Sluit

Een zorginstelling in de regio Amsterdam moet kosten besparen en ziet mogelijkheden in een effectievere werkwijze. Aan Boer & Croon is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken en tot een oplossing te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Healthcare institution
People Excellence

PEX Case

Opdracht

Het verhogen van de effectiviteit van diverse teams met een aanpak die door de teams zelf ondersteund wordt.


“Ik zie mijn rol als een verbindende kartrekker: het faciliteren en sturen van de teams, waarbij de input vanuit de teams onmisbaar is.”

Tycho ten Brink, Young Executive

Aanpak

Boer & Croon heeft in deze situatie gekozen voor de klassieke richten-inrichten-verrichten aanpak: waar staan we nu, hoe moet de toekomst er uitzien en hoe komen we daar? In de eerste fase heeft de Young Executive expliciet gekeken of het vermoeden vanuit de directie overeenkomt met de data en wat er speelt op de werkvloer.

Het samenspel met de betreffende teams was daarnaast essentieel; het ging immers over de werkzaamheden die zij uitvoeren. De Young Executive heeft de verbinding opgezocht door met alle teamleden individuele interviews te houden, om zo iedereen de ruimte te geven zijn input (zowel positief als negatief) in te brengen. De uitkomsten van deze interviews, samen met de uitkomsten van een uitgebreide data-en dossierstudie, zijn gebruikt om in een gezamenlijke workshop waarin aan de hand van de ‘Six Thinking Hats’ methodiek de roadmap naar de gewenste situatie is opgesteld.

De resultaten zijn gebundeld in een OGSM-model, waarbij er voor elke verbeterrichting een eigenaar toegewezen is. Samen met deze eigenaren zijn er projectplannen opgesteld om met de teams naar de resultaten toe te werken.

Het eigenaarschap ligt bij de teams zelf.

Resultaat

De gewenste oplossing is met draagvlak gerealiseerd. Ieder team heeft een projectplanning (inclusief kartrekkers, project A3’s en risicoanalyses) om mee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben alleen al de quick wins een aanzienlijke kostenbesparing van tussen de €100 000 – €150 000 per jaar opgeleverd.