Sluit

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een sleutelrol in het inrichten van Forensische Zorg. Boer & Croon hielp hun om dit programma beter in te richten.

Ministerie van Justitie Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Public Solutions

Case ministerie 2

OPDRACHT

Hoe kan het Programma Forensische Zorg effectiever en efficiënter worden georganiseerd?

De duurzaamheid van het stelsel en het draagvlak in de samenleving moesten worden vergroot.

AANPAK

Ondanks het lage en dalende recidivecijfer in de forensische zorg heeft het domein flinke uitdagingen te behalen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Programma Forensische Zorg gelanceerd met als doel het stelsel duurzaam te versterken en het vergroten van de draagkracht in de samenleving.

Een Young Executive van Boer & Croon was binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het opzetten van een PMO-organisatie voor het Programma Forensische Zorg.


"Door programmamanagement toe te passen, en deze toe te spitsen op de omgeving van het politieke dossier, werden de resultaten binnen de gestelde tijd gehaald."

Ravi Panday, Young Executive

RESULTAAT

Het programma is in korte tijd gestructureerd, van een effectieve organisatie voorzien, en er is afstemming bereikt met de ambtelijke top. Deze gestroomlijnde organisatie diende als onmisbare basis in het realiseren van de beoogde veranderingen in de complexe forensische zorgketen.

Naast de forse uitdaging om het Programma te structureren, heeft Ravi laten zien dat Young Executives ook voorbij de grenzen van hun opdracht kijken. Zo heeft hij ook een nieuwe organisatie opgezet rondom incidenten in de uitvoeringsketen, processen op de afdeling forensische zorg geoptimaliseerd en een project van het programma geleid.


Projectteam

Mariska Seijsener

Partner

Ravi Panday

Young Executive

Share this case via

LinkedIn