Processdesign

Procesontwerp vergroot uw aanpassingsvermogen en controle

Organisaties moeten zich blijven aanpassen, bijvoorbeeld door een (mogelijke) economische recessie, veranderende wet- of regelgeving of een sterk veranderende klantbehoefte. Veel directies en managers binnen organisaties hebben hiermee te maken en wijzigen strategische koersen, herijken interne processen of optimaliseren de bedrijfsvoering. Klinkt dit ook herkenbaar voor u? Wij hebben ervaring met deze vraagstukken en hebben de nodige organisaties verder geholpen.

De focus in dit artikel ligt op één van de oplossingen die wij vanuit Boer & Croon aanbieden: het neerzetten van een nieuw procesontwerp (process design). Hiermee concretiseren wij processen en brengen deze in lijn met de strategische visie en doelen van uw organisatie. Procesontwerp kent een systematische aanpak om alle processen van begin tot eind te analyseren en optimaliseren. Dit stelt het management in staat om hun visie op efficiënte en effectieve wijze te realiseren, oftewel de organisatie is hiermee beter in control. In dit artikel staan we stil bij onze aanpak voor procesontwerp en we putten hierbij uit ervaringen die wij hebben opgedaan in organisaties.

Uw medewerkers staan centraal

Het toepassen van procesontwerp is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen organisaties. Onze aanpak bestaat uit vier stappen, waarin wij samen met u en uw medewerkers tot een compleet procesontwerp komen. Door uw medewerkers te betrekken borgen we de opgedane inzichten in uw organisatie. Op deze manier wordt procesontwerp volledig benut en komt haar kracht het sterkste tot uiting. In onze aanpak, zoals weergegeven in de figuur hieronder, staan 4 stappen centraal en de context van uw organisatie bepaalt welke benadering leiding is bij het procesontwerp. Procesontwerp kan namelijk worden uitgevoerd vanuit een top-down perspectief (bijvoorbeeld voor het operationaliseren van een nieuwe strategische visie), maar ook vanuit een bottom-up perspectief (bijvoorbeeld voor het herdefiniëren en optimaliseren van het bedrijfsproces).

 

aanpak procesdesign

Top-down benadering

Procesontwerp vanuit een top-down perspectief begint met een vraagstuk over hoe de visie of strategie door de organisatie gerealiseerd moet worden. Een nieuwe visie, zoals beter anticiperen op klantwensen en groeiende orders, geeft in dit geval de richting aan: het vormt de stip aan de horizon. Om deze visie te realiseren is het belangrijk dat de organisatie meebeweegt in de nieuwe richting. Hier besteden we in onze aanpak de nodige tijd aan. Dat doen we onder andere door te concretiseren wat de nieuwe visie (bijvoorbeeld klantgerichter werken of het verwerken van grotere volumes) precies betekend voor de werkvloer.

Bottom-up benadering

Het startpunt van de bottom-up benadering is vaak een operationele vraag, bijvoorbeeld om meer structuur en standaardisatie aan te brengen in de processen of om een organisatie voor te bereiden op (toekomstige) groei. Misschien bestaat ook het besef dat de organisatie suboptimaal functioneert en is het noodzakelijk dat er met een frisse blik naar de interne organisatie wordt gekeken. Onze ervaring bij andere organisaties en het feit dat we niet dagdagelijks in uw operatie betrokken zijn, helpen ons hierbij een objectief beeld te vormen.

process design

Onze meerwaarde voor u

Kenmerkend voor Boer & Croon is dat wij werken mét uw organisatie. Na de vertaling van het vraagstuk en het gekozen perspectief bepalen we gezamenlijk hoe we de meeste impact kunnen maken met en voor uw organisatie. De combinatie van gesprekken met medewerkers en de procesmatige overzichten bieden vaak de eerste aanknopingspunten voor procesverbeteringen, omdat duidelijk wordt dat processen niet efficiënt of effectief zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld door onduidelijkheid onder medewerkers (omdat uiteenlopende antwoorden worden geven), of omdat bepaalde processen niet efficiënt zijn ingericht (indicatoren: veel miscommunicatie of regelmatige herstelwerkzaamheden). Bij Boer & Croon hebben we verschillende Lean Six Sigma Blackbelt specialisten die specifiek zijn uitgerust om dergelijke processen te stroomlijnen en verbeteren. Onze mensen zetten zich in om een continue verbetercultuur te creëren in uw organisatie. Voorbeelden van methoden die worden toegepast zijn het Kaizen Event, Value Stream Mapping sessies en complete verbetertrajecten aan de hand van de DMAIC-cyclus. Op deze manier, ongeacht de top-down of bottom-up benadering, stellen wij uw organisatie in staat effectiever en efficiënter te functioneren en een verdere ontwikkeling door te maken.

Meer weten?

Dit artikel toont een voorbeeld van praktische verbeteringen die worden geboden door ons Operations team, maar dit team kan en doet meer. Zo bieden wij oplossingen voor organisaties in de gezondheidszorg; financiële- en zakelijke dienstverlenging; transport en logistieke, maatschappelijke organisaties; onderwijs en openbaar bestuur; retail en FMCG; ICT & high tech en energie & utilities. Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het verbeteren van de operatie of om uw meerwaarde voor klanten te vergroten? Manager Gydo Matthijssen en Young Executive Kees van Herpen vertellen u er graag meer over!

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.