Onze expertisegebieden

 • Deskundige gesprekspartners
 • Schakelen op hoog niveau
 • Ervaring met complexe vraagstukken

Door de jaren heeft Boer & Croon veel ervaring en expertise opgebouwd. Wij hebben specifieke expertise op de volgende gebieden:

Op deze gebieden zijn wij ook deskundige gesprekspartners die kennis en ervaring kunnen overdragen in diverse rollen. Onze opdrachtgever is meestal de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur. Onze partners die op het betreffende gebied zijn gespecialiseerd en ook enkele van onze geassocieerde executive managers zijn daarvoor beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze partners.

Herstructurering en recovery

Boer & Croon heeft door de jaren heen,  in verschillende rollen veel grote herstructureringen geleid of daarin een belangrijke rol gespeeld. Naast het invullen van executive rollen als  CEO of CRO, kunnen op basis van onze kennis en ervaring maatwerkteams formeren. Wij werken veel samen met de bijzondere kredietafdelingen van banken, met private equity, met gespecialiseerde advocaten en met curatoren.

Onze partners die zich hierop hebben gespecialiseerd zijn: Eelco Koehoorn en Jos Zandhuis. Voor meer informatie over hen kijk onder partners.

Governance en managementstructuur

Klanten vragen Boer & Croon regelmatig om advies of een second opinion over de gewenste organisatiestructuur, de besturingsprincipes en (financiële) rapportages. Onze ervaring betreft zowel grote nationale organisaties als internationale bedrijven.

Eerste aanspreekpunt voor deze vraagstukken is Jos Zandhuis, voor meer informatie kijk onder partners.

Samenstelling RvB en RvC

De samenstelling, de portefeuilles en de personele invulling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen krijgt steeds meer aandacht. Naast de vraag om goede bestuurders of commissarissen te leveren voor een opgesteld profiel vraagt  men ons ook om te assisteren bij het samenstellen van het gehele team. Dat is vaak inclusief de op te stellen profielen en de personele invulling.
De partners die zich hierop hebben gespecialiseerd zijn voor de profitsector Eelco Koehoorn en Jos Zandhuis en voor de not-for-profit sector Seerp Leistra.
Voor meer informatie zie: partners.

Bestuursconflicten

Als zich conflictsituaties voordoen in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen, zijn wij als externe partij beschikbaar om te helpen de zaken weer vlot te trekken of een oplossing aan te dragen. We werken  samen met het bestaande team en vormen een eigen oordeel. Als het niet lukt om iedereen op dezelfde lijn te brengen dan geven we concreet aan hoe het beste in het belang van de onderneming gehandeld kan worden. In voorkomende gevallen werken we daarbij samen met externe gedragsdeskundigen en juristen.

Eerste aanspreekpunt voor deze vraagstukken is partner Jos Zandhuis, voor meer informatie over hem kijk onder partners.

Integratie, ontvlechten en samenwerking

Vaak is een fusie, een overname of het opsplitsen van een bedrijf aanleiding voor opdrachtgevers om Boer & Croon in te schakelen. Niet alleen om de direct daaruit voortvloeiende managementvraagstukken op te lossen maar ook om richting en inhoud aan het proces te geven. We doen dat in rollen als tijdelijk toegevoegd bestuurder (executive of non-executive), programmadirecteur, door inrichting van een projectbureau of participatiein een stuurgroep.
Voor meer informatie neem contact op met één van onze partners.

Bedrijfsvoering en ICT investeringen

Dit is een breed terrein waarop ook veel adviseurs zich richten. Ook  onze opdrachten gaan vaak over operational excellence, supply chain vraagstukken, veiligheid of grote ICT investeringen. Maar wij kiezen hier een andere insteek. Enerzijds houden wij een ervaringsdatabase bij van managers die op hele specifieke onderdelen of in sectoren relevante kennis en ervaring hebben opgedaan zodat we die kunnen ontsluiten voor onze klanten. Anderzijds past ons hier de rol van programma-manager of toezichthouder, die zorgt voor regie, voortgang inhet veranderingsproces en controle over de kosten..

Voor meer informatie neem contact op met één van onze partners.

People & team development

Van flexibele inzet jong talent tot duurzame ontwikkeling

De vergrijzing leidt tot toenemende en structurele krapte op alle niveaus in organisaties. Ook is de arbeidsmarkt steeds meer onderhevig aan flexibilisering. Door enerzijds onze flexibele inzet van jong, allround managementtalent te bieden en anderzijds gericht en bewust medewerkers binnen organisaties duurzaam te ontwikkelen, speelt Young Executive Management al ruim 20 jaar in op bovenstaande thema’s.

Duurzame ontwikkeling door people & team development

Wij ondersteunen diverse organisaties bij het strategisch verankeren en implementeren van talentmanagement gerelateerde processen, waarbij rekening gehouden wordt met de (strategische) doelstellingen van de organisatie. Boer & Croon begeleidt en helpt organisaties met het inrichten van strategische HR-thema’s. We richten ons op duurzame ontwikkeling van medewerkers en teams door onze inzet op het gebied van advies, training en (executive) coaching.

Wij kunnen ondersteunen bij de volgende vraagstukken:

 • generatiemanagement; binden en boeien van jonge professionals (advisering, workshops ‘op maat’)
 • ontwikkeling en implementatie van talentontwikkelingsprogramma’s (quick scan, rendementstoets)
 • advies over talentmanagement gerelateerde vraagstukken (instroom, doorstroom)
  • wervingsvraagstukken
  • opvolgingsplanning
  • Management Development-programma
 • coaching op verschillende niveaus.

Klik hier voor meer informatie.

Contact
Voor vragen over people & team development of een informele afspraak, kunt u contact opnemen met Jaap Heeringa | 020-3014054 | j.heeringa@boercroon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.