Opdrachten van Young Executives en Managers

Onze Young Executives (YE’s) en Managers werken in het hele land – en soms daar buiten – bij uiteenlopende publieke en private opdrachtgevers. Zij opereren in diverse rollen, staan op eigen benen en komen snel tot de kern. In deze Management Solutions rubriek gaan we in op hun opdrachten bij het EPD-programma van het Isala ziekenhuis. 

Lisette Sikkens

Lisette is als rechterhand van de domeinleider Techniek betrokken geweest bij de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier in het Isala ziekenhuis. Binnen dit domein zijn veel projectteams bezig geweest met alle technische voorbereidingen om op 2 november 2018 succesvol live te kunnen gaan met het EPD. Lisette was betrokken bij het coördineren van al deze technische projecten.

Binnen het domein Techniek heeft Lisette gezorgd voor structuur en heldere, projectgroep overstijgende processen. Een voorbeeld hiervan is het autorisatieproces. Alle werknemers in het ziekenhuis moesten bij de livegang de juiste technische rechten en autorisaties krijgen, na het afronden van de EPD-opleiding. In dit proces heeft Lisette een schakelfunctie ingenomen tussen het opleidingen- autorisatie- en IT-team. Hierdoor konden de juiste personen tijdens de Go-Live worden geautoriseerd en kon er snel worden geschakeld wanneer nodig.

Ook is Lisette betrokken geweest bij het projectteam Koppelingen & Conversies, verantwoordelijk voor het koppelen van alle bestaande deelsystemen met het nieuwe EPD systeem. Binnen dit projectteam was zij in contact met alle leveranciers van de verschillende deelsystemen. Tijdens de Go-Live heeft zij het overzicht bewaard van de voortgang van de verschillende koppelingen en contact onderhouden met de testers van alle systemen verspreid door het ziekenhuis. Mede dankzij Lisette is het technische deel van het EPD succesvol live gegaan.

 

Myrte Piersma

Young Executive Myrte Piersma heeft in de rol projectleider opleidingen binnen het EPD-programma ruim een jaar het Isala Ziekenhuis ondersteund. In die rol heeft zij er voor gezorgd dat 6200 medewerkers van het ziekenhuis voorbereid waren op de overgang naar een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier.

Bij het opstellen van het opleidingen- en implementatie plan heeft Myrte lessons learned opgehaald bij ziekenhuizen die reeds live zijn gegaan met dezelfde software. Vervolgens heeft zij samen met het EPD-opleidingenteam vijftig opleidingsgroepen gedefinieerd en zijn alle medewerkers ingepland. Interne trainers werden gewoven en opgeleid om vervolgens hun collega’s te kunnen trainen. De werkgroepen die het EPD ingericht hebben, maakten het opleidingsmateriaal. Dit allemaal onder coördinatie van de Young Executive. Al deze voorbereidingen resulteerden in een intensieve periode van zeven weken waarin alle medewerkers werden opgeleid.

Voor de Go-live op 2 november, hebben alle medewerkers een certificaat gehaald door e-learning, de klassikale training en de toets te voltooien, waarmee ze bevoegd waren om met het nieuwe EPD te werken. Volgens de softwareleverancier van het EPD was de implementatie bij Isala mede hierdoor ‘de meest succesvolle en saaiste ooit’.

 

Tom Faber

Young Manager Tom Faber maakte ruim een jaar deel uit van het PMO-team binnen het programma Nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in het Isala ziekenhuis te Zwolle.

Tom had een veelzijdige rol in de ondersteuning van het programmamanagement en een belangrijke bijdrage geleverd bij het ontwikkelen van een professioneel PMO. Rondom de livegang was hij een verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting de belangrijkste stakeholders. Ook de integrale planning en de capaciteitsplanning heeft hij mede opgesteld. Belangrijk hierin was de inzichtelijkheid en hoe de uren van externe medewerkers zich verhielden tot de deliverables. Waar nodig stuurde hij projectleiders bij.

Tevens speelde Tom een zelfstandige rol in de afstemming met het ziekenhuis qua leveranciersmanagement en inkoop vanuit het programma en coördineerde hij een aantal grote logistieke verplaatsingen, zoals in zes weken tijd een leeg kantoorpand inrichten met 200 flexwerkplekken.

Tom combineerde zijn energie en analytisch vermogen om de belangrijkste uitdagingen in het programma inzichtelijk te maken en deze tijdig te tackelen.

 

Thomas Benard

Ook voor de afdeling Inkoop bracht de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier een aantal uitdagingen mee. Young Executive Thomas Benard heeft het Inkoopteam geholpen met het creëren van overzicht en duidelijkheid wat betreft nieuwe onderhandelingen als gevolg van de softwaretransformatie.

Dit heeft Thomas gedaan door de inkoopstrategie te formuleren voor de aanschaf van ICT hardware. Ook heeft de Young Executive een inventarisatie gemaakt van alle softwareapplicaties die gewijzigd werden door de implementatie van het nieuwe EPD. Hiermee heeft hij overzicht gecreëerd voor de Inkoopafdeling, zodat de inkoopprocessen geoptimaliseerd konden worden.

Door zijn inzet van zowel zijn analytische en ondernemende vaardigheden heeft Thomas een kostenbesparing gerealiseerd. Het doorgronden van het inkoopproces heeft hem in staat gesteld een gedragen advies uit te kunnen brengen om het contactmanagement verder te ontwikkelen.

 

Wessel Buijs

In de rol van Young Executive heeft Wessel zich de afgelopen maanden ingezet voor het Isala Ziekenhuis. Als projectmanager ICT was hij verantwoordelijk voor de optimalisatie van het contractbeheer- en contractmanagementproces.

Wessel startte zijn opdracht binnen de operatie, waar hij zich bezig hield met het in kaart brengen en optimaliseren van ICT-contracten en licenties. Daarnaast heeft hij, aan de hand van een rekenmodel, het kosteneffect van een reeks specifieke contracten in kaart gebracht. Met dit model kunnen in de toekomst diverse prognoses worden gemaakt en gemonitord aan de hand van verschillende KPI’s.

Met de optimalisatie van het contractmanagementproces werd op de korte termijn een aanzienlijke structurele besparing gerealiseerd. Daarnaast biedt het rekenmodel houvast om toekomstige contractovereenkomsten efficiënter te benutten.

Inmiddels is Wessel begonnen aan een nieuwe opdracht binnen Isala waarbij hij verantwoordelijke is voor new business development.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.