Opdracht Anthonie bij FloraHolland

Boer & Croon Manager Anthonie voert momenteel een opdracht uit bij FloraHolland in de rol van adviseur.

FloraHolland faciliteert de coördinatie voor alle logistieke processen die plaatsvinden op de bloemenveiling. Een onderdeel hiervan zijn stapelwagens, waar een groot deel van de producten op wordt vervoerd. Door de grote groei van de afgelopen jaren wordt het steeds lastiger de poule van stapelwagens te controleren. Daarnaast is er door de jaren heen een lastig systeem van tarieven ontwikkeld, wat het gebruik onevenredig doorbelast aan gebruikers.

Aan Anthonie werd gevraagd om een nieuw prijsmodel te ontwikkelen. Hiermee kan FloraHolland inzicht krijgen in de gevolgen die nieuwe tariefsystemen met zich meebrengen en uiteindelijk meer grip krijgen op het gebruik van de wagens.

Om dit te realiseren is Anthonie begonnen met het maken van een overzicht van alle processen die de gebruikers uitvoeren met de wagens. Vervolgens heeft hij gekeken naar de data die beschikbaar is voor deze processen. In een model heeft hij daarna de processen en data verbonden en een dashboard ingericht, waarin berekend wordt hoe de inkomsten variëren met verschillende tarieven.

Momenteel houdt Anthonie zich bezig met het verder ontwikkelen van het model en het ophalen van nieuwe data in een pilotproject. Wanneer deze pilot succesvol blijkt, wordt dit nieuwe systeem uitgerold over de verschillende vestigingen. Bij het ontwikkelen van een model is het belangrijk alle processen op een goede manier te ontleden en de juiste data hieraan te koppelen. Hierdoor kan meer inzicht verkregen worden. Naast de analytische kant, is het belangrijk stakeholders in dit traject mee te nemen en ervoor te zorgen dat resultaten daadwerkelijk operationeel toepasbaar zijn.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.