4 maanden daarop uitgevoerd, tot het moment dat de boel stabiel was."

Snel orde op zaken

"De processen waar we ons mee bezig hebben gehouden zijn financiële en juridische processen, planning, onboarding en natuurlijk de personeelsadministratie. Door de operatie en achterliggende processen goed te laten draaien, heeft het Rode Kruis haar handen vrij om het verschil te maken in datgene waar het echt om draait: de noodhulpverlening. De operatie stond in het teken van de strategische ambities van het Rode Kruis. Door de operatie daar naadloos op aan te laten sluiten kon snel orde op zaken gesteld worden, keerde de rust weer terug en kon de organisatie zich op de toekomst richten."


"Samen met een partner, een uitzendbureau, hebben we ervoor gezorgd dat de test- en vaccinatiestraten bemenst konden worden. Dankzij de goede naam van het Rode Kruis konden wij vrij gemakkelijk goede mensen werven, ook toen andere uitzendbureaus dat niet meer lukte."