Sluit

Een groot bedrijf in de automotive industrie kampte met een gebrek aan operationele vooruitgang, vertrekkende klanten en de geplande sluitingen van fabrieken.

Icon

Automotive
Transformation & Restructuring

Case Automotive

OPDRACHT

De opdracht voor Boer & Croon bestond uit het herstellen van de winstgevendheid, het opnieuw in controle brengen van de organisatie, het vernieuwen van het management, het herstellen van klantrelaties en het implementeren van een lange termijnstrategie.


"Hoe groter het probleem, hoe meer wij worden uitgedaagd."

Jos Zandhuis, partner

AANPAK

Op vele fronten in de organisatie wordt er ingegrepen om zo herstructurering teweeg te brengen. Meerdere managementrollen, zoals de CEO en CFO, zijn overgenomen en een grote complexe fabriek in het midden van Europa wordt volledig gereorganiseerd. De CEO en eigenaar van het bedrijf gaan frequent op bezoek bij de klanten om de vertrouwensrelatie te herstellen. Ook wordt de organisatie voorbereid op consolidatie van de markt en worden er nieuwe producten geïnitieerd. Daarnaast wordt de focus gelegd op verticale integratie en ‘operational excellence’. Ook de financiele rapportages worden sterk verbeterd. Inmiddels is een ‘5-year businessplan’ opgesteld met de ambitie om weer fors te groeien.

Het bedrijf is weer winstgevend en groeiend, ook in het moeilijke jaar 2020.

RESULTAAT

De verbeterde klantrelaties zorgen voor het winnen van programma’s en een veelbelovende pijplijn. Het van origine familiebedrijf is wederom volledig in handen van de familie. Er wordt volop nagedacht over nieuwe investeringen en overnames. Het managementteam en de Raad van Bestuur zijn vernieuwd en ook is het bedrijf weer winstgevend en groeiend.

Share this case via

LinkedIn