Visie en vakmanschap

Unieke mensen maken het verschil bij het oplossen van cruciale uitdagingen en het realiseren van ambities in organisaties. Uniek in de zin van het leiderschap dat ze tonen, de specialistische en marktkennis die ze hebben, het perspectief dat ze creëren en de energie die ze inbrengen. Hun bijdrage komt het meest tot zijn recht in het hart van uw organisatie; daar waar ze verbinding kunnen maken met alle betrokkenen, initiatieven kunnen starten, snelheid maken, patronen doorbreken. ‘Executives met realisatiekracht’ noemen wij hen.

Het continu identificeren en snel plaatsen van executives op bestuurs- en directieniveau of van jong talent is ons vak

Ook voor vaste dienstverbanden willen opdrachtgevers snel daadkrachtige executives met bewezen kwaliteit voor een periode van een aantal jaar. Daarom richten wij ons sinds enkele jaren ook op het invullen van vaste posities en executive search. Inmiddels vervullen wij net zoveel vaste als interim-posities.

De kracht van onze interim-praktijk is de grote poule van direct beschikbare interim-managers die geselecteerd zijn op veranderingscapaciteit en kwaliteit. De kracht van onze propositie voor vaste posities is de snelheid waarmee wij kunnen werken en de kwaliteit van onze netwerken van executives in vaste posities. De executives in deze netwerken zijn – net als onze interim-managers – geselecteerd op veranderingscapaciteit en daadkracht. Van hen is bekend dat zij na een aantal jaar een volgende uitdaging niet schuwen.

Netwerken

Boer & Croon is bekend om haar sterke netwerk in de top van het bedrijfsleven en de publieke sector. En om de hechte netwerken van zelfstandige professionals die zich met Boer & Croon hebben geassocieerd. Tevens maken wij al meer dan 20 jaar deel uit van EIM Excellence in Management, de grootste onafhankelijke (interim) managementorganisatie ter wereld met kantoren in Europa, de Verenigde Staten, China en Australië.

In lijn met de veranderingen in de maatschappij, de sectorspecialisatie en de ontwikkeling van internet evolueren en verbreden wij  onze netwerken. Wij zijn communities gaan bouwen van professionals die binding hebben met een sector of vakgebied. We zijn onze netwerken gaan verbinden met die van onze klanten.

Daarbij beperken we ons niet  tot managers die beschikbaar zijn, maar onderhouden ook relaties met managers in vast dienstverband die op afzienbare termijn weer beschikbaar komen voor een nieuwe uitdaging. Ook de komende jaren zullen wij blijven investeren in onze netwerken en onze aanwezigheid op en de communicatie via internet.

Kernwaarden

Persoonlijk commitment aan u, uw ambities en uw organisatie, samen met praktische resultaatgerichtheid onderscheidt ons. Onze aanpak en werkwijze kenmerkt zich door flexibiliteit en maatwerk in goed overleg met onze klanten. Wij geloven in samenwerken en de kracht van netwerken. Snel en doortastend handelen hoort daarbij.

Wij werken elke dag aan een hoogwaardige dienstverlening. Hóe we dat doen en vooral waarom, dat ligt besloten in onze kernwaarden: verbindend, slagvaardig, gedreven en professioneel. Dat zijn de waarden waar wij allemaal in geloven, die ons binden en die zeggen wie we zijn. Zij zijn de basis zijn voor alles wat we doen.

Daarnaast werkt Boer & Croon conform de Gedragscode Boer & Croon Management en zijn we gecertificeerd conform de ISO 9001-voorwaarden door Certiked Nederland. We verbinden ons aan de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn voorstander van diversiteit.

Terug naar Home >

Historie

Sinds 1973 creëren wij waarde voor onze klanten door topmanagers uit ons netwerk te leveren voor tijdelijke posities van kaliber, vaak met een zekere mate van urgentie. Al ruim 17 jaar zetten wij ook onze jonge, talentvolle Young Executives in bij opdrachtgevers in rollen als projectmanager, interim-manager of adviseur. Met de combinatie van bewezen kwaliteiten op het hoogste niveau van onze associés en de gedrevenheid en potentie van onze young professionals, bieden wij een uniek concept.

Na ruim veertig jaar onderdeel te zijn geweest van de Boer & Croon Groep, met naast (interim-) Management ook Consultancy en Corporate Finance, is Boer & Croon sinds oktober 2014 een gespecialiseerd managementbureau. De consultancy-activiteiten zijn beëindigd en met onze voormalige collega’s van Corporate Finance delen wij een kantoor en onderhouden wij een goede samenwerkingsrelatie.