Sluit

Begin 2021 werd Moniek Bluyssen via Boer & Croon aangesteld als Interim Manager bij Bibliotheek Eindhoven, om leiding te geven aan het team Jeugd & Educatie. Al snel veranderde de opdracht door onder meer corona, en door een veelheid aan ontwikkelingen waar de bibliotheek mee te maken kreeg. Het groeide uit tot een enerverende klus. Want Bibliotheek Eindhoven is, mede dankzij de betrokken directeur Albert Kivits, volop in ontwikkeling en beweging.

Bibliotheek Eindhoven
Public Solutions

IMG 5601

Vraag aan Boer & Croon

Er was tijdelijk ondersteuning nodig van een manager voor het team Jeugd en Educatie. Hierin werken onder andere 15 mediacoaches voor 72 SPIL-centra (spil staat voor: Spelen, Integreren en Leren) in Eindhoven en Waalre. Het team heeft als taak om leerkrachten, kinderen en hun ouders te adviseren en begeleiden bij leesplezier, leesmotivatie en digitale geletterdheid. En niet voor niets. De laaggeletterdheid in Nederland neemt de laatste jaren steeds meer toe. Best zorgwekkend als je bedenkt dat je lezen voor vrijwel alles in het leven nodig hebt.


Aanleiding van de opdracht

De bibliotheek had kort daarvoor een nieuwe toekomstvisie geformuleerd: ‘De bibliotheek als ontwikkelaar van mensen’. Albert Kivits: “Ik vond het belangrijk dat het team Jeugd en Educatie goed begeleid zou worden en kon werken in de geest van de nieuwe visie van de bibliotheek”. Dat was reden om Boer & Croon in te schakelen voor het inzetten van een interimmanager.

Leesoffensief

Naast het begeleiden van het team Jeugd & Educatie kreeg Moniek er al snel een aantal taken bij. Albert Kivits: “Het Leesoffensief - een initiatief van partners in Eindhoven om het lezen te stimuleren – werd in die periode gestart. Door de bibliotheek werden samen met partners Webinars georganiseerd en er werd een online platform voor professionals ontwikkeld. Mede door het team Jeugd & Educatie en andere collega’s van Bibliotheek Eindhoven kreeg dit vorm.”

Stevige rol bij Nationaal Programma Onderwijs

Toen duidelijk werd dat scholen financiële middelen zouden ontvangen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), bood Bibliotheek Eindhoven direct haar expertise aan. Albert Kivits: “Als deskundigen op het gebied van lezen en digitale geletterdheid, hebben de mediacoaches een voorsprong in kennis. De mediacoaches van Jeugd & Educatie vroegen aan scholen welke behoeften ze hadden voor hun leerlingen om achterstanden ontstaan door corona, terug te brengen. Hierop creëerden we een aanbod voor scholen, bestaande uit onder meer uitbreiding van collectie, de zogenaamde verteltassen, een buitenschoolse leesclub en digitale specialisering via de tool Brainy.”


Het bleek een groot succes. Veel scholen bestelden aanvullende diensten en producten bij de bibliotheek. Dat was een nieuwe ontwikkeling voor de Bibliotheek Eindhoven. “Samen met de directeur van onze Steunstichting heeft Moniek dit goed georganiseerd en begeleid. Voor ons was het ook een experiment,” zo stelt Albert.


Wat was de belangrijkste bijdrage?

“Kenmerkend voor de werkwijze van Moniek is haar persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij mensen en de organisatie”, vertelt Albert. “Dat is ook terug te zien op de berichten die mensen plaatsten op het intranet, nadat bekend werd gemaakt dat Moniek haar opdracht zou afronden. Moniek opereert zorgvuldig, is scherp op wat we wel en niet doen en heeft een duidelijke focus aangebracht in een hectische tijd, waarin we veel op afstand moesten werken. Ze is consciëntieus, heeft alles goed op een rij en laat niets vallen”, benadruk Albert terwijl hij lacht. “Want het was veel. Moniek is in staat om mensen te blijven betrekken bij alle ontwikkelingen. En om mensen uit te dagen om hun rol te pakken bij nieuwe ontwikkelingen. Daarin stimuleert en motiveert ze mensen.”

Bibliotheek blijft volop ontwikkelen

Ook de komende periode staat de Bibliotheek Eindhoven niet stil. Als een van de weinige organisaties blijft de Bibliotheek Eindhoven tijdens de lockdown open voor haar klanten. De fusie met Bibliotheek Best wordt komend jaar vormgegeven en er komen twee (uiteindelijk zes) stadsdeelvestigingen in Eindhoven. Op die manier zal Bibliotheek Eindhoven samen met partners in de stad blijven werken aan het betrekken van Eindhovenaren bij taal, digitaal en mens en samenleving.