Sluit

People Excellence

Omdat mensen de kern van iedere organisatie vormen,

BC 04 04 compressed 22

Dennis van Hattem


Get yourdone

Executive Search

In een wereld waarin organisaties zich continu aan moeten passen om relevant te blijven, is het van cruciaal belang om je medewerkers goed bij de koerswijzigingen te betrekken. Onze People Excellence solution realiseert duurzame resultaten door de mens centraal te zetten in de verandering. We get it done!

Consultancy

De People Excellence solution van Boer & Croon helpt organisaties om de HR-agenda om te zetten in concrete resultaten. Wij laten organisaties excelleren door hun mensen te laten excelleren. Dit doen wij met onze beproefde resultaatgerichte aanpak waarin we de nadruk leggen op duurzame verandering van binnenuit.

Wij worden vaak omschreven als tijdelijke 'aanjager van verandering'; we voorzien organisaties met nieuwe perspectieven, kennis, drive en capaciteit. Terwijl onze focus op het leveren van resultaten ligt, laten wij het eigenaarschap in de kern van de organisatie. Dit leidt niet alleen tot draagvlak, maar zorgt er ook voor dat de doorgevoerde veranderingen duurzaam geïmplementeerd worden.

In alles wat wij doen, stellen we de menselijke kant van organisaties centraal. Vandaar de naam van onze solution: People Excellence. Het succes van een organisatie is afhankelijk van de motivatie en het functioneren van haar medewerkers. Met deze mensgerichte aanpak maken wij verbinding met alle niveaus binnen de organisatie. Wij zorgen voor de juiste richting en een duidelijke organisatiestructuur. Daar hoort een heldere communicatie bij om de noodzaak en doelen van de verandering aan iedereen duidelijk te maken.

Wij besteden veel aandacht aan het betrekken van mensen bij organisatorische veranderingen. Daarbij spelen een aantal vraagstukken een centrale rol. Hoe anticipeer je met HR op de toekomst? Hoe wordt verandering ook daadwerkelijk een verbetering? Hoe transformeren we managers tot de inspirerende leiders van morgen? Door altijd uit te gaan van de competenties en behoeften van jouw mensen, kunnen wij samen de toekomst van jouw organisatie vormgeven.

Onze expertises

Bij onze opdrachten houden wij er altijd rekening mee dat er een gezonde balans moet blijven bestaan tussen strategie en mens. Enerzijds de organisatorische doelstellingen en strategie die aan die transformatie ten grondslag ligt. Anderzijds de mensen die de transformatie dragen en ervoor moeten zorgen dat deze beklijft.

Toekomstbestendige HR-organisatie

Is jouw HR-organisatie klaar voor de toekomst? Wij analyseren de organisatie, mens, expertise en technologie. Op basis van de resultaten stellen we gezamenlijk een HR-optimalisatieplan op. Vervolgens gaan we dit stap voor stap implementeren. Met als resultaat een stevige basis voor een gezonde groei van de organisatie.

Change management support

Organisaties groeien en bewegen continu. Doelen veranderen en nieuwe samenwerkingen en vaardigheden zijn nodig. Medewerkers moeten hierin worden meegenomen en zich aanpassen. Met oog voor zowel de harde als de zachte kant van HR brengen wij zulke transformaties verder. Samen met de opdrachtgever geven wij verandertrajecten vorm met een duidelijke strategie en structuur, aandacht voor leiderschapsontwikkeling, cultuur en verandercommunicatie.

Leiderschap

Leiderschap is één van de meest invloedrijke factoren voor het succes van een organisatie. Onze methodiek voor leiderschapsontwikkeling combineert kennissessies met interactieve workshops om managers te laten groeien tot de leiders van morgen. Ontdek verschillende leiderschapsstijlen, leer effectief communiceren en ontwikkel de vaardigheden die nodig zijn om anderen te motiveren en inspireren.

Aanpak

Onze aanpak hangt geheel af van de specifieke vraag van de klant. In de meest voorkomende gevallen gaan wij als volgt te werk:

Analyse

Wanneer wij bij een bedrijf binnenkomen voeren we allereerst een gedegen analyse uit van de huidige situatie, gevolgd door een kritische evaluatie van de hulpvraag van de klant. Wanneer het specifiek betrekking heeft tot een HR-afdeling, zetten wij hiervoor onze zelf ontwikkelde People Excellence Quick Scan in.

Richten

Op het moment dat wij een goed beeld hebben van de situatie en de hulpvraag, gaan we samen met de organisatie aan de slag met doelbepaling: wat is de stip op de horizon waar we naartoe gaan werken.

Inrichten

Nu de huidige en gewenste situatie bepaald zijn, gaan we -samen met de organisatie- aan de slag met het opzetten van een gedetailleerd plan waarmee we deze transformatie op een succesvolle manier kunnen realiseren.

Verrichten

Tijdens de realisatie van het plan blijven we betrokken als aanjagers van de verandering, tot het resultaat behaald is en op een duurzame manier in de organisatie geborgd kan worden.

Executive Search

YESS Boer & Croon heeft dertig jaar ervaring in het HR-domein. Wij zijn actief met Executive Search naar HR-Directeuren, HR-Business Partners en in de verschillende HR-specialismen, zoals Management & Leadership Development, Recruitment en Diversiteit & Inclusie. Daarnaast kunnen we helpen met management assessments, bijvoorbeeld bij fusies of reorganisaties.


Interim-Management

Belangrijk onderdeel van de People Excellence solution is de nauwe samenwerking met onze HR community, die bestaat uit zeer ervaren (interim-)HR-directeuren. Als een flexibele interim-schil daaromheen zit onze interim-community, die ingezet kan worden voor de benodigde expertise en mankracht. Wij opereren vaak als HR-directeur, strategisch HR-adviseur of programmamanager. Wij leven ons in in organisaties en samen met het management vertalen wij je ondernemingsstrategie naar de people strategie en realiseren deze met professionele ondersteuning vanuit HR.

Meer over de HR community

Deel deze oplossing via...

LinkedIn

Meer Informatie?